Стипендии “Фулбрайт” за преподавателска и изследователска дейност

Стипендии “Фулбрайт” за преподавателска и изследователска дейност дават възможност на български учени и университетски преподаватели да работят по специалността си от 3 до 5 месеца в престижни университети и научни институти в САЩ. Програмата е достъпна за специалисти от всички области на науката и изкуствата, с изключение на клинична медицина и стоматология. Всяка година се отпускат по 5 стипендии.

Стипендии “Фулбрайт” за магистърски и докторски програми

Стипендии “Фулбрайт” за магистърски и докторски програми дават възможност на кандидати за магистърска/докторска степен да се обучават в престижни университети в САЩ. Програмата е достъпна за кандидати от всички области на науката и изкуствата с изключение на клинична медицина и стоматология. Финансирането по програмата е за една академична година (10 месеца). Всяка година се предоставят между 6 и 8 стипендии.

Стипендии за изследователска дейност на докторанти

Програмата “Фулбрайт” дава възможност на млади изследователи в напреднал етап на редовна или задочна докторантура да работят в престижни университети и институти в САЩ.

До участие в конкурса се допускат кандидати от всички области на науката и изкуствата с изключение на клинична медицина и стоматология. Финансирането по програмата е за срок от 6 месеца. Всяка година се предоставят 1-2 стипендии.

Стипендия за развитие на гражданското общество

Програмата е предназначена за ръководители и представители на български неправителствени организации, работещи за развитието на гражданско общество в България. От кандидатите се изисква да представят официална покана от американска неправителствена организация или университет.

Стипендия “Хюбърт Х. Хъмфри”

Програмата в чест на покойния сенатор и вицепрезидент на САЩ Хюбърт Х. Хъмфри е учредена през 1978 г. Тя дава възможност на изявени специалисти да повишат професионалната си квалификация в елитни институции в САЩ. Стипендии се отпускат на професионалисти от цял свят, заемащи ръководни или експертни длъжности.

Стипендии “Фулбрайт – Шуман”

Програмата дава възможност на европейски лектори, изследователи и студенти, администратори в областта на висшето образование, специалисти в сферата на европейската интеграция и трансатлантическото сътрудничество да извършват изследователска дейност, обмен на опит и да се обучават в акредитирани американски институции.

Стипендия “Фулбрайт-Университет на Маями” за учени-математици

Българо-американска комисия за образователен обмен „Фулбрайт“ в партньорство с Университета на Маями и Международния център за математически науки (МЦМН) – София, обявяват нова стипендия за български учени – математици (притежаващи докторска степен), които да провеждат изследователска дейност в рамките на един семестър в Университета на Маями.

Обучение за журналисти в САЩ

Двуседмично обучение в САЩ за практикуващи журналисти, които искат да изградят умения, да придобият знания и осведоменост за начините на отразяване на комплексни теми.

Учители по медийна грамотност

 

Стипендии за усъвършенстване на учители в областта на медийната грамотност.

Българо-американската комисия за образователен обмен “Фулбрайт” и Посолство на САЩ в Република България обявяват конкурс за стипендии за усъвършенстване на учители в областта на медийната грамотност.