Българо-американска комисия за образователен обмен „Фулбрайт“ в партньорство с Университета на Маями и Международния център за математически науки (МЦМН) – София, обявяват нова стипендия за български учени – математици (притежаващи докторска степен), които да провеждат изследователска дейност в рамките на един семестър в Университета на Маями.

за повече информация относно процеса по кандидатстване, моля:

1T
100_5415

Стипендията е насочена към учени в областта на математиката, които са получили докторска степен преди не повече от 10 години. Крайният срок за подаване на апликацията е 4 февруари, 2022 г.
Програмата финансира 5 месеца изследователска дейност в Университета на Маями, където се намира Институтът за математически науки на Америка (ИМНА). Този проект е в пълно съзвучие с трите мисии на ИМНА: 1) да подпомага и насърчава математическите изследвания и техните приложения на Американския континент; 2) да разпространява активно напредъка и резултатите на тази изследователска дейност сред глобалната математическа и научна общност; 3) да изгради национален и международен работен капацитет като осигури образователни възможности в ключови моменти на интелектуалното развитие като се започне от средното училище и се стигне до пост-докторските програми.

Търсим кандидати, силни във всички области на математиката. Особено внимание ще се обърне на геометрията, комбинаториката и приложната математика в най-широк смисъл – това са и основните области на специализация в МЦМН и ИМНА.

До конкурса се допускат кандидати от всички български образователни институции (не е задължително да бъдат афилиирани с Международния център за математически науки), но при завръщане в България, се очаква стипендантите да си взаимодействат и с двата партньрски центъра – МЦМН и ИМНА.

Петмесечната стипендия включва двупосочно пътуване, месечна издръжка в размер на 4800 долара, еднократна помощ при настаняване и здравна застраховка.

За повече информация, моля свържете се с:

Българо-американска комисия за образователен обмен
София 1000, бул. Витоша № 12

Мария Костова
Програмен координатор за стипендианти от България

mkostova@fulbright.bg
+359 879164095