Конкурс за стипендии „Opportunity Funds – Bulgaria 2018”

10 стипендии в размер до $5,000 всяка за ученици в 11 клас
Краен срок за подаване на документи онлайн: 10 декември 2017 г.

Комисия „Фулбрайт” обявява конкурс за стипендии по програмата “ Opportunity Funds – Bulgaria” за 2018 г.

Програмата се финансира изцяло от Правителството на САЩ /Бюрото за образователни и културни дейности към Държавния департамент на САЩ/ и Американското посолство в България и се осъществява от Консултантския център при Комисия „Фулбрайт”.

Ще бъдат дадени 10 стипендии в размер до $5,000 всяка за подготовка на талантливи ученици от 11 клас за кандидатстване в акредитирани американски университети и отпътуване в САЩ.

Цели на програмата

Цели на програмата

Основната цел на програмата “Opportunity Fund – Bulgaria” е да помага на талантливи ученици в 11 клас, които имат високи академични постижения и лидерски изяви, но не разполагат с достатъчно финансови средства, да се подготвят за успешно за кандидатстване в акредитирани американски колежи и университети и започване на обучение в САЩ. Програмата позволява на широк кръг младежи да участват в международния образователен обмен и насърчава взаимното разбирателство и социално включване.

Какво покрива стипендията

Какво покрива стипендията

 • Подготовка и регистрационни такси за явяване на тестовете iBT TOEFL, SAT, Subject Tests и изпращане на резултатите в акредитирани американски колежи и университети
 • Такси за кандидатстване за прием със стипендии в акредитирани колежи и университети в САЩ
 • Местен транспорт и настаняване в общежитие в София за участие в работни семинари
 • Такси за кандидатстване за студентска виза и записване в университет
 • Двупосочен самолетен билет до висшето училище в САЩ и обратно
 • Едномесечна стипендия за лични разходи в началото на учебната година в САЩ
Изисквания към кандидатите

Изисквания към кандидатите

 • Да са редовни ученици в 11 клас в средно образователно училище
 • Българско гражданство или официален статут на бежанец в България
 • Участие в програмата “Образование в САЩ” на Консултантския център към Комисия „Фулбрайт”
 • Свободно владеене на английски език
 • Отличен успех, награди, лидерски изяви и потенциал да получат пълна стипендия от колежите и университетите, в които кандидатстват
 • Необходимост от финансова помощ за подготовка за кандидатстване и отпътуване в САЩ (средно месечен доход от 1000 лв. на родител)
Кандидатстване

Кандидатстване

Учениците кандидатстват за стипендии “Opportunity Funds – Bulgaria” онлайн чрез електронен формуляр в Google Forms.

Формулярът за кандидатстване се попълва и изпраща онлайн заедно с всички изисквани документи:

 • Академични справки за 9 и 10 клас
 • Служебни бележки от работодателите на двамата родители за доходите им през 2017 г. или документ за статут на безработни/пенсионери
 • Отчет за месечните разходи на семейството
 • Копия на документи за средно-месечните разходи на семейството за издръжка на жилището (платени ток, вода, парно, наем, ипотека)
График за протичане на конкурса

График за протичане на конкурса

10 декември 2017 г.: Подаване онлайн на пълния комплект документи за кандидатстване.                                                                                   22 декември 2017 г.: Обявяване на номинираните кандидати.

Окончателният подбор на участниците в програмата се прави от Селекционна комисия в състав: Матю Хагенгрубър, Аташе по въпросите на образованието и културата в Посолството на САЩ; Катерина Скодова, Регионален координатор за Европа и Евразия за висше образование в САЩ; Анджела Родел, Изпълнителен директор на Комисия „Фулбрайт”; Снежана Тенева, консултант за висше образование в САЩ.

Всички кандидати получават по е-майл индивидуално писмо за резултата от участието им в конкурса.

Информация за участие в конкурса

Снежана Тенева

Консултант за висше образование в САЩ
Комисия „Фулбрайт”


Приемно време:
14-16 ч. всеки работен ден