Анджела Родел

Изпълнителен директор

 

Анастасия Митева

Главен счетоводител

 

Таня Петрова

Счетоводител/касиер

 

Мария Костова

Програмен координатор за стипендианти от България

 

Рада Кънева

Програмен координатор за стипендианти от САЩ

 

Илиана Димитрова

Координатор, програма за помощник-учители по английски език

 

Снежана Тенева

Консултант по образованието в САЩ

 

Лира Константинова

Административен секретар
Координатор програма  “Управление на проекти”

Диана Милкова

Координатор
“Дигитален маркетинг”