Стипендия „Хюбърт Хъмфри“

За изявени професионалисти на ръководни и експертни длъжности

Всички области на науката и изкуствата. Срок за кандидатстване: 21 юни 2024 г. 

Безплатни уебинари на живо с актуална информация и възможност за разговор с бивши стипендианти на програмата.

N

Елитни институции в САЩ

N

Ежегоден конкурс

N

Отлично владеене на английски

N

Предимство за нови кандидати

N

Срок за кандидатстване 21 юни

Стипендия в САЩ за експерти 

Програмата в чест на покойния сенатор и вицепрезидент на САЩ Хюбърт Х. Хъмфри е учредена през 1978 г. Тя дава възможност на изявени специалисти да повишат професионалната си квалификация в елитни институции в САЩ, без да получават образователна степен. Стипендии се отпускат на професионалисти от цял свят, заемащи ръководни или експертни длъжности в някоя от следните области: превенция и лечение на наркомании и медикаментозни зависимости; здравна политика и управление; право и човешки права; планиране на образованието; управление на човешки ресурси; публична администрация и анализ на обществена политика; комуникации/журналистика; управление на природни ресурси и околна среда; градско и регионално планиране; аграрна икономика; индустриално управление; икономическо развитие, финанси и банково дело и др.

Кандидатите се подбират чрез ежегоден конкурс. С допуснатите до втори кръг кандидати се провеждат интервюта, като всеки от тях се уведомява за датата и времето на интервюто.

Изисквания

Българско гражданство, придобита бакалавърска степен, отлично владеене на английски

Вижте още
 • българско гражданство; лица с двойно гражданство (българско и американско) и притежатели на работна виза/зелена карта не могат да кандидатстват;
 • отлично владеене на английски език (Можете да предоставите валидни резултати от TOEFL или друг езиков тест, ако разполагате с такива. Ако бъдете номинирани за стипендията, ще получите безплатен ваучер за тест TOEFL и ще трябва да представите резултати от него до 1 октомври, 2024 г.)
 • защитена бакалавърска степен;
 • минимум 5 години стаж по специалността;
 • добро здравословно състояние.

Критерии за подбор

Формуляр за кандидатстване, две препоръки, дипломи и квалификации

Вижте още
 • проява на ярки лидерски качества и подчертан интерес към обществената сфера;
 • адаптивност и личностна съвместимост;
 • представителност и отговорност, изграждащи вярна картина за културата и традициите на България;
 • с предимство се ползват кандидати, които не са участвали в специализации в САЩ.
i

Документи

Вижте още
 1. Попълнена апликационна форма:
  След регистрацията информацията в профила на кандидата може да бъде допълвана и преглеждана многократно преди окончателното изпращане на всички материали чрез бутона “Submit Application”.
 2. Две препоръки (могат да бъдат приложени към електронния формуляр);
 3. Копия от преведени и легализирани университетска диплома и други дипломи и сертификати за допълнително обучение/квалификация (сканирани и приложени към електронния формуляр);

Всички документи трябва да бъдат попълнени/преведени на английски език.

Всички документи се подават като част от електронния формуляр в сканирани приложения.

Срок за кандидатстване: 21 юни 2024 г.

Документите се подават за академичната 2025-26 г.

Датите на интервютата са фиксирани и няма възможност за допълнителни дати.

Защо да кандидатствате

N

Получавате финансиране за обучението си

N

Възможност за квалификация от престижен университет в САЩ

N

Образователен и културен обмен

N

Създаване на контакти с топ експерти във вашата област

N

Възможност за издигане в кариерата

Мария Костова

Мария Костова

Програмен координатор за стипендианти от България

Други стипендии 

Учени и изследователи

Всяка година се отпускат по 5 стипендии. Документи се подават до м. декември.

Аспиранти

За млади изследователи в напреднал етап на редовна или задочна докторантура.

Представители на НПО

Стипендия (3-5 месеца) за изследователска дейност по проблемите на гражданското общество.

Thanks to Scandinavia

Стипендията е предназначена за български студенти (след бакалавърска степен) и е израз на признателността на еврейската общност към България във връзка със спасяването на българските евреи през Втората световна война.

Стипендия за учени-математици

Стипендията е насочена към учени в областта на математиката, които са получили докторска степен преди не повече от 10 години.

Skip to content