Стипендии за участници в програма „Фулбрайт”

Насърчава по-нататъшното взаимодействие между участниците в програмата и Фулбрайтовата общност.

N

Български и американски граждани

N

Подкрепа на академични и културни проекти

N

Разширяване на въздействието в България

N

Прозрачност на процедурите за кандидатстване и подбор

N

Краен срок за подаване на документи: 15 февруари

с цел да насърчи по-нататъшното взаимодействие между участниците в програмата и Фулбрайтовата общност

бордът на Фулбрайт-България предвижда средства за подкрепа на академични и културни проекти, които са резултат от участието в програмата. Стипендиите ще подкрепят бивши Фулбрайтови стипендианти (български и американски граждани) и проекти, базирани на територията на България, тъй като за подобни инициативи в България има по-ограничени източници на финансиранe, отколкото в САЩ и чужбина.

Досега българската Комисия Фулбрайт е отпускала подобни стипендии ad-hoc и в отговор на молби, отправени към борда на Комисията. Новият фонд ще регулира процеса, така че всички участници в програмата да са информирани за възможносттите за стипендии и да са наясно с процедурите за кандидатстване и избор.

Примерни дейности, които биха могли да бъдат подкрепени чрез подобна стипендия включват организирането на академични конференции, публикации на академични или художествени произведения, финансиране на изследователски проекти, или културни / обществени / образователни инициативи, вдъхновени от участието във Фулбрайтовия обмен. Финансирането на пътни разходи за конференции не са приоритет, тъй като подобна дейност може да бъде финансирана от различни общински, национални или европейски програми за мобилност.

Параметри на стипендията:

Изисквания към кандидатите

всички български и американски фулбрайтови стипендианти, завършили успешно програмата и базирани в България, могат да кандидатстват. С предимство ще се ползват стипендианти, които не са получавали финансиране на проекти от Комисия Фулбрайт в предишни периоди.

i

Максимален размер

до 2500 лв. за проект

Брой на стипендиите за една година: 2-4 в зависимост от заявеното финансиране

Конкурсни срокове:

предложения могат да се подават един път годишно, между 1 януари и
15 февруари всяка година.

Критерии за избор

N

Предимство имат проекти, които са директно свързани с участието в програма Фулбрайт и промотират целите и ценностите на програмата

N

Предимство имат проекти, които биха ангажирали Българо-американската Фулбрайтова общност и биха разширили влиянието на програмата в страната

N

Специално внимание ще се отделя на проекти, които вече са привлекли финансиране от други източници или партньорски организации.

N

Кандидатстване: попълва се крактък формуляр за кандидатстване, включващ описание на проекта и бюджет.

Избор на кандидатите: апликациите се разглеждат и оценяват от борда на Комисия „Фулбрайт”

Проектите трябва да са изпълнени и отчетени в рамките на
една година от получаването на стипендията.

Срокове:

Документи се приемат през цялата година с междинни крайни срокове.

Текущият краен срок за приемане на предложения е 15 февруари, 2024 г.

За допълнителна информация и резултати, можете да се свържете с програмния координатор Мария Костова

Мария Костова

Мария Костова

Програмен координатор за стипендианти от България

Skip to content