banner

“Музейни експозиции и стандарти: Поглед напред”

28 – 29 ноември, 2016 г.
Голям салон, Българска академия на науките, ул. 15 ноември №1, София

Безплатна конференция организирана и спонсорирана от Двустранната комисия за опазване на културното наследство на България

На 28 и 29 ноември в София се състоя конференцията “Музейни експозиции и стандарти – поглед напред”, в която шестнадесет лекторa и около двеста участника – музейни специалисти, художници, реставратори, архитекти, научни работници и представители на IT сектора – обсъждаха бъдещето на начините на представяне на миналото. Събитието беше официално открито от Негово превъзходителство Ерик Рубин, посланик на САЩ в България, и доц. д-р Бони Петрунова, заместник-министър на културата, които подчертаха, че опазването на културното наследство и споделянето на добри практики за музейното представяне на това наследство е сфера, в която България и САЩ могат да имат тясно сътрудничество. Специално участие в конференцията взеха музейните специалисти от САЩ Кара Блонд, директор на дирекция “Експозиции” в природонаучния музей “Смитсониън” в град Вашингтон, д-р Адам Нилсен, завеждащ дирекция “Образование и превод” в антропологичния музей “Фиби Хърст” към Калифорнийския университет в гр. Бъркли и Натали Райън, старши преподавател и управител на дирекция “Образование” на Националната художествена галерия в град Вашингтон. Предстои издаване на сборник, който ще съдържа всички доклади от българските и американските специалисти, представени на конференцията, и ще включва превод на подбрани анотирани документи на Американската асоциация на музеите, задаващи професионалните стандарти в области като експозиции, работа с публики, насоки за образователно съдържание и програми свързани с културноисторическото наследство. Със съдействието на програма “Култура” на Столична община, 200 бройки от сборника ще бъдат разпратени безвъзмездно до български културни и образователни институции: музеи, университетски и градски библиотеки, както и до регионални дирекции по културата.

Пълната програма на конференцията можете да свалите оттук.

Резюмета на докладите можете да изтеглите оттук.

Електронно копие на книгата с доклади можете да изтеглите оттук.

Презентациите на лекторите могат да бъдат разгледани по-долу:

Панел 1: Добри практики при провеждането на събития и образователни програми, посветени на културното наследство

Култивиране на любопитство

Натали Райън, старши преподавател и управител, дирекция „Образование”, Национална художествена галерия – гр. Вашингтон

Образователният потенциал на РИМ – Пловдив – реалност и перспективи

Мария Карадечева, главен уредник, РИМ – Пловдив

Градът: музей без работно време

гл.ас. д-р арх. Доника Георгиева, преподавател, Университет по архитектура, строителство и геодезия

Създаване на програми за представяне на културното наследство на деца

Милена Савова, организатор обучения, Детски научен център „Музейко“

Използването на т.нар. масов археологически материал в музейно – образователните програми – една пропусната възможност

Лиляна Липчева, главен уредник, Учебен музей при РИМ – Варна

Панел 2: Бъдещето на дигиталните експозиции и мобилните приложения за стимулиране на културния туризъм

От реалния към виртуалния музей: методи и примери за обектен и експозиционен запис чрез компютърна фотография

Кристин Джоунс, преподавател, Университет Куинс/Фондация „Балканско наследство” и Джордж Бивън, преподавател, Университет Куинс/Фондация „Балканско наследство”

Свързани данни с отворен достъп в институциите за културно наследство: изграждане на разкази чрез свързване на артефакти

Илиян Узунов, директор бизнес развитие, Оntotext

Опазване и излагане на културното наследство чрез дигитални образи и кибер-технологии, предназначени за музейни и образователни колекции, както и за мобилни приложения за широката публика

д-р Джорджия Джийн Берихил, преподавател, Университет Мериленд, Фулбрайтов стипендиант

Нови мобилни приложения и преносими устройства за музеи и галерии

д-р Ставри Николов, директор, Digital Spaces Living Lab

Музей 2.0 и новата музеология

д-р Светла Казаларска, Институт за етнология и фолклористика с етнографски музей при БАН

Панел 3: Съвременни тенденции при музейните експозиции или как да впечатлим посетителите от всички възрасти

Представи за бъдещето на музейните експозиции

Кара Блонд, директор, дирекция „Изложби”, Природонаучен музей „Смитсониън”

Устни истории и експонати с истории – употреби в музеен контекст

проф. д-р Николай Ненов, директор, РИМ – Русе

Музеи с участие – стратегии за включване на различни видове публика в музейните експозиции

д-р Тодор Петев, председател, Фондация “Моят музей”

Временни музейни експозиции – настояще и бъдеще

Екатерина Джумалиева, държавен експерт по музеи и движимо културно наследство в Министерство на културата и зам.-председател на БНК на ИКОМ

Хуманни експозиции за хуманни посетители

д-р Адам Нилсен, завеждащ дирекция “Образование и превод”, Антропологичен музей „Фиби Хърст”, Университет Калифорния – Бъркли

Fulbright Bulgaria United States Embassy Етнографски музей на открито Габрово Balkan Heritage Icomos Национален археологически институт с музей при БАН СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКИ МУЗЕИ