Project Management Professional
PMP® / CAPM®

Подгответе се за изпит по Управление на проекти PMP® / CAPM®
Oбучението се базира на PMI® Examination Content Outline & 7th PMBOK®

N

Обучение в малки групи

N

Материали за изпита PMP® / CAPM®

N

Сертификат за 35 контактни часа (PDUs)

N

PMP® пробен изпит

N

Фирмени обучения по заявка

Курсове по Управление на проекти

PMP® / CAPM® се провеждат на английски език в офиса на Фулбрайт България – бул. “Витоша” 12, София. 

\

Обучение PMP® / CAPM® (присъствено)

Преподавател: Стефан Радев, PhD, PMP®

5 дни: 27-28-29 септември, 5-6 октомври 2024

Записване до 19 август 2024 – €700 без ДДС
Записване след 20 август 2024 – €800 без ДДС

\

Обучение PMP® / CAPM® (присъствено)

Преподавател: Стефан Радев, PhD, PMP®

5 дни: 22-23-24, 30-31 март,  2024 г.


\

Обучение PMP® / CAPM® (присъствено)

Преподавател: Стефан Радев, PhD, PMP®

5 дни: 16-17-18 февруари, 24-25 февруари 2024


Години обучения по управление на проекти

Проведени обучения

успешно завършили PMP® възпитаници

Подробно за курса PMP® / CAPM®  

Програма на обучението

5 дни, 35 контактни часа – PMP®/CAPM®

Сутрин
Сесия 1 09:30 – 10:30
Кафе-пауза 10:30 – 10:40
Сесия 2 10:40 – 11:40
Кафе-пауза 11:40 – 11:50
Сесия 3 11:50 – 12:50
Обедна почивка 13:00 – 14:00
Следобед
Сесия 4 14:10 – 15:10
Кафе-пауза 15:10 – 15:20
Сесия 5 15:20 – 16:20
Кафе-пауза 16:20 – 16:30
Сесия 6 16:30 – 17:30

 

Контактни часове

35 PDUs, признати от PMI®.

Броят контактни часове, придобити по време на обучението, са необходими за кандидатстване за изпитите PMP® и CAPM®.

Съдържание на курса

1.Create a high-performing team

 • Building a team
 • Defining team ground rules
 • Negotiating project agreements
 • Empowering team members and stakeholders
 • Training team members and stakeholders
 • Engaging and supporting virtual teams
 • Building shared understanding about a project

2.Start the project

 • Determining the best project methodology, methods and practices for the work
 • Planning and managing scope
 • Planning and managing budgets and resources
 • Planning and managing your schedule
 • Planning and managing quality
 • Planning and managing procurement
 • Integrating project planning activities
 • Establishing a project governance structure
 • Planning and managing project phase closure

3.Perform project governance

 • Assessing and managing risks
 • Focusing on delivering business value
 • Managing communications
 • Working with stakeholders
 • Creating project artifacts
 • Managing project changes
 • Ensuring knowledge transfer for project continuity

4.Support team performance

 • Leading a team
 • Addressing and removing impediments, obstacles and blockers
 • Managing conflict
 • Collaborating with stakeholders
 • Mentoring stakeholders
 • Using emotional intelligence to promote team performance

5.Deliver business value

 • Managing compliance requirements
 • Evaluating and delivering project benefits and value
 • Evaluating and addressing internal and external business environment changes
 • Supporting organizational change
 • Employing continuous process improvement
 • Managing project changes and issues and ensuring knowledge transfer for project continuity
Правилник за възстановяване на такса за участие
 • за регистрации, отказани 15 или повече дни преди началото на курса, се възстановява цялата заплатена такса.
 • за регистрации, отказани между 15 и 7 дни преди началото на курса, се възстановяват 50% от заплатената такса.
 • за регистрации, отказани по-малко от 7 дни преди началото на курса, заплатената такса не се възстановява. Участникът получава възможност да посети някое от следващите издания на курса.

Стефан Радев – трейнър програма PMP®

Онлайн регистрация

Подгответе се за вашия PMP® сертификат

Базиран изцяло на PMI® Examination Content Outline – January 2021

N

PMP® Exam Simulator

Можете да се поставите в реална изпитна ситуация с нашия PMP® Exam Simulator.

Екип

Програма Управление на проекти

Оливър Леман, MSc, ACE, PMP®

Ментор на екипа

Оливър Леман е експерт по управление на проекти, консултант на международни бизнес организации и трейнър с над 30 г. опит. 

Вижте още
Той е дългогодишен член на PMI. Научната дейност на г-н Леман включва както изследвания, свързани с изданията на PMI – PMBOK (от 4-то до 7-мо издания), така и редица книги и публикации, свързани с управление на проекти.

Групата на Оливър в LinkedIn „Искам да бъда PMP“ е най-голямата и най-активна група, свързана с PMP® в света с близо 200 000 активни членове.

