Бакалавърски програми

Типичната бакалавърска програма в САЩ продължава четири години. Много студенти завършват първите две години на бакалавърската програма в community или junior college, като получават степен “Associate” и след това се трансферират в четиригодишен колеж или университет за третата и четвърта година от бакалавърската програма.

Повечето бакалавърски програми са създадени на принципа на либералното образование (liberal arts) и изискват студентите да изучават разнообразни предмети, които формират широка образователна основа. През първите две години на бакалавърската програма студентите имат възможност да проучат разнообразни образователни области като социология, политология, икономика, естествени, физически или хуманитарни науки. До края на втората учебна година те трябва да изберат специфична област на обучение или “специалност”, върху която се концентрират до края на бакалавърската програма. През последните две години на образованието си студентите изучават предмети, които са свързани пряко с тяхната специалност.

Как да подберете подходящия университет?

Как да подберете подходящия университет?

Как да се справите с морето от информация? В САЩ има 1 646 двугодишни колежи и 2 325 четиригодишни колежи и университети. Над 1 700 от тях са изследователски университети и предлагат магистърски и докторски програми.

Всички мечтаят за Харвард и университетите от така наречената Бръшлянова лига (Браун, Дартмут, Йейл, Колумбийски университет, Корнел, Принстън, Университетът в Пенсилвания, Харвард), но кандидатстването само в тях не е препоръчително.

Бръшляновата лига е възникнала като свободна организация на университети и колежи през 1954 г. за поощряване на любителската атлетика. С течение на времето връзките между университетите, членуващи в Бръшляновата лига, се разширили и днес представители на тези университети се срещат редовно, за да обсъждат различни въпроси. Университетите от Бръшляновата лига са сред най-престижните в САЩ и света. Приемът в тях е без оглед на финансовите възможности на кандидатите. Това означава, че на всеки приет студент се отпуска такава финансова помощ, каквато му е необходима, за да може да учи в този университет. Независимо от принадлежността си към Бръшляновата лига, всеки един от тези университети запазва собствената си идентичност и защитава правото си да следва свои собствени образователни цели. Всички те обаче се придържат към обща процедура при кандидатстването, при която решенията за прием се огласяват два пъти годишно – в началото на декември и началото на април.

Вашият Харвард е университетът, който е най-подходящ за вас и който вие можете да си позволите. Проучете 30-50 училища. Сред тях, освен големите имена, включете и по-малко известни колежи и университети. Някои по-неизвестни училища предлагат високо качество на обучението и с това следваща възможност да продължите образованието си в магистърска или докторска програма в едни от известните университети или да получите високоплатена работа в реномирана фирма. От друга страна, относително големият брой стипендии в престижните университети може да се окаже заблуждаващ, като се има предвид огромният брой кандидати от чужбина и често пъти изключително силната конкуренция.

При търсенето на университети за вас биха имали значение видът на университета /държавен, частен, девически, мъжки, за студенти от двата пола/; общият брой на студентите; процентът на чуждестранните студенти; предоставя ли университетът стипендии на чужденци; какъв процент от чуждестранните студенти получават стипендии и какъв е средният им размер; свързан ли е университетът с определена религия; влияе ли тази обвързаност върху академичната програма и социалния живот; какви специалности предлага. Когато избирате университет, вие избирате къде и как ще живеете през следващите четири години от вашия живот. Затова географското местоположение на университета също би могло да повлияе върху вашия избор.

Как да използвате интернет в търсенето на университети?

Как да използвате интернет в търсенето на университети?

Чудесна възможност за проучване на американските университети предоставят следните два сайта:  educationusa.state.gov  и bigfuture.collegeboard.org . Открийте чрез тези два сайта по определени критерии училищата, които отговарят на вашите изисквания. Продължете проучването на отделните университети, като разгледате техните сайтове. Подберете най-подходящите за вас 10-15 висши училища /колежи и университети/. Установете връзка с тях.

Приемът и размерът на финансовата помощ в бакалавърските програми на всички американски университети и колежи се определят в зависимост от съвкупност от критерии: отличен успех; резултати от тестовете SAT и SAT Subject Tests, препоръки, есе, резултати от теста TOEFL или IELTS, извънкласни дейности, доброволна работа и др.

За бакалавърските програми гимназистите кандидатстват чрез офиса за прием на чуждестранни студенти и изпращат пълни апликационни пакети една година преди началото на обучението в САЩ.