Музеите като социални и образователни пространства. Практически обучения за работа с различни публики

Българо-американската комисия за образователен обмен “Фулбрайт, в партньорство с фондация “Моят музей” и музеите в Пловдив, осъществи десет-месечен обучителен проект, насочен към развитието на образователния и социалния капацитет на музеите в гр. Пловдив и региона. Проектът беше част от Програма „Пловдив – Европейска столица на културата 2019” и се състоя от единадесет обучителни практически семинара за музейни специалисти. В края на проекта бе публикуван наръчник, който обобщава методологиите, казусите от музеите в Пловдив, както и резултатите от работните срещи.

Семинарите запознаха участниците с теорията и методологията, но преди всичко те бяха от приложно естество – ориентирани към създаването на практически умения, процедури и разработването на прототипи и продукти за работа с публики.

В проекта се участваха общо около 40 специалисти, представители от 13 музея в Пловдив и региона (напр. Асеновград, Крумово, Чирпан, Хасково, Пазарджик), от ОИ „Старинен Пловдив”, а също така и учители от 8 пловдивски училища. В някои от занятията участваха студенти и преподаватели от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. В семинарите, които разглеждаха теми за достъп до музейна среда се включиха и представители на неправителствени организации, работещи с хора с увреждания.

Продължителният период на проекта даде възможност на музейните специалисти в Пловдив да преосмислят социалната роля на музеите, да изградят общо разбиране и стратегии за ангажиране на различни общности и да разгърнат активната социална и образователна роля на пловдивските музеи.

Сред заложените цели на проекта бяха:

  • Създаване на механизми за подобряване на вътрешната комуникация в музеите относно проектите свързани с различни аудитории;
  • Подобряване на подходите към връзките с обществеността;
  • Изграждане на репертоар от нови идеи и специфични модели за социална и образователна работа с публиката;
  • Насърчаване на диалога между музеите, образователните институции и общностите.

Радостни сме да установим, че след приключване на семинарите участниците използваха наученото, за да продължат работата си в тази посока: три от пловдивските музеи спечелиха конкурс на Министерство на културата за изработка на образователни пособия за публиките; учители, участващи в някои от семинарите разработиха и реализираха музейни уроци. Формира се общност на музейни специалисти в Пловдив, които започнаха да общуват помежду си и да споделят идеи, а също така да обмислят съвместни инициативи. Искрено се надяваме, че тези развития ще придобият устойчив характер.

Проектът приключи с публикацията на Наръчник на музейния специалист за работа с публиките. Наръчникът споделя с широката професионална общност в страната опита от проведените в Пловдив обучения, а също така представя в обобщен вид ключови концепции, методики и примери от световните и българските практики за работа с различни видове публики в музея. Книгата представя задачата за изграждане на съвременен динамичен подход към музейната среда и за осмисляне на проблематиката, свързана с музейната публика, от различни гледни точки. В нея са представени подходи, програми и конкретни модели, стимулиращи гражданския интерес и участие в живота на музея.

Благодарение на това, че проектът беше част от програмата „Пловдив – Европейска столица на културата 2019”, печатното издание на сборника ще бъде разпратено до голям брой български музеи и институции на културното наследство, а също така и до регионални и университетски библиотеки. Дигитално издание на сборника в PDF формат може да бъде свалено от тук.

Поради ограничения си обем наръчникът не покрива всички теми на семинарите, но в близкото бъдеще ще излезе втори том, в който ще бъдат представени методически напътствия за образователни занятия и програми в музеите, за работата със стажанти и за осигуряване на физически, социален и интелектуален достъп до музеите на хора със специфични потребности.

Всеки семинар от поредицата, в зависимост от темата, се проведе от различни експерти, като наред с българския опит бяха представени добри практики от европейски и американски музеи. По-долу е представен списък на водещите на семинарите:

Весела Герчева (Музейко)
Весела Герчева e директор „Програми и изложби“ и е съосновател на детския научен център „Музейко“. Завършила е археология в СУ „Св. Климент Охридски“ и е преподавала в Департамент „Археология“ на Нов български университет. По нейни проекти с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“ са създадени интерактивни образователни кътове за деца в Националния военноисторически музей, Националния музей „Земята и хората“, РИМ – Кюстендил, РИМ – Благоевград, и Архитектурно-етнографски комплекс „Етър“ – Габрово.
Mилин Джалалиев (Publicis Groupe)

Mилин Джалалиев е един от основателите на ARC Academy, съвременна академия за креативност. Години наред е работил като изпълнителен директор на комуникационния клъстър в най-голямата компания за интегрирани маркетингови комуникации в България Publicis Groupe, включващ брандовете Saatchi & Saatchi, Publicis, MSL, BrandWorks. Работи повече от десет години в рекламната индустрия. Програмен директор на магистърската програма „Реклама, иновативен маркетинг и бранд мениджмънт“, съвместна инициатива на Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) и „Saatchi & Saatchi Bulgaria“.