През 2019 г. Оливър основава Project Business Foundation, международна професионална асоциация, която помага на мениджърите на проекти да добавят търговски и правни познания към своето образование с цел подобряване на техните умения в областта на  междукорпоративния  бизнес.

https://www.oliverlehmann.com/
https://www.project-business.org/
LinkedIN

Fubright Bulgaria Staff Members

Стефан Радев, PhD, PMP®

Преподавател

Стефан е ръководител на офиса за управление на интеграционни проекти (Head of PMO) в Apex Group. Той е ръководител на проекти, изследовател и обучител с дългогодишна практика.

Вижте още

Стефан е завършил публична администрация в Стопанския факултет на Софийския университет, където защитава и своята дисертация по управление на проекти. Академичните му изследвания са в областта на икономическия анализ на проектния мениджмънт и връзката му с организационната теория.
Стефан работи в различни сектори на проектната икономика от 2007 – ръководил е проекти в ИТ индустрията, НПО, публичния сектор и строителството, занимава се задълбочено с развитието на стратегически системи за управление на проекти и промяна на организационната култура. През 2014 получава своя сертификат РМР® и оттогава се занимава и с преподавателска дейност.
Като преподавател по управление на проекти Стефан има богат опит, ръководил е редица обучения за неправителствени организации, ИТ и други технологични компании.
Стефан работи доброволно в българския клон на PMI®, където се е занимавал с организацията на годишните конференции по управление на проекти през 2017, 2018, 2019, а в момента подпомага програмния екип за предстоящата конференция през 2022. През 2020-2022 е избран за член на управителния съвет на организацията.

stefan.radev@fulbright.bg
Facebook
LinkedIN

Fubright Bulgaria Staff Members

Лира Константинова

Координатор на програмата

Лира е отговорна за организацията на РМР® обученията в съответствие със стандартите, утвърдени от Американския институт по управление на проекти (PMI®).

Вижте още

Лира е инициатор на програмата по управление на проекти в Комисия „Фулбрайт“, започнала през ноември 2016 година. От този момент нататък Лира се чувства персонално отговорна за всеки участник, който се записва да получи знания и да се сертифицира във Фулбрайт-България. Затова тя ще бъде с вас от момента, в който се запишете за обучението до деня на изпита – така че да имате всичко необходимо за успешно обучение и подготовка за изпит.
Като лице, отговорно за срещите на PMP®Alumni Club, тя ще се свърже с вас, за да ви информира за събития за управление на проекти, майсторски класове и конференции.
Лира е мотивиран доброволец в българския чаптър на PMI®, като е работила за организиране на годишната конференция на чаптъра през 2019 г., организиране на Общото събрание на чаптъра през 2020 и 2021 година. В момента е ръководител на програмния екип за предстоящата конференция през 2022 г.

konstantinova@fulbright.bg
Facebook
LinkedIN

Нека направим първата стъпка заедно!

Информация за PMP® сертификата

За да вземете PMP® сертификат, трябва да отговаряте на критериите за допустимост, определени от PMI® – академично образование, обучение за управление на проекти и опит. След това можете да кандидатствате и да вземете изпита PMP®, за да придобиете сертификата си. В зависимост от Вашето ниво на академично образование трябва да бъдат изпълнени следните изисквания:
Ако имате бакалавърска степен (четиригодишна степен или глобален еквивалент):

 • 36 месеца уникален професионален управленски опит, който не се припокрива
 • 35 контактни часа обучение по управление на проекти

Ако имате диплома за средно образование, диплома за сътрудник (или глобален еквивалент):

 • 60 месеца уникален професионален управленски опит, който не се припокрива
 • 35 контактни часа обучение по управление на проекти

Неприпокриващ се опит в управлението на проекти означава, че ако сте работили по няколко проекта едновременно през даден месец, само един от тези проекти може да се зачита към изискването за опит за този месец. Например, ако един проект е от януари 2019 г. до август 2019 г., а друг е от април 2019 г. до февруари 2020 г. Общите ви месеци се равняват на 16 уникални месеца, които не се припокриват.

PMP® такси за изпит

Членове на PMI® (годишното членство е $139) – $405

Нечленове – $555

Помощ при подаване на апликацията за изпит PMP®

Нашите обучители ще ви помогнат да подадете вашето заявление за изпит PMP®

Ако отговаряте на изискванията за сертифициране на PMP®, можете да се регистрирате на уебсайта на PMI (линк: https://www.pmi.org/certifications/types/project-management-pmp ) и да подадете заявлението си за изпита PMP®.

След като вашата кандидатура бъде прегледана и приета, ще ви бъде даден номер за допустимост, за да можете да насрочите своя изпит.

Разрешено е да се явявате на изпита максимум три пъти в рамките на една година (вашият период на допустимост продължава една година от момента, в който кандидатурата ви бъде одобрена). Ако не успеете при третия опит, трябва да изчакате една година, за да кандидатствате отново, което включва нови разходи. Така че бъдете напълно подготвени да преминете при първия си опит!

Вие сте истинската стойност на нашата програма, вие прекрасни, ярки, млади професионалисти!

Лира Константинова

Лира Константинова

Координатор програма “Управление на проекти”

PMI, “PMP” и “CAPM” са услуги и търговски марки на Project Management Institute, Inc., който е регистриран в Съединените щати и други страни.

Skip to content