Комисията е двунационална и се ръководи от Управителен съвет, който се състои от пет американски и пет български граждани. Те представляват основните държавни и обществени дейности: управление, образование, култура, изкуство и бизнес. Почетни съпредседатели на Комисията са американският посланик и българският министър на образованието и науката.

Почетни председатели

Николай Денков, Министър на образованието и науката

Министър Николай Денков е член-кореспондент на БАН и редовен член на европейската научна академия Academia Europaea, професор и доктор на науките по физикохимия. Член е на експертна група “Физически науки” към Европейската космическа агенция. Ръководи лаборатория “Активни формулировки и материали” във Факултета по химия и фармация на СУ “Св. Климент Охридски”.

Според класация на университета в Станфорд от 2021 г. чл.-кор. проф. д.х.н. Денков е сред първите 2% на най-влиятелните учени в света. Научните му изследвания са в областта на физикохимията на колоидно-дисперсните системи, повърхностно-активните вещества и техните многобройни приложения. Публикувал е над 175 научни статии, две от които в престижното списание Nature, една в Nature Communications и 17 обзора. Неговите разработки са цитирани над 8500 пъти в научната литература (h-index = 47). Изнесъл е над 90 лекции на международни конференции, провел е над 80 семинара в чуждестранни университети и изследователски институти. Има 12 патента, включително шест международни (WIPO, US, Europe) и четири чуждестранни.

Ръководил е повече от 45 международни проекта, финансирани от чуждестранни фирми, сред които са Unilever, BASF, Saint Gobain, PepsiCo, Wacker, Dow Corning, Rhodia, Heineken.

Работил е като гост-изследовател в японската научна фондация (JRDC), старши изследовател в института на фирмата Rhone-Poulenc (Франция), водещ учен в изследователския институт на фирмата Unilever (САЩ). Бил е гост-професор в Инженерното висше училище по индустриална физика и химия ESPCI-Paris и в университета в Лил (Франция).

Бил е ръководител на 14 защитили докторанти, а други шест са в процес на подготовка.

За своите научни постижения чл.-кор. проф. д.х.н. Николай Денков е удостоен с редица престижни отличия: наградата Solvay на Европейското колоидно общество (European Colloid and Interface Society), наградата Lectureship Award на отделението за колоиди и междуфазови граници на Японското химическо дружество, националната награда “Питагор” на МОН.

От 2014 до 2016 г. чл.-кор. проф. д.х.н. Николай Денков е бил заместник-министър на образованието и науката с ресори висше образование и европейски структурни фондове, а през 2017 г. – служебен министър на образованието и науката.

Херо Мустафа, Посланик на САЩ в България

Херо Мустафа е висш дипломат от кариерата, утвърден от Сената на Съединените щати за  посланик на САЩ в България на 26 септември 2019 г. Преди това тя е изпълнявала длъжността заместник-посланик на САЩ в Португалия, където е служила като временно управляващ мисията на САЩ в Лисабон през първите седем месеца от мандата на администрацията на президента Тръмп.

Като дипломат от кариерата посланик Мустафа е работила като съветник на вицепрезидента на САЩ в периода от 2009-2011 година по въпросите на Близкия изток и Южна и Централна Азия. Преди това назначенията й във Вашингтон включват заместник-директор на отдела, занимаващ се с Афганистан; съветник по близкоизточните въпроси в екипа на заместник-държавния секретар по политическите въпроси; директор по въпросите на Иран, Йордания и израелско-палестинските отношения в Съвета за национална сигурност и директор към Съвета за национална сигурност по въпросите на Ирак и Афганистан.

Длъжностите, които е заемала извън Вашингтон, са: старши политически съветник в посолството на САЩ в Ню Делхи, Индия; главен координатор по гражданските въпроси в Мосул, Ирак; консул в Бейрут, Ливан; и секретар по политическите въпроси в Атина, Гърция.  Преди да започне работа в Държавния департамент, посланик Мустафа е била международен наблюдател към ОССЕ по време на изборите в Босна. Херо Мустафа е носител на редица престижни награди на Държавния департамент, включително и наградата „Матилда У. Синклер“ за отлични постижения във владеенето на чужди езици. Сред езиците, които говори, са португалски, арабски, хинди, руски, гръцки и други, а в момента учи и български език.

