Стипендии за учени и експерти

Програма “Фулбрайт” дава възможност на учени, университетски преподаватели и експерти от САЩ да работят по специалността си от 3 до 5 месеца в образователни институции в България. Програмата е достъпна за специалисти от всички области на науката и изкуствата, с изключение на клинична медицина и стоматология.

Кандидатите се подбират чрез ежегоден конкурс, провеждан в САЩ от Института за международно образование (Institute for International Education, IIE). Програмен координатор за България е Кристина Хествик:

Kristina Hestvik

Програмен координатор за България
Institute of International Education (IIE)

Български университети, научни и образователни институции, които имат интерес да приемат специалист от САЩ като лектор или изследовател за един семестър, могат да се свържат с Комисия “Фулбрайт” за повече информация:

Рада Кънева

Програмен координатор за стипендианти от САЩ
Българо-американска комисия за образователен обмен Фулбрайт