Програма за помощник-учители по английски език 

С финансовата подкрепа на Фондация “Америка за България”

America for Bulgaria Logo
N

Американски граждани

N

Завършена бакалавърска степен

N

Стипендия за една академична година

N

Работа 14-20 часа на седмица

N

266 стипендианти от началото на програмата

Програма за помощник-учители по английски език

Стриктен, многостепенен процес на подбор. Минимум бакалавърска степен. Преподавателският опит е предимство.

Приемащи учебни заведения

Езикови, профилирани и общообразователни държавни и общински училища. Университети. Професионални гимназии с корпоративно спонсорство

Профил на кандидатите

Бакалавърска степен. Разнообразен академичен и професионален опит. Креативни, адаптивни, с умения за междукултурно общуване и работа в екип. 

Z

Цел на програмата

Подобряване на обучението по английски език в българските училища чрез осигуряване на достъп до естествен носител на езика и иновативни методи на преподаване. 

История

Програмата стартира през 2006 г. с 1 помощник-учител в София. Благодарение на установеното през 2010 г. партньорство с ФондацияАмерика за Българияпрограмата се разраства до 30 стипендианти годишно в 25 града. 

Приемащи учебни заведения

Всяка година в програмата имат възможност да участват университети, държавни и общински училища, в които учениците имат добро ниво на владеене на английски език. Училищата, участващи в програмата, могат да бъдат езикови, профилирани, и общообразователни. 

Приемащото учебно заведение има следните основни задължения: 

N

Осигурява на помощник-учителя между 14 и 20 часа преподаване седмично

N

Осигурява на помощник-учителя необходимите учебници и учебни материали.

N

Осигурява обзаведено и безплатно жилище в добър район.

N

Определя учител-ментор, който подпомага професионалната и културна адаптация на помощник-учителя

N

Подпомага помощник-учителя при разрешаването на различни проблеми, възникнали в хода на работата

N

Подкрепя помощник-учителя в одобрени извънкласни проекти и дейности.

N

Включва помощник-учителя активно в училищни мероприятия, екскурзии, тийм-билдинги и обучения.

Подбор на кандидатите за помощник-учители по английски език

Кандидатите преминават през стриктен многостепенен процес на подбор. Те трябва да притежават минимум бакалавърска степен към момента на началната дата на своя престой в България. Програмата цели двупосочен образователен и културен обмен и насърчава кандидатстването на  млади американци с висше образование и разнообразен предишен опит и квалификации. Наличието на преподавателски и международен опит е желателно, но не задължително.

Първоначалната селекция се осъществява от Института за международно образование в САЩ. Българо-американската комисия Фулбрайт разглежда кандидатурите на препоръчаните кандидати и провежда индивидуални интервюта с тях. Сред търсените в стипендиантите качества и умения са опит в преподаването, умения за междукултурна комуникация, умения за работа в екип, адаптивност, предишно участие в социални и благотворителни дейности, владеене на славянски език и други чужди езици, и др.

История на програмата

Програмата започва през 2006 година с един помощник-учител в София, и по двама помощник-учители в София, Бургас или Пловдив през 2007, 2008 и 2009 г. 

Вижте още

Установеното през 2010 г. партньорство на Комисия Фулбрайт с Фондация „Америка за България“ позволява стабилното разрастване и развитие на програмата през следващите години, като броят на учителите постепенно нараства до 37. През 2016 г., със специалното одобрение на Съвета за международни стипендии “Джеймс Уилям Фулбрайт”, името на програмата се променя от „Програма Фулбрайт“ на  „Програма Фулбрайт|Фондация „Америка за България“ за помощник-учители по английски език“ с цел отдаване нужното признание за дългогодишната подкрепа на Фондацията.
Благодарение на подкрепата на Фондацията програмата за помощник-учители в България се нарежда на трето място по големина в Европа и има възможността да предложи на стипендиантите уникално за Европа интензивно едноседмично подготвително  обучение (ориентация) при пристигането им в България, което включва уроци по български език, лекции на политическа и социална тематика, дискусии на тема културна интеграция, работилници по методология на преподаването и запознаване с българската култура и традиции.