Посланик Мустафа е израснала в гр. Майнът, Северна Дакота. Нейната семейна история е разказана в документалния филм American Herro. Има бакалавърска степен по дипломация от Джорджтаунския университет и магистърска от университета „Принстън“. Омъжена е и има две деца.

Председател на Управителния съвет:

Радостина Чапразова, директор за България, младежка фондация “Арете”

Радостина (Радост) Чапразова завършва Политически науки и масови комуникации в Американски университет в Благоевград през 2003г. В момента следва магистратура Публичен мениджмънт и политики към Философски факултет на СУ „Климент Охридски“.

През 2005г. е стажант в Европейската комисия, Главна Дирекция “Заетост и социални дейности”. До края на 2010 година е експерт в отдел “Управление на проекти” към Дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност” в Министерство на икономиката и енергетиката след което се връща в неправителствения сектор като част от екипа на ромската програма на Институт “Отворено общество” – София.

Повече от 15 години Радост е неформален лидер в своята общност и заема различни позиции в организации на гражданския сектор където мобилизира ресурси и подкрепя изграждането на капацитет сред младежи от ромски произход, участва в политики и застъпничество за равни възможности и интеграция на ромската общност в България.
Радост припознава като своя мисията и смисъла на Арете, да бъдеш най-доброто, което можеш да бъдеш, достигайки своя най-висок човешки потенциал. Тя вярва, че всеки има свой уникален потенциал, но не всеки получава шанс да го развие поради липсата на подкрепа и вярна посока.

Заедно със социално отговорни партньори от бизнеса, образователни институции, НПО и доброволци на Арете, Радост ще работи за изграждането на мрежа от знаещи, уверени млади лидери и конкурентоспособни, резултатно-ориентирани професионалисти, които да бъдат ролеви модели на ромската общност.

Финансов отговорник

Брент ЛаРоса, Аташе по образование и култура, Посолство на САЩ в България

Български членове на Управителния съвет:

Карина Ангелиева, съветник на Министъра на образованието и науката

Светла Данова, Българска Академия на Науките

Цветомир Тодоров, управляващ партньор, адвокатско дружество "Тодоров и партньори“

Американски членове на Управителния съвет:

Сара Перин, изпълнителен директор, Тръст за социална алтернатива

Преди да стане изпълнителен директор на „Тръст за социална алтернатива“ Сара М. Перин е директор на Програмата за хора в икономически неравностойно положение във фондация „Америка за България“ (ФАБ) почти четири години. Под нейно ръководство ФАБ създава няколко програми и финансира повече от 50 проекта, подпомагащи образованието и достъпа до осигуряване на доходи за хора в неравностойно положение. В сътрудничество с ФАБ Сара основава ТСА.

За първи път Сара идва в България през 1999 г. като учител по английски език с американския Корпус на мира. През 2002 г. тя отново се завръща като стипендиант по програмата „Фулбрайт“, за да направи проучване относно лидерските тенденции и политики за промотиране на социалното включване в страната. През последното десетилетие тя добива експертиза в частния, обществения, междуправителствения и неправителствния сектори, както и в работата с Държавния департамент на САЩ и американската Агенция за международно развитие.

Сара има магистърска степен по „Обществени политики и дейности“ към Gerald R. Ford School of Public Policy, Университета в Мичигън и магистърска степен от Центъра за руски, източноевропейски и евро-азиатски науки към същия университет, както и бакалавърска степен с отличие от Mount Holyoke College.

Джефри Уайншенкер, Посолство на САЩ в България

Ерик Холзи, изпълнителен директор, компания “Холзи”

Ерик Холзи притежава бакалавърска степен по история и политически науки от университета „Мери Вашингтон“ в САЩ и магистърска степен по история от Централния европейски институт в Будапеща. Пристига в България със стипендия по програмата „Фулбрайт“ през 2012 година, за да проведе своите проучвания в областта на българската история. Г-н Холзи е домакин на подкаста “Българска история” и директор на компанията „The Halsey Company“, която се занимава с маркетинг в помощ на бизнеса по целия свят. Отвреме-навреме изнася лекции по кариерно развитие и българска история, участва в телевизионни предавания и реклами, а един от любимите му проекти е озвучаването на английски на съобщенията за новата линия на софийското метро.

Ричард Юинг, президент, Американски колеж в София