Стажантска програма в Софийски районен съд стартира със съдействието и по инициатива на фулбрайтовия стипендиант съдия Евгени Георгиев.

От 2010 г. насам Българо-американската комисия за образователен обмен “Фулбрайт” спонсорира ежегодно един участник в стажантската програма, излъчен  чрез конкурс, за двумесечен стаж във Федералния окръжен съд на Луизиана, Ню Орлиънс. Комисията предоставя средстава за пътуване до САЩ, средства за издръжка в рамките на 2 месеца и осигурява виза на избрания участник. За втория класиран в програмата Комисията предоставя безплатен курс по английски език.

Досега сътрудници на нашия партньор в обмена, съдия Курт Енгелхардт – председател на  Федералния окръжен съд на Луизиана, са били следните стажанти:

Академична година/Име

2010-11 г. Боряна Христова

2011-12 г. Валерия Диева

2012-13 г. Биляна Топалова

2013-14 г. Андрей Георгиев

2015-16 г. Николай Василев

2016-17 г. Ина Бончева

2017-18 г. Стела Златинова

Поради преминаването на съдия Енгелхардт на по-висока позиция във Федерален апелативен съд на 5 регион, новият съдия-домакин на програмата е Джейн Милазо.

Изисквания за участие в програмата и условия за кандидастване можете да намерите на сайта на Софийски районен съд: описание на програмата.