Бивши стипендианти

Общността на бившите български и американски стипендианти по програмата “Фулбрайт” се състои от повече от хиляда учени и професионалисти в различни сфери на науката, образованието, културата, изкуствата, бизнеса и управлението. Българо-американската комисия за образователен обмен редовно организира срещи и събития за нарастващата общност в България и поддържа връзка със стипендиантите в целия свят.

Ако сте бивш стипендиант на програмата и не получавате съобщения от нас, моля изпратете актуална информация за връзка на fulbright@fulbright.bg За нас ще бъде удоволствие да Ви включим в нашата общност!