SAT

Най-често използваните тестове за оценяване на кандидатите в бакалавърски програми на университети в САЩ и Канада са Redesigned SAT Test и SAT Subject Tests. Redesigned SAT Test оценява критичното мислене на кандидатите, необходимо за академичния им успех в колежа или университета. Някои училища изискват и два или повече Subject Tests. Има общо 20 subject tests по английски език, чужди езици, математика, история, биология, физика, химия. Някои колежи и университети изискват конкретни subject tests. Други дават възможност на кандидатите сами да направят своя избор.

Redesigned SAT Test

SAT оценява уменията и знанията, които са важни за успеха на студентите в бакалавърските програми на висшите училища в САЩ. Тестът се фокусира върху материала, който се изучава в гимназиалния курс на обучение. Въпросите и задачите, които съдържа, в много голяма степен наподобяват случващото се в днешната класна стая.

SAT е най-популярният и широко използван от американските колежи и университети кандидат-студентски тест. Годишно, на SAT се явяват над 2 милиона американски и чуждестранни ученици.

Съдържание

SAT покрива основните академични области, от които зависи успехът на студентите в американското висше училище: четене, математика, писане и английски език. Секцията „есе” в края на теста изисква писмен анализ на текст и не е задължителна.  

Оценяване

Общият сборен резултат от SAT е от 400 до 1600 точки. Освен това, колежите и университетите получават резултатите от отделните секции, резултатите от тестовете, кръстосани и междинни резултати, както и оценка на есето, която се докладва отделно. Това им кандидатите за американските бакалавърски програми, както и техните академични постижения, гарантиращи успеха им във висшето училище.

Продължителност

Продължителността на теста е 3 часа /плюс 50 минути за есето, което е по избор/. Валидността  му е пет години.

Дати за явяване

В България SAT се предлага шест пъти годишно – в началото на януари, май, юни, октомври, ноември и декември. Кандидатите за прием в бакалавърските програми в САЩ обикновено се явяват на SAT през пролетта на 11-ти клас /май, юни/ или през есента и зимата на 12-ти клас /октомври, ноември и декември/.

За повече информация за теста SAT, посетете сайта: https://sat.collegeboard.org/home.

За подготовка за теста SAT, използвайте сайта: https://collegereadiness.collegeboard.org или https://www.khanacademy.org/sat.

SAT Subject Tests

SAT Subject Tests са предназначени за гимназисти в последните две години на тяхното образование. Те оценяват познанията на кандидатите в определена академична област (история, математика, биология, физика, химия, английски език, други чужди езици), както и способността им да прилагат тези знания.

В България SAT Subject Tests се предлагат шест пъти в годината – в началото на януари, май, юни, октомври, ноември и декември. Продължителността на всеки един SAT Subject Test е 1 ч. Валидността им е 5 години.

За повече информация: sat.collegeboard.org/about-tests/sat-subject-tests.