Комисията е двунационална и се ръководи от Управителен съвет, който се състои от пет американски и пет български граждани. Те представляват основните държавни и обществени дейности: управление, образование, култура, изкуство и бизнес. Почетни съпредседатели на Комисията са американският посланик и българският министър на образованието и науката.

Почетни председатели

Николай Денков, Министър на образованието и науката

Министър Николай Денков е член-кореспондент на БАН и редовен член на европейската научна академия Academia Europaea, професор и доктор на науките по физикохимия. Член е на експертна група “Физически науки” към Европейската космическа агенция. Ръководи лаборатория “Активни формулировки и материали” във Факултета по химия и фармация на СУ “Св. Климент Охридски”.

Според класация на университета в Станфорд от 2021 г. чл.-кор. проф. д.х.н. Денков е сред първите 2% на най-влиятелните учени в света. Научните му изследвания са в областта на физикохимията на колоидно-дисперсните системи, повърхностно-активните вещества и техните многобройни приложения. Публикувал е над 175 научни статии, две от които в престижното списание Nature, една в Nature Communications и 17 обзора. Изнесъл е над 90 лекции на международни конференции, провел е над 80 семинара в чуждестранни университети и изследователски институти.

От 2014 до 2016 г. чл.-кор. проф. д.х.н. Николай Денков е бил заместник-министър на образованието и науката с ресори висше образование и европейски структурни фондове, а през 2017 г. – служебен министър на образованието и науката.

Херо Мустафа, Посланик на САЩ в България

Херо Мустафа е висш дипломат от кариерата, утвърден от Сената на Съединените щати за  посланик на САЩ в България на 26 септември 2019 г. Преди това тя е изпълнявала длъжността заместник-посланик на САЩ в Португалия, където е служила като временно управляващ мисията на САЩ в Лисабон през първите седем месеца от мандата на администрацията на президента Тръмп.

Като дипломат от кариерата посланик Мустафа е работила като съветник на вицепрезидента на САЩ в периода от 2009-2011 година по въпросите на Близкия изток и Южна и Централна Азия. Преди това назначенията й във Вашингтон включват заместник-директор на отдела, занимаващ се с Афганистан; съветник по близкоизточните въпроси в екипа на заместник-държавния секретар по политическите въпроси; директор по въпросите на Иран, Йордания и израелско-палестинските отношения в Съвета за национална сигурност и директор към Съвета за национална сигурност по въпросите на Ирак и Афганистан.

Длъжностите, които е заемала извън Вашингтон, са: старши политически съветник в посолството на САЩ в Ню Делхи, Индия; главен координатор по гражданските въпроси в Мосул, Ирак; консул в Бейрут, Ливан; и секретар по политическите въпроси в Атина, Гърция.  Преди да започне работа в Държавния департамент, посланик Мустафа е била международен наблюдател към ОССЕ по време на изборите в Босна. Херо Мустафа е носител на редица престижни награди на Държавния департамент, включително и наградата „Матилда У. Синклер“ за отлични постижения във владеенето на чужди езици. Сред езиците, които говори, са португалски, арабски, хинди, руски, гръцки и други, а в момента учи и български език.

Посланик Мустафа е израснала в гр. Майнът, Северна Дакота. Нейната семейна история е разказана в документалния филм American Herro. Има бакалавърска степен по дипломация от Джорджтаунския университет и магистърска от университета „Принстън“. Омъжена е и има две деца.

Председател на Управителния съвет:

Радостина Чапразова, директор за България, младежка фондация “Арете”

Радостина (Радост) Чапразова завършва Политически науки и масови комуникации в Американски университет в Благоевград през 2003г. В момента следва магистратура Публичен мениджмънт и политики към Философски факултет на СУ „Климент Охридски“.

През 2005г. е стажант в Европейската комисия, Главна Дирекция “Заетост и социални дейности”. До края на 2010 година е експерт в отдел “Управление на проекти” към Дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност” в Министерство на икономиката и енергетиката след което се връща в неправителствения сектор като част от екипа на ромската програма на Институт “Отворено общество” – София.

