Agile Certified Practitioner PMI-ACP®

Курс по управление на проекти Аджайл

Подгответе се за изпит и сертификация PMI-ACP®

N

Сертификат за завършено обучение

N

Материали за изпита PMI-ACP®

N

21 контактни часа (PDUs)

N

Agile библиотека и консултации

N

Интерактивно обучение

Аджайл тренинг

PMI-ACP® се провеждат на английски език в централния офис на Фулбрайт България – бул. “Витоша” 12, София. 

Възпитаниците на Agile обучението могат да се възползват от безплатни консултации и библиотека.

\

Обучение PMI-ACP® (присъствено) с Ивелина Чалдъкова, сертифициран аджайл коуч

3 дни: 9-10-11 февруари, 2024

€500 без ДДС

\

Обучение PMI-ACP® (присъствено) с Ивелина Чалдъкова, сертифициран аджайл коуч

3 дни: 20-21-22 октомври 2023

€500 без ДДС

i

Материали и сертификат

Вижте още

Всеки участник ще получи комплект от материали за подготовка за изпита PMI-ACP® и сертификат за завършено обучение, издаден от Фулбрайт България, който удовлетворява изискването на PMI за 21 контактни часа (PDUs).

w

Консултации

Вижте още

В рамките на програмата по Project Management можете да се възползвате от възможността за консултации по процеса на апликация и сертификация със специалист, след предварителна заявка.

Обхват на курса

Вижте още

Курсът обхваща редица аджайл подходи, сред които Scrum, Kanban, Lean Product Development, XP (Extreme Programming) и др.

За PMI-ACP®

Вижте още

Подготовката отразява актуалния формат на изпита PMI-ACP®.

Години обучения по управление на проекти

Проведени обучения

успешно завършили PMP® възпитаници

Подробно за курса PMI-ACP®  

Програма на обучението

3 дни, 21 контактни часа – PMI-ACP®

Сутрин
Сесия 1 09:30 – 10:30
Кафе-пауза 10:30 – 10:40
Сесия 2 10:40 – 11:40
Кафе-пауза 11:40 – 11:50
Сесия 3 11:50 – 12:50
Обедна почивка 13:00 – 14:00
Следобед
Сесия 4 14:10 – 15:10
Кафе-пауза 15:10 – 15:20
Сесия 5 15:20 – 16:20
Кафе-пауза 16:20 – 16:30
Сесия 6 16:30 – 17:30

 

Контактни часове / PDUs

21 контактни часове / PDUs, признати от PMI®.

Броят контактни часове, придобити по време на обучението, са необходими за кандидатстване за изпита PMI-ACP®.

Съдържание на курса
 1.  Introduction to the PMI-ACP® exam
 2. Agile Principles and Mindset (incl. an introduction to the Agile approaches)
 3. Value-Driven Delivery
 4. Stakeholder Engagement
 5. Team Performance
 6. Adaptive Planning
 7. Problem Detection and Resolution
 8. Continuous Improvement
 9. Exam tips and tricks
Правилник за възстановяване на такса за участие
 • за регистрации, отказани 15 или повече дни преди началото на курса, се възстановява цялата заплатена такса.
 • за регистрации, отказани между 15 и 7 дни преди началото на курса, се възстановяват 50% от заплатената такса.
 • за регистрации, отказани по-малко от 7 дни преди началото на курса, заплатената такса не се възстановява. Участникът получава възможност да посети някое от следващите издания на курса.

Онлайн регистрация

Подгответе се за вашия PMI-ACP® сертификат

Базиран на официалния PMI-ACP® Examination Content Outline

N

PMI-ACP® Exam Simulator

N

Изпит PMI-ACP® в нашия офис

N

Чрез надеждна интернет връзка

N

Тихо и необезпокоявано пространство

Екип

Аджайл тренинг програма

Оливър Леман

Ментор на екипа

Оливър Леман е световноизвестен експерт по управление на проекти, консултант на редица международни бизнес организации и трейнър с над 30 г. опит. 

Вижте още
Той е дългогодишен член на PMI. Научната дейност на г-н Леман включва както изследвания, свързани с изданията на PMI – PMBOK (от 4-то до 7-мо издания), така и редица книги и публикации, свързани с управление на проекти.

Групата на Оливър в LinkedIn „Искам да бъда PMP“ е най-голямата и най-активна група, свързана с PMP® в света с близо 200 000 активни членове.

През 2019 г. Оливър основава Project Business Foundation, международна професионална асоциация, която помага на мениджърите на проекти да добавят търговски и правни познания към своето образование с цел подобряване на техните умения в областта на  междукорпоративния  бизнес.

https://www.oliverlehmann.com/
https://www.project-business.org/
LinkedIN

Fubright Bulgaria Staff Members

Ивелина Чалдъкова, PMP, PMI-ACP, ICP-ATF/ACC, DASSM, PSM I

Преподавател и сертифициран аджайл коуч

Ивелина е Product Agility Lead в Documaster и работи с екипите, разработващи софтуерни продукти. Тя е старши ръководител по управление на проекти, както и Agile лектор и практик с дългогодишна практика.

