История на програмата

Конгресът на САЩ учредява Програма Фулбрайт през 1946 г. с амбициозната цел да постига разбирателство и да подкрепя позитивните и мирни взаимоотношения между хората от Съединените щати и останалите държави. През последните 75 г. Програма Фулбрайт е подпомогнала над 360 000 учени, студенти, преподаватели, артисти, професионалисти и представители на гражданското общество да участват в международен обмен. Програмата отпуска около 8 000 стипендии годишно, в които участват хора с потенциал, които да представят пълното разнообразие на съответните общества, а подборът на кандидати е чрез отворен конкурс, базиран на обективни заслуги.

Образователният обмен между САЩ и България чрез Програмата Фулбрайт започва още през 1967 г. През 1993 г. се учредява официално Българо-американската комисия за образователен обмен с десетгодишно двустранно споразумение между правителствата на САЩ и Република България. Ново двустранно сътрудничество е подписано през 2003 г. което дава постоянен статут на Комисията. Между 1967 и 2022 г. в образователния обмен на Фулбрайт между двете страни взимат участие близо 1 400 американски и български граждани. 

История на Програма Фулбрайт

Основната цел на програмата … е да обезсили вкорененото културно недоверие, което изправя нациите една срещу друга. Този образователен обмен не е панацея, а извор на надежда.”

Сенатор Джеймс Уилям Фулбрайт

Мисия на Програма Фулбрайт

Мисията на Българо-американската комисия за образователен обмен е да повиши междукултурната комуникация и разбирателство чрез академичен. икултурен обмен, да изгради дългосрочни отношения между американските и българските граждани и институции, да популяризира в България и по света Програма Фулбрайт чрез инициативи и партньорства с широк спектър от държавни и частни институции в сферата на образованието, гражданското общество, бизнеса, културата, науката, технологиите и държавната администрация. Основната ни цел е да променим живота на хората към по-добро!

Днес, “Фулбрайт” е най-широко признатата и престижна програма за обмен в света. През изминалите седем десетилетия чрез програмата “Фулбрайт” е осъществен академичен и културен обмен на около 325 400 стипендианти, 122 800 от САЩ и 202 600 от други страни по света. Тя функционира в над 155 страни и ежегодно присъжда чрез открит конкурс около 8 000 нови стипендии в цял свят на хора с потенциал да представят културното многообразие на тяхната нация.

Вижте повече

След завръщането си в родината голяма част от Фулбрайтовите стипендианти се реализират като изтъкнати учени, журналисти и творци, политици, дипломати, членове на правителства, дори държавни глави и министър-председатели. Тридесет от стипендиантите по програмата са заставали начело на държавата си; петдесет и трима са носители на Нобелова награда, осемдесет и шест – на наградата Пулицър, двадесет и осем са получили стипендията за гении на фондация Макартър, а четиринадесет са носители на Президентския медал на свободата.

Програмата “Фулбрайт” се администрира от Бюрото за образователни и културни дейности към Държавния департамент на САЩ със съдействието на агенции като Института за международно образование и Съвета за международен обмен на учени. Съветът за международни стипендии “Джеймс Уилям Фулбрайт” , който се състои от дванадесет души назначавани от американския президент, определя основните насоки на образователния обмен. В 50 страни извън САЩ програмата “Фулбрайт” се осъществява от Фулбрайтови комисии, които отстояват принципа на двунационализма, недвусмислено подчертаван от самия сенатор Фулбрайт. “Никога не съм искал това да бъде чисто американска програма… Във всяка страна двунационални комисии трябва да разработят програма, съответствуваща на техните разбирания за подбор на студенти, учители, преподаватели и естествено на техните проекти.”

Основният източник за глобално финансиране на програмата “Фулбрайт” са средствата, ежегодно отпускани от американския Конгрес. За финансовата 2015 г. те възлизат на 236 милиона щатски долара. Голяма част от държавите, които участват в програмата “Фулбрайт”, както и фондации и приемащи институции съфинансират програмата чрез финансови средства и/или материална подкрепа.

Българо-американска комисия за образователен обмен

 

Днес, “Фулбрайт” е най-широко признатата и престижна програма за обмен в света. През изминалите седем десетилетия чрез програмата “Фулбрайт” е осъществен академичен и културен обмен на около 325 400 стипендианти, 122 800 от САЩ и 202 600 от други страни по света. Тя функционира в над 155 страни и ежегодно присъжда чрез открит конкурс около 8 000 нови стипендии в цял свят на хора с потенциал да представят културното многообразие на тяхната нация.

След завръщането си в родината голяма част от Фулбрайтовите стипендианти се реализират като изтъкнати учени, журналисти и творци, политици, дипломати, членове на правителства, дори държавни глави и министър-председатели. Тридесет от стипендиантите по програмата са заставали начело на държавата си; петдесет и трима са носители на Нобелова награда, осемдесет и шест – на наградата Пулицър, двадесет и осем са получили стипендията за гении на фондация Макартър, а четиринадесет са носители на Президентския медал на свободата.

Българо-американската комисия за образователен обмен “Фулбрайт” е официално учредена на 9 февруари 1993 г. за срок от десет години по силата на двустранно споразумение между правителствата на САЩ и Република България, подписано на 2 септември 1992 г. На 3 декември 2003 г. беше подписано ново безсрочно споразумение между двете правителства. Комисията е двунационална и се ръководи от Борд, който се състои от пет американски и пет български граждани. Те представляват основните държавни и обществени дейности: управление, образование, култура, изкуство и бизнес. Почетни съпредседатели на Комисията са американският посланик и българският министър на образованието и науката.

Основният източник на финансиране на програмата “Фулбрайт” и на Комисията в България са средствата, ежегодно отпускани от американското правителство. Те възлизат на около 600 000 долара, а от 2023 г. българското правителство отпуска 1 100 000 долара годишно за увеличаване на бюджета на програмата. Фондация “Америка за България” щедро подкрепя разширяването на програмата за помощник-учители по английски език от 2010 г.

Вижте повече

Основната функция на Комисията произтича пряко от целите на програмата “Фулбрайт”. Тя се състои в администриране на академичния обмен на български и американски учени, специалисти, студенти, помощник- учители и професионалисти, както и в разпространяване на информация за възможностите за обучение, научни изследвания и преподавателска дейност в САЩ.

Преди учредяването на Българо-американската фулбрайтова комисия образователният обмен е осъществяван в ограничени рамки като от 1967 до 1993 година броят на българските стипендианти е 102, а на американските – 80. Общият брой на българските и американските стипендианти от 1967 година е 1187. От тях 560 са българи и 627 – американци.

Галерия

Архив бюлетини

Информационен e-бюлетин 03-2024, брой 3

Информационен e-бюлетин 12-2023, брой 2

Информационен e-бюлетин 09-2023, брой 1

Информационен бюлетин 2022, брой 90

Информационен бюлетин 2021, брой 89

Информационен бюлетин 2020, брой 88

Информационен бюлетин 2019, брой 87

Информационен бюлетин 2018, брой 86

Информационен бюлетин 2018, брой 85

Информационен бюлетин 2017, брой 84

Информационен бюлетин 2017, брой 83

Информационен бюлетин 2016, брой 82

Информационен бюлетин 2016, брой 81

Информационен бюлетин 2015, брой 80

Skip to content