Повече от 15 години Радост е неформален лидер в своята общност и заема различни позиции в организации на гражданския сектор където мобилизира ресурси и подкрепя изграждането на капацитет сред младежи от ромски произход, участва в политики и застъпничество за равни възможности и интеграция на ромската общност в България.
Радост припознава като своя мисията и смисъла на Арете, да бъдеш най-доброто, което можеш да бъдеш, достигайки своя най-висок човешки потенциал. Тя вярва, че всеки има свой уникален потенциал, но не всеки получава шанс да го развие поради липсата на подкрепа и вярна посока.

Заедно със социално отговорни партньори от бизнеса, образователни институции, НПО и доброволци на Арете, Радост ще работи за изграждането на мрежа от знаещи, уверени млади лидери и конкурентоспособни, резултатно-ориентирани професионалисти, които да бъдат ролеви модели на ромската общност.

Финансов отговорник

Брент ЛаРоса, Аташе по образование и култура, Посолство на САЩ в България

Брент ЛаРоса е аташе по културните въпроси към Посолството на САЩ в София. В неговите отговорности влиза развитието на програмите в областта на културата и образованието, които да бъдат в интерес на България и САЩ. Брент е работил в дипломатическите мисии на САЩ в Гана, Киргизстан и Ирак. Също е работил в Държавния Департамент на САЩ във Вашингтон, ДС. Преди да започне дипломатическата си кариера, Брент е бил гимназиален учител. Притежава магистърска степен от колежа Мак Даниъл в САЩ.

Български членове на Управителния съвет:

Генка Петрова-Ташкова, Зам.-Министър на образованието и науката

проф. д.ф.н. Генка Петрова-Ташкова

Проф. Генка Петрова-Ташкова е доктор на фармацевтичните науки и преподавател в катедра “Организация и икономика на фармацията” в Медицински университет (МУ) – София. Била е два мандата заместник-ректор на университета по научната дейност и ръководител на катедрата, а преди това – национален консултант по организация и икономика на аптечната и дистрибуторска практика към Министерството на здравеопазването.

Проф. Петрова е създател на преподаването по фармакоикономика в България и Сърбия. Тя е гост-лектор в редица чуждестранни висши учебни заведения – в Института по бизнес управление на университета в Нант, Франция, в Белградския университет, Сърбия, в университетите в Сараево и Баня Лука, Босна и Херцеговина, в университета „Карол Давила“ в Букурещ.

Научните разработки на проф. Генка Петрова са в областта на икономическите аспекти на фармацията, лекарствената политика, фармакоикономиката и здравната икономика. Тя има над 400 публикации в реферирани и индексирани списания. Издала е 15 монографии и учебници, четири от тях – международни. Била е научен ръководител на 16 защитили докторанти.

Участвала е и е ръководила множество национални и международни научни проекти, финансирани по програмите PHARE, TACIS, EAR, ERASMUS+, Horizon 2020, COST.

Проф. Петрова има две висши образования: по фармация от Висшия медицински институт (днес МУ) в София и по икономика и организация на труда от Висшия икономически институт (днес Университет за национално и световно стопанство) в София.

Тя е член на множество международни и национални научни организации. Шест години е била президент за Централна и Източна Европа на Международната организация по фармакоикономика и има награда за изключителен принос към развитието на организацията.

Карина Ангелиева, съветник на Министъра на образованието и науката

Карина Ангелиева е заместник-министър на образованието в периода 2018-2021г. Преди това тя е заемала поста на съветник по въпросите на образованието в представителството на Европейския съюз в България. Притежава магистърска степен по европеистика и съвременна история от СУ „Св. Климент Охридски“. Други отговорни длъжности, които е заемала, включват директор на дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в МОН и директор на Единен център за иновации към Българската академия на науките. Участвала е в разработката и управлението на национален проект EURAXESS в СУ „Св.Климент Охридски“. Г-жа Ангелиева е основател на Клуба на младите учени в България, а също така в продължение на десет години е заемала длъжността национален координатор по рамковата програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации. В момента заема поста съветник на министъра на образованието и науката.

