Стипендия за учени-математици

Комисия “Фулбрайт” в партньорство с университета на Маями

Срок за кандидатстване: 5 декември, 2023 г.

N

Елитни институции в САЩ

N

5 месеца изследователска дейност

N

Отлично владеене на английски

N

За математици с докторска степен

Области на математиката

Всички области – най-вече геометрия, комбинаторика и приложна математика

Партньорски центрове

МЦМН и ИМНА, но се допускат кандидати от всички интитуции

Стипендията включва

Месечна издръжка в размер на 4800 долара, здравна застраховка

За стипендията

Стипендията е насочена към учени в областта на математиката, които са получили докторска степен преди не повече от 10 години. Крайният срок за подаване на апликацията е 5 декември, 2023 г.

Програмата финансира 5 месеца изследователска дейност в Университета на Маями, където се намира Институтът за математически науки на Америка (ИМНА). Този проект е в пълно съзвучие с трите мисии на ИМНА: 

1) да подпомага и насърчава математическите изследвания и техните приложения на Американския континент; 

2) да разпространява активно напредъка и резултатите на тази изследователска дейност сред глобалната математическа и научна общност; 

3) да изгради национален и международен работен капацитет, като осигури образователни възможности в ключови моменти на интелектуалното развитие, като се започне от средното училище и се стигне до пост-докторските програми.

Кандидатите се подбират чрез ежегоден конкурс. С допуснатите до втори кръг кандидати се провеждат интервюта, като всеки от тях се уведомява за датата и времето на интервюто.

Краен срок за подаване на документи за академичната 2024-25 г.: 5 декември, 2023 г.

Датите на интервютата са фиксирани и няма възможност за допълнителни дати.

Стипендията включва

N

Двупосочно пътуване

N

Месечна издръжка в размер на 4800 долара

N

Еднократна помощ при настаняване

N

Здравна застраховка

N

Консултации и подкрепа

Fulbright in partnership with the University of Miami

Други стипендии 

\

Учени и изследователи

Всяка година се отпускат по 5 стипендии. Документи се подават до м. декември.

\

Аспиранти

За млади изследователи в напреднал етап на редовна или задочна докторантура.

\

Представители на НПО

Стипендия (3-5 месеца) за изследователска дейност по проблемите на гражданското общество.

\

Thanks to Scandinavia

Стипендията е предназначена за български студенти (след бакалавърска степен) и е израз на признателността на еврейската общност към България във връзка със спасяването на българските евреи през Втората световна война. 

\

Магистри и докторанти

Финансиране за пълния срок на програмата. Срок за кандидатстване 12 май, 2023 г.

Галерия

Мария Костова

Мария Костова

Програмен координатор за стипендианти от България

Skip to content