Дистанционна консултантска програма „Образование в САЩ” за ученици от 9,10,11 и 12 клас

Програмата се осъществява от Българо-американската комисия за образователен обмен „Фулбрайт”, съвместно с гимназиите с интензивно изучаване на английски език в цялата страна, американски помощник учители, фулбрайтови стипендианти, български студенти в САЩ, Американското посолство в България, американските центрове към регионалните библиотеки в София, Варна, Велико Търново, Пловдив, Бургас, Гоце Делчев, Монтана, Хасково, Плевен, Шумен, Силистра, Сливен, Смолян, Стара Загора, Търговище, Русе, Разград и Видин, програмите YES и CorPlus.

Цели на програмата

Цели на програмата

Програмата „Образование в САЩ” за ученици от 8, 9,10,11 и 12 клас е интензивна дистанционна консултантска програма на Българо-американската комисия за образователен обмен „Фулбрайт”. Целта на програмата е чрез обучение и консултации да подготви българските ученици за успешно кандидатстване за прием със стипендии в акредитирани американски колежи и университети.

Над 1000 американски колежи и университети предоставят повече от 8 милиарда долара годишно за стипендии на чуждестранни студенти. Над 19.3% от чуждестранните студенти в САЩ получават пълно финансиране от университетите.  

Американските колежи и университети, които предлагат стипендии на чуждестранни студенти, са много престижни и имат изключително високи изисквания към кандидатите за прием. Поради ограничения брой стипендии, те могат да избират сред най-блестящите ученици от цял свят. Оценките не са единственият критерий за академичните постижения на ученика. Нужни са отлични езикови умения, високи резултати на американските стандартизирани тестове iBT TOEFL, SAT, Subject Tests, както и участие в различни извънкласни дейности.

Българското средно образование е с богати традиции и високи постижения, но се различава съществено от американското образование и не подготвя българските ученици за кандидатстване в американски колежи и университети. Предназначението на програмата „Образование в САЩ” е да съдейства за многостранното развитие на ученика, успешната му подготовка и открояването му сред останалите кандидати за прием със стипендии във висшите учебни заведения в САЩ.

Компетенции

Компетенции

Програмата „Образование в САЩ” помага на кандидатите:

 • да изготвят индивидуална стратегия за кандидатстване в американски колежи и университети;
 • да постигнат максимални резултати на тестовете;
 • да подготвят въздействащи есета;
 • да получат отлични препоръки от учителите;
 • да обогатят резюмето си;
 • да попълнят успешно апликационните форми;
 • да впечатлят комисиите за прием на чуждестранни студенти;
 • да се представят блестящо на интервюто за прием и студентска виза;
 • да контактуват професионално с всички участници в апликационния процес;
 • да изпъкнат сред останалите кандидати;
 • да подобрят шансовете си за прием с пълна стипендия;
 • да се подготвят за отпътуване и живот в САЩ.
Кой може да участва

Кой може да участва

Програмата „Образование в САЩ” е отворена за всички ученици от 8,9,10,11 и 12 клас, които искат да кандидатстват за прием със стипендии в американски колежи и университети. Значително предимство имат учениците от 8, 9 и 10 клас, тъй като те разполагат с повече време за подготовка за тестовете и участие в извънучебни и доброволни дейности.

Изисквания към участниците

Изисквания към участниците

 1. Участие във всички дистанционни сесии, които се провеждат ежеседмично по Е-mail и/или Skype.
 2. Участие в две срещи за ученици и родители. Първата, за представянето на програмата, се провежда в американските библиотеки към читалищата в 18 града в страната. Втората, за подбора на университети, които предлагат стипендии на чуждестранни студенти, се състои в Консултантския център на Комисия „Фулбрайт” в София.
 3. Подготовка за американските стандартизирани тестове TOEFL iBT, SAT и SAT Subject Tests. Американските колежи и университети използват резултатите от тестовете като доказателство за академичните постижения на кандидатите. Затова подготовката за тестовете започва в самото начало на програмата.
 4. Участие в извънкласни и доброволни дейности: 8 часа месечно през учебната година и 8 часа седмично през лятната ваканция.
 5. Развиване на езиковите умения чрез четене на книги на английски език и писане на есета.
Компоненти на програмата

Компоненти на програмата

 1. Участват всички ученици от 8, 9,10,11 и 12 клас, които искат да продължат образованието си в САЩ.
 2. Ежеседмични дистанционни сесии по E-mail и/или Skype за развиване на езиковите умения, подготовка за кандидатстване в американски колежи и университети, представяне на американски висши училища.
 3. Ежемесечни публични лекции за представяне на американската образователна система и процеса на кандидатстване в американски колежи и университети.
 4. Две срещи годишно с ученици и родители.
  • Първата, за представянето на програмата, се провежда в американските центрове към регионалните библиотеки в 18 града в страната.
  • Втората, за подбора на университети, които предлагат стипендии на чуждестранни студенти, се състои в Консултантския център на Комисия „Фулбрайт” в София.
 5. Обществени и доброволни дейности: 8 часа месечно през учебната година и 8 часа седмично през лятната ваканция.
 6. Клуб на книгата за развиване на езиковите умения на участниците чрез писане на есета и прочитане по 1 книга на английски език месечно през учебната година и по 1 книга седмично през лятната ваканция.
 7. Семинар за учителите по английски език на тема „Училищната препоръка и други документи за кандидатстване в колежи и университети в САЩ”.
Защо да участваме в програмата „Образование в САЩ”

Защо да участваме в програмата „Образование в САЩ”

 1. Консултантският център при Българо-американската комисия за образователен обмен „Фулбрайт” предлага организирана подготовка и системни, експертни консултации за ученици и техните родители през целия процес на кандидатстване в американски колежи и университети.
 2. Ние обучаваме учителите по английски език, как да подготвят въздействащи препоръки за кандидатите.
 3. Учениците от 8, 9, 10, 11 и 12 клас, които участват в програмата „Образование в САЩ”, израстват в процеса на подготовката и могат да подготвят успешни апликации за прием със стипендии в елитни американски и европейски колежи и университети.
 4. Участниците в програмата, които редовно посещават срещите в продължение на 12 месеца, получават препоръка от Консултанта по образованието в САЩ.

За съжаление, няма гаранция, че всички участници в програмата ще бъдат приети с нужната им  стипендия в американски колежи и университети, но интензивните консултации гарантират израстването на кандидатите в процеса на подготовка, най-високи постижения на американските стандартизирани тестове и най-добър шанс за прием със стипендии. Консултантът по образованието в САЩ при Комисия „Фулбрайт” работи с участниците в програмата и за алтернативен план, в случай на недостатъчна стипендия или неуспех в кандидатстването за прием.

Начало на програмата

Начало на програмата

Програмата „Образование в САЩ” стартира в началото на учебната година. Към нея могат да се присъединят по всяко време всички ученици от 8, 9, 10, 11 и 12 клас, които желаят да се подготвят за успешно кандидатстване за прием със стипендии в американски колежи и университети.


Информация за програмата:

Снежана Тенева

Консултант по образованието в САЩ
Българо-американска комисия за образователен обмен “Фулбрайт”


Приемно време:
14 – 16 ч. всеки работен ден

Всички консултации са безплатни.