Стипендии за учени и експерти

Програма “Фулбрайт” дава възможност на учени, университетски преподаватели и експерти от САЩ да работят по специалността си от 3 до 5 месеца в образователни институции в България. Програмата е достъпна за специалисти от всички области на науката и изкуствата, с изключение на клинична медицина и стоматология.

Стипендии за магистри и докторанти

Американски граждани, завършили бакалавърска степен, могат да правят самостоятелни научни изследвания или да работят по собствен или съвместен проект с образователни институции в България. Програмата е достъпна за студенти от всички области на науката и изкуствата, с изключение на клинична медицина и стоматология.

Стипендии за помощник-учители по английски език

Програма Фулбрайт | Фондация „Америка за България“ за помощник-учители по английски език предоставя възможност на млади американци с бакалавърска или магистърска степен в различни области да преподават английски език в държавни и общински български гимназии за една учебна година като помощник-учители.

Стипендии за краткосрочно гостуване на специалисти от САЩ в български институции

Програмата “Fulbright Specialists” предоставя възможност за краткотрайни посещения (от 2 до 6 седмици) на американски университетски преподаватели или експерти в български образователни институции.