Меглена Т. Запрева (Cathedral School, New York)

Меглена Т. Запрева e педагог и художник. Има многогодишен опит в подготовката на музейни образователни програми в няколко от най-реномираните музеи в Ню Йорк. Понастоящем е учител в Катедралното училище в Ню Йорк, където координира и изготвя методиките за училищните занятия в музеите. Има магистратури по музейна педагогика и начална педагогика от Педагогическия колеж „Банк Стрийт” в Ню Йорк.

Мария П. Карадечева (Регионален исторически музей – Пловдив)

Мария П. Карадечева е Главен уредник в Регионален исторически музей – Пловдив. След четири години като учител по история се насочва към музейна кариера, със специфичен интерес към историята на Източна Румелия и Съединение на България. От 1989 г. се занимава с образователните програми в музея, като специализира в Полша и САЩ. Има реализирани проекти с учебни и методически пособия – “Късчета памет” и „Памет за утре в музейната работилница”.

Лиляна В. Липчева (Учебен музей към Регионален исторически музей – Варна)

Лиляна В. Липчева е Главен уредник в Учебен музей към Регионален исторически музей – Варна. След седемгодишна работа като учител по история, в 1989 г. тя се насочва към наскоро създадения Учебен музей – първият по рода си в България. В него десетилетия наред тя развива  програми, които интегрират музейната експозиция с изследователски и творчески занятия, при които посетителите (малки и големи)  имат пряк досег с подбрани музейни експонати.

Aдриана Х. Любенова (Пловдивски Университет “Паисий Хилендарски”, Фондация Моят Музей)

Aдриана Х. Любенова е преподавател специалност Теология и по Христианско изкуство в Пловдивския Университет “Паисий Хилендарски”, като има значителен опит като преподавател по иконопис в АМТИ и като ръководител на ателието по “Иконография” към Светата Пловдивска Митрополия. Завършила е изящни изкуства и скулптура в Джордж Мейсън юнивърсити, САЩ, след което в България придобива има магистратури по  Църковна живопис, Археология – Консервация и реставрация и Практическа теология. Защитила е докторат по археология към БАН. Има многогодишен опит в обучения на стажанти и в работата с хора със специални потребности.

Лиляна В. Милкова (Memorial Art Museum, Oberlin College, the USA)

Лиляна В. Милкова е завършила докторантура по изкуствознание в САЩ и има широк диапазон от академични интереси от история на древното Средиземноморие до съвременна фотография. От девет години работи като уредник по образователните програми в  Художествения музей „Алън” на Колежа Оберлин в САЩ. Тя развива всички програмни нива за образователна работа с публиката -образователни експозиции, специализирани посещения, програма за стажанти, обучителни курсове за развитие на университетските преподаватели и учители от местните училища.

Тодор Т. Петев (Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, Фондация Моят Музей)

Тодор Т. Петев преподава във Факултета по начална и предучилищна педагогика на СУ „Св. Климент Охридски“. Един от създателите на Фондация „Моят музей”, която стимулира развитието на образователния и социален потенциал на музеите в България. Защитил е докторат по изкуствознание в Принстънския университет. Работил е в няколко американски университета, а също и в Музея на изкуството Метрополитън в Ню Йорк.

Виктория Петрова (Publicis Groupe)

Виктория Петрова отговаря за подбора, развитието и мотивацията на човешкия капитал в Publicis Groupe, най-голямата компания за интегрирани маркетингови комуникации в България с над 140 служители. Завършила е специалност „Връзки с обществеността“ в СУ „Св. Климент Охридски“. Участва в лекциите, уъркшопите и стажантските програми, организирани от Publicis Groupe в Националната художествена академия, Нов български университет и Софийския университет.

Веселина Сариева (Open Art Files)

Веселина Сариева е утвърден културен мениджър в Пловдив. Има магистърска степен по славянска филология от Пловдивския университет. През 2004 г. заедно с Катрин Сариева основава галерията SARIEV Contemporary, малко по-късно се появява Фондация „Отворени изкуства“, както и първата онлайн платформа у нас за културни събития и световни новини в областта – „Artnewscafе“. През 2008 г. тя създава Нощта на музеите и галериите в Пловдив. Веселина популяризира българското съвременно изкуство на местно и международно ниво. Носител е на Железния медал за съвременно изкуство „Венцислав Занков“.

Анна Янина (Алтер Консулт ООД)

Анна Янина е е международен консултант и застъпник в сферата на социалното включване и уврежданията. Създателка е на Алтер Консулт ООД, първата фирма в България, която предлага обучения и консултации в сферата на уврежданията. Била е гост преподавател в Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите, Тракийски университет – Стара Загора и в Националната спортна академия “Васил Левски”.