Стипендии за участници в програма „Фулбрайт”

В чест на 25-тата годишнина от учредяването на Комисия Фулбрайт и с цел да насърчи по-нататъшното взаимодействие между участниците в програмата и Фулбрайтовата общност, бордът на Фулбрайт-България предвижда средства за подкрепа на академични и културни проекти, които са резултат от участието в програмата. Стипендиите ще подкрепят бивши Фулбрайтови стипендианти (български и американски граждани) и проекти, базирани на територията на България, тъй като за подобни инициативи в България има по-ограничени източници на финансиранe, отколкото в САЩ и чужбина.

Досега българската Комисия Фулбрайт е отпускала подобни стипендии ад-хок и в отговор на молби, отправени към борда на Комисията. Новият фонд ще регулира процеса, така че всички участници в програмата да са информирани за възможносттите за стипендии и да са наясно с процедурите за кандидатстване и избор.

Примерни дейности, които биха могли да бъдат подкрепени чрез подобна стипендия включват организирането на академични конференции, публикации на академични или художествени произведения, финансиране на изследователски проекти, или културни / обществени / образователни инициативи, вдъхновени от участието във Фулбрайтовия обмен. Финансирането на пътни разходи за конференции не са приоритет, тъй като подобна дейност може да бъде финансирана от различни общински, национални или европейски програми за мобилност.

Параметри на стипендията:

– Максимален размер: до 2500 лв. за проект

-Брой на стипендиите за една година: 2-4 в зависимост от заявеното финансиране

-Конкурсни срокове: предложения могат да се подават два пъти годишно, през пролетта и есента (в зависимост от наличието на средства). Обновеният краен срок за подаване на документи е 15 февруари, 2022 г.

-Изисквания: всички български и американски фулбрайтови стипендианти, завършили успешно програмата и базирани в България, могат да кандидатстват. С предимство ще се ползват стипендианти, които не са получавали финансиране на проекти от Комисия Фулбрайт в предишни периоди.

-Критерии за избор:

  • Предимство имат проекти, които са директно свързани с участието в програма Фулбрайт и промотират целите и ценностите на програмата
  • Предимство имат проекти, които биха ангажирали Българо-американската Фулбрайтова общност и биха разширили влиянието на програмата в страната
  • Специално внимание ще се отделя на проекти, които вече са привлекли финансиране от други източници или партньорски организации.

– Кандидатстване:  попълва се крактък формуляр за кандидатстване, включващ описание на проекта и бюджет. Можете да кандидатствате тук.

– Избор на кандидатите: апликациите се разглеждат и оценяват от борда на Комисия „Фулбрайт”

– Проектите трябва да са изпълнени и отчетени в рамките на една година от получаването на стипендията.

Срокове:

– Документи се приемат през цялата година с междинни крайни срокове. Следващата дата за приемане на предложения е 15 февруари, 2022 г.

За допълнителна информация и резултати, можете да се свържете с програмния координатор Мария Костова (mkostova@fulbright.bg; мобилен: +359 879164095 )