Новини и събития

Стипендии за усъвършенстване на учители в областта на медийната грамотност

Българо-американската комисия за образователен обмен “Фулбрайт” и Посолство на САЩ в Република България обявяват конкурс за стипендии за усъвършенстване на учители в областта на медийната грамотност.

Профил: програмата е предназначена за професионални учители в среден и гимназиален курс (ученици от 12 до 18 години) в следните дисциплини: aнглийски език, български и чужди езици, социални науки, история, медийни науки/журналистика, психология, обществени науки, етика, философия. Кандидатите трябва да проявяват интерес към модерните медии и медийната среда през 21-ви век и да имат желание да работят за повишаване нивото на медийна грамотност на своите ученици и колеги. 

Описание на програмата: Стипендиантите имат академични лекции в приемащ американски университет, работят в екип с колегите си от други страни и участват в наблюдение и практика в местни средни училища. Темите могат да включват: разпознаване на пристрастие и пропаганда, стереотипи и дезинформация, стратегии за повишаване нивото на критично мислене, аналитичните и комуникационни способности на ученици и колеги. Семинарът завършва с план за действие за подобряване на медийната грамотност.

Продължителност: 6 седмици през есента на 2020 или пролетта на 2021;

есеннна кохорта: септември – септември 2020 

пролетна кохорта: края на януари 2021 – март 2021 

Програмата осигурява: настаняване, храна, дневни разходи, откриващ и закриващ семинар във Вашингтон, програма за професионално и културно обогатяване, виза J-1, двупосочен билет до САЩ, здравна застраховка

Брой: 6-8 номинации от България; финалният избор зависи от американската селекционна комисия.

Образование: минимум бакалавърска степен

Професионален опит по специалността: минимум 5 г. работа като учител с пълна заетост в училища, където се преподава на български граждани.

Езикови умения: добро владеене на английски език; изисква се резултат от тест TOEFL без изключения. Представяне на резултатите от теста преди крайния срок 14 февруари е предимство. Приемат се документи и с други сертификати за владеене на английски език. На номинираните кандидати, които са удостоверили езикови умения с друг сертификат, ще бъдат предоставени ваучери за полагане на тест TOEFL.

Изисква се добро здравословно състояние и българско гражданство.

Подаване на документи: Документите се подават по електронен път до 14 февруари, 2020 г. на следната платформа https://oas.irex.org/fulbrightteaml

Подава се онлайн апликация, разрешение за отпуск от училището, институционална препоръка от прекия ръководител, паспортни данни. (Всички формуляри са достъпни чрез онлайн апликацията.)

Моля, обърнете внимание, че за България се приемат апликации единствено за програмата по медийна грамотност, а не за общата програма по педагогика!

Времеви измерения:

Обявяване на конкурса – 13 декември, 2019 г.

Краен срок за подаване на документи – 14 ФЕВРУАРИ, 2020 г.

Обявяване на номинациите – края на февруари 2020 г.

Подаване на номинациите – средата на март 2020 г.

Финално одобрение от американска страна – средата на май 2020 г. 

За контакти: Мария Костова, Mkostova@fulbright.bg; tel: 02 9808212; mobile: 0879164095

0