Програми за учени и изследователи

Стипендии “Фулбрайт” за преподавателска и изследователска дейност

Безплатни уебинари на живо с актуална информация и възможност за разговор с бивши стипендианти на програмата.

Конкурсът за 2025-26 академична година ще бъде отворен в началото на септември 2024 г.

N

За учени и университетски преподаватели

N

Престижни университети и научни институти в САЩ

N

Продължителност 3-5 месеца

N

Всички области на науката и изкуствата

N

5-7 стипендии на година

За програмата

Стипендии “Фулбрайт” за преподавателска и изследователска дейност дават възможност на български учени и университетски преподаватели да работят по специалността си от 3 до 5 месеца в престижни университети и научни институти в САЩ. Програмата е достъпна за специалисти от всички области на науката и изкуствата, с изключение на клинична медицина и стоматология. Всяка година се отпускат по 5-7 стипендии.

Кандидатите се подбират чрез ежегоден конкурс, който се обявява в последния месец на календарната година. Крайният срок за подаване на документи е началото на месец декември. Интервютата с допуснатите до втори тур кандидати се провеждат през втората половина на декември, като всеки от тях се уведомява за датата и времето на интервюто.

Датите на интервютата са фиксирани и няма възможност за допълнителни дати.

Изисквания

Гражданство, научна степен, езикова компетентност

Повече информация
 • българско гражданство; лица с двойно гражданство (българско и американско) и притежатели на работна виза/зелена карта не могат да кандидатстват
 • защитена докторска степен
 • добро владеене на английски език
 • добро здравословно състояние
i

Документи

Формуляр за кандидатстване, препоръки, дипломи

Повече информация
 1. Формуляр за кандидатстване
 2. Три препоръки
  Препоръчителите се регистрират от кандидата в електронната система и попълват формуляра онлайн на английски език. По изключение, ако онлайн попълване е невъзможно, препоръчителите изпращат препоръките до Комисията по ел. поща на адрес: mkostova@fulbright.bg със заглавие „препоръка“.
 3. Покана от образователна институция в САЩ (сканирана и приложена към електронния формуляр)
  Допълнителна информация за получаването и съдържанието на поканата можете да намерите в раздел „Често задавани въпроси”.
 4. Копия от университетска диплома и диплома за докторска степен (сканирани и приложени към електронния формуляр).
  Всички документи трябва да бъдат попълнени/преведени на английски език.

Всички документи се подават като част от електронния формуляр в сканирани приложения.

 

Подбор

Оценката се извършва от водещи специалисти в съответните области.

Повече информация
 • Кандидатурите се преглеждат за съответствие с изискванията на конкурса и наличие на всички необходими документи.
 • Оценката на проекта се извършва от водещи български и американски специалисти в съответната област.
 • Одобрените от рецензентите кандидати получават покана за интервю с двунационалната селекционна комисия.
 • Номинациите се обявяват в началото на месец януари.
 • Номинираните кандидати подлежат на финално одобрение от Фулбрайтовия Съвет за международни стипендии (FSB)

Краен срок за подаване на документи за академичната 2024-25 г.: 5 декември, 2023 г.

Датите на интервютата са фиксирани и няма възможност за допълнителни дати.

Защо да кандидатствате

N

Практика в топ университет в САЩ

N

Контакт с най-изявените специалисти в областта ви

N

Културен обмен и досег с нова среда

N

Възможност за обмен на идеи

N

Научно и творческо израстване

Често задавани въпроси

Какво покрива стипендията “Фулбрайт” за учени и университетски преподаватели?

Стипендията покрива месечна издръжка в размер на 2 900 – 3 500 щатски долара (в зависимост от местоназначението). Стипендията се отпуска за период от 3 до 5 месеца, както е заявено в проекта.

Комисията покрива и разходите за самолетен билет до САЩ (отиване и връщане) и здравна застраховка.

Колко стипендии се отпускат на година?

Годишно се отпускат 5-7 стипендии в зависимост от бюджета. 

Как да получа покана от американски университет и какво трябва да включва тя?

Пишете на Ваши американски колеги с молба да Ви приемат за периода на Фулбрайтовия престой. Важно е да им обясните, че университетът няма да има финансови задължения към Вас, ако спечелите стипендията.

Поканата трябва да бъде издадена от името на катедра или факултет на официална бланка. Тя трябва да потвърждава, че учебното заведение е съгласно:

 • да приеме учения за посочения период (начална и крайна дата)
 • да предостави достъп до библиотеки и източници на информация
 • да предостави работно място
 • да определи лице за контакти (обикновено това е преподавателят, с когото ще работите)
Каква начална дата на програмата да посоча?

Стипендиите са с продължителност минимум 3 месеца и максимум 5 месеца. Най-рано можете да започнете работа в началото на август (през академичната година, за която е конкурсът). Ако посещението Ви започва втория семестър, то трябва да приключи до края на юли (през академичната година, за която е конкурсът).

Има ли списък с университети, с които работите?

Не. Програмата работи с всички акредитирани американски университети и научни институти на територията на САЩ. Това дава възможност на стипендиантите да се свържат с водещи представители на съответната научна област. 

Изисква ли се езиков тест?

Не. Езиковото ниво се проверява чрез апликационния формуляр и събеседване на английски език по време на интервюто.

Има ли възрастови ограничения при кандидатстване?

Не. Единственото условие е кандидатите да са в добро здраве. 

Как да регистрирам препоръчителите си?

В горната лява част на менюто в онлайн апликацията има секция “references”. В нея изберете опцията “register referees” и въведете имейл адресите на тримата Ваши препоръчители, натиснете “submit” и те ще получат на електронната си поща линк към конфиденциалния формуляр за препоръка. Бъдете сигурни, че предварително сте получили тяхното съгласие да Ви препоръчат. (Ако случайно някой от тях не владее английски, може да качи препоръката на български език с превод на английски.) Препоръките стават достъпни за преглед едва след като кандидатът подаде цялостната си апликация.

Мария Костова

Мария Костова

Програмен координатор за стипендианти от България

Други стипендии 

\

Магистри и докторанти

Финансиране за една академична година. Подкрепа при кандидатстване. Срок за подаване на документи м. май. 

\

Аспиранти

За млади изследователи в напреднал етап на редовна или задочна докторантура.

\

Представители на НПО

Стипендия (3-5 месеца) за изследователска дейност по проблемите на гражданското общество.

\

Професионалисти

Стипендии се отпускат на професионалисти от цял свят, заемащи ръководни или експертни длъжности.

\

Стипендия за учени-математици

Стипендията е насочена към учени в областта на математиката, които са получили докторска степен преди не повече от 10 години.

Skip to content