Стипендии за магистри и докторанти

Програма “Фулбрайт” дава възможност на американски граждани, завършили бакалавърска степен, да правят самостоятелни научни изследвания или да работят по собствен или съвместен проект с образователни институции в България. Програмата е достъпна за студенти от всички области на науката и изкуствата, с изключение на клинична медицина и стоматология.

Стипендиантите се подбират чрез ежегоден конкурс. Престоят им в България може да бъде между 8 и 9 месеца. Учредени са и две съвместни стипендии с румънската и с гръцката комисии “Фулбрайт”, които предоставят възможност за работа по проект, който обхваща България и Румъния или България и Гърция. Кандидати с интерес в области като археология, антропология, история, история на изкуствата, и опазване на културното наследство могат да кандидатстват и за стипендия, за която Комисията си партнира с Фондация “Балканско наследство”.

Кандидати за програмата могат да получат повече информация и да подадат документи чрез Института за международно образование (Institute of International Education, IIE).

Kristina Hestvik

Програмен координатор за България
Institute of International Education (IIE)

Български научни, образователни, или неправителствени институции, които имат интерес да си сътрудничат с млади изследователи от САЩ, могат да се свържат с Комисия “Фулбрайт” за повече информация.

Рада Кънева

Програмен координатор за стипендианти от САЩ
Българо-американска комисия за образователен обмен Фулбрайт