Стипендии за учени и експерти

За учени, университетски преподаватели и експерти от САЩ

N

Финансиране на преподавателска, научноизследователска и практическа работа

N

Самостоятелни и съвместни проекти

N

Между 3 и 5 месеца престой в България

N

Без изискване за владеене на български език

N

Сътрудничество с елитни институции в България

N

Ежегоден конкурс

Конкурс

Подборът на кандидатите се осъществява всяка година чрез конкурс в САЩ, провеждан от Института за международно образование. 

Приемащи институции

Приемащи институции по програмата могат да бъдат както висши учебни заведения и институти, така и неправителствени и граждански организации, мозъчни тръстове, културни институции и др. 

Кандидатстване

Желаещите да кандидатстват попълват електронен формуляр 

Програма “Фулбрайт” дава възможност на учени, университетски преподаватели и експерти от САЩ да работят по специалността си от 3 до 5 месеца в образователни, културни, граждански и други институции в България. Програмата е достъпна за специалисти от всички области на науката и изкуствата, с изключение на клинична медицина и стоматология. Може да се кандидатства както за преподавателски, така и за научноизследователски или практически проект.  

  

Кандидатите се подбират чрез ежегоден конкурс, провеждан в САЩ от Института за международно образование. Желаещите да кандидатстват американски граждани могат да получат повече информация от https://fulbrightscholars.org/. Български институции, които искат да работят съвместно с американски специалист могат да се обърнат към нас за повече информация

Стипендиантите получават

N

Месечна стипендия

N

Покриване на пътни разходи до и от България

N

Допълнително финансиране за наем на жилище

N

Допълнително финансиране на пътни разходи за преки членове на семейството на стипендианта

N

Създаване на контакти с топ експерти

N

Възможност за включване в различни проекти

N

Възможност за гост-лекции в местни и европейски институции

N

Образователна и културна програма по време на престоя в България

Други стипендии

\

Магистри и докторанти

За американски граждани, завършили бакалавърска степен. Самостоятелни научни изследвания. 

\

Помощник-учители по английски език

Програма за помощник-учители по английски език за американци с бакалавърска или магистърска степен.

\

Краткосрочно гостуване на експерти от САЩ

Програмата “Fulbright Specialist” – посещения от 2 до 6 седмици за краткосрочни съвместни проекти.

Рада Кънева

Рада Кънева

Програмен координатор за стипендианти от САЩ

Skip to content