Стипендия за усъвършенстване на медийната грамотност

За учители в среден и гимназиален курс

N

6 седмици

N

Ежегоден конкурс

N

Отлично владеене на английски

N

Минимум 3 години опит

N

Срок за кандидатстване 31 март

Профил

Хуманитарни науки, отлично владеене на английски (TOEFL)

Вижте още

Програмата е предназначена за професионални учители в среден и гимназиален курс (ученици от 12 до 18 години) в следните дисциплини: aнглийски език, български и чужди езици, социални науки, история, медийни науки/журналистика, психология, обществени науки, етика, философия. Кандидатите трябва да проявяват интерес към модерните медии и медийната среда през 21-ви век и да имат желание да работят за повишаване нивото на медийна грамотност на своите ученици и колеги. 

w

Езикови умения

Изисква се резултат от тест TOEFL

Вижте още

Добро владеене на английски език; изисква се резултат от тест TOEFL. Представяне на резултатите от теста преди крайния срок 15 март е предимство, но не е задължително. Приемат се документи и с други сертификати за владеене на английски език. На номинираните кандидати, които са удостоверили езикови умения с друг сертификат, ще бъдат предоставени ваучери за полагане на тест TOEFL.

Програмата осигурява

Двупосочен билет, настаняване, дневни разходи

Вижте още

Настаняване, храна, дневни разходи, откриващ и закриващ семинар във Вашингтон, програма за професионално и културно обогатяване, виза J-1, двупосочен билет до САЩ, здравна застраховка

За програмата по медийна грамотност за учители

Стипендиантите имат академични лекции в приемащ американски университет, работят в екип с колегите си от други страни и участват в наблюдение и практика в местни средни училища. Темите могат да включват: разпознаване на пристрастие и пропаганда, стереотипи и дезинформация, стратегии за повишаване нивото на критично мислене, аналитичните и комуникационни способности на ученици и колеги. Семинарът завършва с план за действие за подобряване на медийната грамотност.

Продължителност: 6 седмици през пролетта и есента на 2023 пролет: февруари-март, 2023 есен: септември-октомври, 2023

Краен срок за подаване на документи: 31 март, 2022 г

Защо да кандидатствате

N

Получавате финансиране за обучението си

N

Възможност за квалификация от престижен университет в САЩ

N

Образователен и културен обмен

N

Създаване на ценни контакти

N

Развиване на осведоменост и критично мислене

Други стипендии 

\

Учени и изследователи

Всяка година се отпускат по 5 стипендии. Документи се подават до м. декември.

\

Аспиранти

За млади изследователи в напреднал етап на редовна или задочна докторантура.

\

Представители на НПО

Стипендия (3-5 месеца) за изследователска дейност по проблемите на гражданското общество.

\

Thanks to Scandinavia

Стипендията е предназначена за български студенти (след бакалавърска степен) и е израз на признателността на еврейската общност към България във връзка със спасяването на българските евреи през Втората световна война. 

\

Стипендия за учени-математици

Стипендията е насочена към учени в областта на математиката, които са получили докторска степен преди не повече от 10 години.

Често задавани въпроси

Подаване на документи

Документите се подават по електронен път до 31 март, 2022 г. на следната платформа

Подава се онлайн апликация, разрешение за отпуск от училището, институционална препоръка от прекия ръководител, паспортни данни. (Всички формуляри са достъпни чрез онлайн апликацията.)

Моля, обърнете внимание, че за България се приемат апликации единствено за програмата по медийна грамотност, а не за общата програма по педагогика!

Професионални изисквания

Образование: минимум бакалавърска степен

Професионален опит по специалността: минимум 3 г. работа като учител с пълна заетост в училища, където се преподава на български граждани.

Срокове и планирани одобрения

Обявяване на конкурса – 06 януари, 2022 г.

Краен срок за подаване на документи – 31 март, 2022 г.

Обявяване на номинациите – средата на април, 2022 г.

Подаване на номинациите – средата май, 2022 г.

Финално одобрение от американска страна – август, 2022 г. 

Бъдещите участници в програмата трябва да са осведомени, че здравната обстановка, наличието на консулски услуги и международни рейсове, както и институционалните оперативни решения на САЩ, могат да окажат влияние върху възможнатта за пътуване до САЩ и параметрите на участието.

Мария Костова

Мария Костова

Програмен координатор за стипендианти от България