Университетска система

В САЩ студентите започват университетското си образование след завършване на 12-ти клас. Американските висши учебни заведения включват двугодишни колежи (известни като community или junior colleges), четиригодишни колежи, университети, технологични институти, професионални и технически институти, както и професионални юридически и медицински училища. Висше образование предлагат държавни и частни училища, училища с религиозна ориентация, девически училища и др. Висшите училища в САЩ се различават помежду си и по броя на студентите. В някои колежи броят на студентите е около 1000, докато някои големи университети имат над 50 000 студенти. Различно е и предназначението на американските висши училища. Някои осигуряват хуманитарно образование, други поставят акцент върху техническите науки, трети се концентрират върху изкуствата и различни професии.

Американското правителство не акредитира колежите и университетите в САЩ, както правят министерствата на образованието в много страни. Министерството на образованието на САЩ сертифицира акредитационните агенции, които на свой ред контролират качеството на образователните институти и програми. Повечето колежи и университети получават така наречената “регионална акредитация” от агенция, която има пълномощия в района, в който те се намират. Акредитацията на американските висши учебни заведения гарантира, че те отговарят на определени академични, административни и финансови стандарти. Също така тя е гаранция, че издаваните дипломи се признават от останалите образователни институции и от работодателите в САЩ. Някои образователни области имат и “програмна акредитация” в допълнение към регионалната акредитация. Например, Акредитационният съвет по инженерство и технолoгии акредитира инженерните програми.

Приемът и размерът на финансовата помощ в бакалавърските програми на всички американски университети и колежи се определят в зависимост от съвкупност от критерии: отличен успех; резултати от тестовете SAT и SAT Subject Tests, препоръки, есе, резултати от теста TOEFL или IELTS, извънкласни дейности, доброволна работа и др.

За бакалавърските програми гимназистите кандидатстват чрез офиса за прием на чуждестранни студенти и изпращат пълни апликационни пакети една година преди началото на обучението в САЩ.