Светла Данова, Българска Академия на Науките

Проф. Светла Данова е родена през 1963 г. в София. Завършва с отличие висшето си образование в СУ “Климент Охридски“ – магистър по Молекулярна биология и химия. Има повече от 20 години изследователска дейност в областта на млечнокиселите бактерии – пробиотиците. Кариерата на д-р Данова е изцяло в сферата на модерните микробиоложки проучвания на микроорганизмите, с насоченост към тяхната биотехнологична и медицинска значимост. За изследванията си проф.Данова е изнесла множество доклади на различни международни конференции в България и чужбина. Тя е ръководител и участник в 10 различни изследователски проекта и участник в 23 национални и международни проекти по проблемите на храненето, безопасност на храните, микроби и здраве, пробиотици и контрол над патогените. Проф. Данова е автор на над 120 научни публикации в международни издания.
През 2018 г. проф. Данова е гост-изследовател в Университета в Глендейл, Аризона, където е приета като стипендиант на програмата „Фулбрайт“. По настоящем, проф. Данова е ръководител на лаборатория по млечно-кисели бактерии и пробиотици в Института по микробиология към БАН.

Цветомир Тодоров, управляващ партньор, адвокатско дружество "Тодоров и партньори“

Цветомир Тодоров е член на Управителния съвет от декември 2017 година. Д-р Тодоров е управляващ сътрудник на юридическата фирма Тодоров и съдружници, която е лицензирана както в България, така и в САЩ. Цветомир Тодоров е изпълнявал много ръководни роли в кариерата си, като например изпълнителен директор на Българо-американския предприемачески фонд, председател на Управителния съвет на Фулбрайт България, председател на Асоциацията на българските възпитаници на програмата Фулбрайт. Цветомир Тодоров има магистърска титла по право от Университета Ню Йорк в САЩ, магистърска титла от Юридическия факултет на СУ, както и докторска титла по право от СУ. Специализирал е в редица престижни международни институти като Университета в Джорджтаун, САЩ, Института Асер, Академията по международно право в Хага. Д-р Тодоров се интересува от изкуство, европейска история, а също така е запален пътешественик.

Американски членове на Управителния съвет:

Сара Перин, изпълнителен директор, Тръст за социална алтернатива

Преди да стане изпълнителен директор на „Тръст за социална алтернатива“ Сара М. Перин е директор на Програмата за хора в икономически неравностойно положение във фондация „Америка за България“ (ФАБ) почти четири години. Под нейно ръководство ФАБ създава няколко програми и финансира повече от 50 проекта, подпомагащи образованието и достъпа до осигуряване на доходи за хора в неравностойно положение. В сътрудничество с ФАБ Сара основава ТСА.

За първи път Сара идва в България през 1999 г. като учител по английски език с американския Корпус на мира. През 2002 г. тя отново се завръща като стипендиант по програмата „Фулбрайт“, за да направи проучване относно лидерските тенденции и политики за промотиране на социалното включване в страната. През последното десетилетие тя добива експертиза в частния, обществения, междуправителствения и неправителствния сектори, както и в работата с Държавния департамент на САЩ и американската Агенция за международно развитие.

Сара има магистърска степен по „Обществени политики и дейности“ към Gerald R. Ford School of Public Policy, Университета в Мичигън и магистърска степен от Центъра за руски, източноевропейски и евро-азиатски науки към същия университет, както и бакалавърска степен с отличие от Mount Holyoke College.

Джефри Уайншенкер, Посолство на САЩ в България

Ерик Холзи, изпълнителен директор, компания “Холзи”

Ерик Холзи притежава бакалавърска степен по история и политически науки от университета „Мери Вашингтон“ в САЩ и магистърска степен по история от Централния европейски институт в Будапеща. Пристига в България със стипендия по програмата „Фулбрайт“ през 2012 година, за да проведе своите проучвания в областта на българската история. Г-н Холзи е домакин на подкаста “Българска история” и директор на компанията „The Halsey Company“, която се занимава с маркетинг в помощ на бизнеса по целия свят. Отвреме-навреме изнася лекции по кариерно развитие и българска история, участва в телевизионни предавания и реклами, а един от любимите му проекти е озвучаването на английски на съобщенията за новата линия на софийското метро.

Ричард Юинг, президент, Американски колеж в София