От началото на програмата до днес 266 американски стипендианти са преподавали като помощник-учители в български средни училища. През 2021 година Пловдивският университетПаисий Хилендарскипосрещна своя пръв помощник-учител, а през 2022 година още 4-ма помощник учители ще преподават на университетско ниво в Шуменския университетЕпископ Константин Преславски„, Югозападния университетНеофит Рилски„, Медицинския университет Пловдив и Великотърновския университетСв. Св. Кирил и Методий„, През учебна 2022-2023 година програмата ще достигне до над 10 000 български ученици и студенти. 

За помощник-учителите

Ние разглеждаме помощник-учителите като ценен ресурс, чиято роля е да допълва и надгражда усилията и експертизата на българските преподаватели.

Вижте още

Насърчаваме да кандидатстват училища, които имат визия и стратегия за образователния продукт, който искат да предложат на своите ученици, които могат да осигурят спокойна и подкрепяща работна среда и уверено прилагат иновативни подходи в учебния процес. Не на последно място, очакваме от нашите партньори да са съпричастни към политиката ни на недискриминация и на пълна подкрепа на помощник-учителите в тяхната професионална реализация, независимо от тяхната раса, етническа принадлежност, религия или убеждения, пол, сексуална ориентация, увреждане или възраст. 

Всяко училище, участник в програмата, работи с помощник-учител за период от 1 учебна година. След това училището има право да кандидатства за участие отново. Ежегодно, в края на първия учебен срок, Комисия Фулбрайт разглежда събраните кандидатури и прави подбор на бъдещите училища-домакини въз основа на събраните данни и наблюдения през изминалата учебната година.

Корпоративни партньорства

Контур Глобал Марица Изток 3, Асарел-Медет АД, Оптикоелектрон АД, ФондацияЛъчезар Цоцорков” и ФондацияБългарска памет 

Селекция на помощник-учителите

Първоначалната селекция се осъществява от Института за международно образование в САЩ. Българо-американската комисия Фулбрайт разглежда кандидатурите на препоръчаните кандидати и провежда индивидуални интервюта с тях. 

Приемни институции

През октомври 2022 година Шуменският университетЕпископ Константин Преславски„, Югозападният университетНеофит Рилски„, Медицинският университет Пловдив и Великотърновският университетСв. Св. Кирил и Методийще посрещнат своите първи помощник-учители по английски език! 

Testimonials

„It really was a formative experience that I am still so grateful for! One particular thing that I learned was patience and flexibility. Being an ETA was extremely rewarding and extremely challenging – sometimes my planned lessons would flop and other days they would fly – being patient, flexible, adaptable, and open-minded helped me overcome the challenges! My advice is to be open, to engage with as many people in your community and school as you can, and to not fear being uncomfortable – it’s a part of growth.“

Morgan Murphy, Fulbright | ABF ETA in Pleven, 2013-2015

„I’ve always had a special place for speech and debate, personally, and then when I came to Bulgaria, I found out that there was already an organization in place that dealt with speech and debate and rhetoric, so I jumped at that opportunity. It played a big part of my integration process in Montana, and really getting to know the students and the teachers there came through coaching the speech and debate team.“

Reid Furubayashi, Fulbright | ABF ETA in Montana, 2016-17

“Public speaking became simple and natural for me after doing it daily in class and, on occasion, without warning for visiting groups. Also, teaching skills in general, like explaining concepts simply, organizing ideas, or asking good questions, is always useful whether you continue to teach or not.”  

Allison Rice, Fulbright | ABF ETA in Lovech, 2019-2021

За контакти

Илиана Димитрова

Илиана Димитрова

Координатор на програма Фулбрайт | Фондация „Америка за България“ за помощник-учители по английски език от САЩ

Skip to content