Стипендии “Фулбрайт – Шуман”

Програмата „Фулбрайт-Шуман“ се администрира от Комисия Фулбрайт на Белгия и е съфинансирана от Държавния департамент на САЩ и Генералния директорат по образование и култура на Европейската комисия. Стипендиите се предоставят на кандидати от 27-те страни-членки на ЕС за период до една академична година (9 месеца). Те са отворени към всички академични дисциплини, като темата на изследване трябва да има силен акцент, свързан с ЕС. Стипендиите се предоставят за провеждане на изследвания или лекции, посветени на взаимоотношенията между ЕС и САЩ, европейската външна политика или европейски институции, като изследването трябва да засяга поне две страни-членки на Съюза.

Предоставя се финансиране за изследвания на студенти след бакалавърска степен; на лектори и изследователи с докторска степен; на студенти, учени и изследователи в областта на иновационните политики и технологии, на учени, които специализират в областта на международното образование и неговата администрация.

Подробно описание на всички стипендии и формуляри за кандидтстване можете да намерите на сайта на Белгийската комисия: http://www.fulbrightschuman.eu/grants-eu-citizens/

Крайният срок за подаване на документи за академичната 2021-22 г. е 1 декември 2020 г.

Презентация на програмата и съвети за кандидатите от директора на Белгийската Комисия г-жа Ерика Лутс, можете да видите тук: Virtual Info Session_ Fulbright Schuman Program [ERICA]