Вижте още

Ивелина придобива магистърска степен по Бизнес администрация със специализация „Стратегическо развитие“ от Стопански Факултет при Софийския университет. Тя завършва третия семестър от магистърската си програма в Хумболтовия университет на Берлин в Германия, който е смятан за пример за всички съвременни университети в днешно време.

Ивелина има над 13 години опит в множество организации и индустрии, вариращи от стартиращи фирми до компании от Fortune 500,както и организации от държавния и неправителствения сектор. Тя е част от доброволческия екип, който организира най-голямата конференция, посветена на управлението на проекти в Европа през 2019 г. Project Management Summit Bulgaria 2019 и ръководи екипа, отговорен за маркетинг и комуникации. Ивелина притежава множество сертификати, сред които PMP (Project Management Professional (PMP)® Certificate) от PMI, PMI-ACP (PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)® от PMI, PSM I (Professional Scrum Master) от Scrum.org, DASSM (Disciplined Agile® Senior Scrum Master) от PMI, ITIL® Foundation Certificate in IT Service Management от EXIN, ICP, ICP-ATF (ICAgile Certified Professional in Agile Team Facilitation) от ICAgile, ICP-ACC (ICAgile Certified Professional in Agile Coaching) от ICAgile (Международен консорциум за Agile). Ивелина е активен доброволец, лектор и модератор. Член на борда и Вицепрезидент Комуникации в PMI Bulgaria Chapter през 2020-2021 г. Към момента Ивелина е лидер на местната група Women in Agile Bulgaria.

ivelina.chaldakova@fulbright.bg

LinkedIN

Fubright Bulgaria Staff Members

Лира Константинова

Координатор на програмата

Професионален администратор с дългогодишен опит, Лира е отговорна за организацията и провеждането на РМР® обученията в съответствие с международните стандарти , утвърдени от Американския институт по управление на проекти (PMI®).

Вижте още

Лира е инициатор на програмата по управление на проекти в Комисия „Фулбрайт“, започнала през ноември 2016 година. От този момент нататък Лира се чувства персонално отговорна за всеки участник, който се записва да получи знания и да се сертифицира във Фулбрайт-България. Затова тя ще бъде с вас от момента, в който се запишете за обучението до деня на изпита – така че да имате всичко необходимо за успешно обучение и подготовка за изпит.
Като лице, отговорно за срещите на PMP®Alumni Club, тя ще се свърже с вас, за да ви информира за събития за управление на проекти, майсторски класове и конференции.
Лира е мотивиран доброволец в българския чаптър на PMI®, като е работила за организиране на годишната конференция на чаптъра през 2019 г., организиране на Общото събрание на чаптъра през 2020 и 2021 година. В момента е ръководител на програмния екип за предстоящата конференция през 2022 г.

konstantinova@fulbright.bg
Facebook
LinkedIN

Нека направим първата стъпка заедно!

Информация за PMI-ACP® сертификата

За да вземете PMI-ACP® сертификат, трябва да отговаряте на критериите за допустимост, определени от PMI® – академично образование, обучение за управление на проекти и опит. След това можете да кандидатствате и да вземете изпита ACP®, за да придобиете сертификата си. В зависимост от Вашето ниво на академично образование трябва да бъдат изпълнени следните изисквания:

  Ако имате диплома за средно образование, диплома за сътрудник (или глобален еквивалент), или по-висока академична степен:

 • 12 месеца професионален управленски опит, който не се припокрива, през последните 5 години
 • 21 часа обучение по управление на проекти
 • 8 месеца аджайл професионален управленски опит, през последните 3 години

Неприпокриващ се опит в управлението на проекти означава, че ако сте работили по няколко проекта едновременно през даден месец, само един от тези проекти може да се зачита към изискването за опит за този месец. Например, ако един проект е от януари 2019 г. до август 2019 г., а друг е от април 2019 г. до февруари 2020 г. Общите ви месеци се равняват на 16 уникални месеца, които не се припокриват.

ACP® такси за изпит

Членове на PMI® (годишното членство е $139) – $435

Нечленове – $495

Помощ при подаване на апликацията за изпит PMI-ACP®

Нашите обучители ще ви помогнат да подадете вашето заявление за изпит PMP®

Ако отговаряте на изискванията за сертифициране на PMI-ACP®, можете да се регистрирате на уебсайта на PMI и да подадете заявлението си за изпита PMI-ACP®.

След като вашата кандидатура бъде прегледана и приета, ще ви бъде даден номер за допустимост, за да можете да насрочите своя изпит.

Разрешено е да се явявате на изпита максимум три пъти в рамките на една година (вашият период на допустимост продължава една година от момента, в който кандидатурата ви бъде одобрена). Ако не успеете при третия опит, трябва да изчакате една година, за да кандидатствате отново, което включва нови разходи. Така че бъдете напълно подготвени да преминете при първия си опит!

Вие сте истинската стойност на нашата програма, вие прекрасни, ярки, млади професионалисти!

Лира Константинова

Лира Константинова

Координатор програма “Управление на проекти”

Подгответе се за вашия PMI-ACP® сертификат

 

 

КЪМ ФОРМУЛЯРА

PMI, “PMP” и “CAPM” са услуги и търговски марки на Project Management Institute, Inc., който е регистриран в Съединените щати и други страни.

Skip to content