Конкурс “Opportunity Funds – Bulgaria”

Ежегоден конкурс за стипендии до $5000 всяка, за подготовка на ученици в 11 клас за кандидатстване в американски висши училища

N

Програмата се финансира изцяло от правителството на САЩ и Посолството на САЩ в София

N

Стипендии в размер до $5000 всяка

N

Осъществява се от Консултантския център при Комисия „Фулбрайт“

N

Подготовка за кандидатстване за прием със стипендии в акредитирани американски колежи и университети

p

Цели на програмата

Основната цел на програмата “Opportunity Funds – Bulgaria” е да помага на талантливи ученици в 11 клас.

Вижте още
 • Те трябва да имат високи академични постижения и лидерски изяви, но да не разполагат с достатъчно финансови средства, 
 • да се подготвят за успешно за кандидатстване в акредитирани американски колежи и университети и започване на обучение в САЩ. 
 • Програмата позволява на широк кръг младежи да участват в международния образователен обмен и насърчава взаимното разбирателство и социално включване.
i

Какво покрива стипендията

Вижте още
 • Подготовка и регистрационни такси за явяване на тестовете iBT TOEFL и SAT
 • Изпращане на резултатите в акредитирани американски колежи и университети
 • Такси за кандидатстване за прием със стипендии в акредитирани колежи и университети в САЩ
 • Местен транспорт и настаняване в общежитие в София за участие в работни семинари
 • Такси за кандидатстване за студентска виза и записване в университет
 • Двупосочен самолетен билет до висшето училище в САЩ и обратно
 • Едномесечна стипендия за лични разходи в началото на учебната година в САЩ
i

Изисквания към кандидатите

 Да са редовни ученици в 11 клас в средно образователно училище

Вижте още
 • Българско гражданство или официален статут на бежанец в България
 • Участие във виртуалната консултантска програма “Висше образование в САЩ”
 • Свободно владеене на английски език
 • Отличен успех, награди, лидерски изяви и потенциал да получат пълна стипендия от колежите и университетите, в които кандидатстват
 • Необходимост от финансова помощ за подготовка за кандидатстване и отпътуване в САЩ  

Апликационен формуляр

10 + 3 =

Кандидатстване

Учениците кандидатстват за стипендиите “Opportunity Funds – Bulgaria” чрез апликационна форма

Формулярът за кандидатстване се попълва и изпраща по имейл заедно с всички изисквани документи:

N

Академични справки за 9 и 10 клас

N

Служебни бележки от работодателите на двамата родители за доходите им през предходната календарна година или документ за статут на безработни/пенсионери

N

Копия на документи за средно-месечните разходи на семейството за издръжка на жилището (платени ток, вода, парно, наем, ипотека)

График за протичане на конкурса

Z

8 януари 2024 г.

Изпращане по имейл на пълния комплект документи за кандидатстване.

Z

31 януари 2024 г.

Обявяване на номинираните кандидати.

Z

Окончателният подбор на участниците в програмата се прави от Селекционна комисия в състав

Eric Brassil, Cultural and Educational Affairs Officer, U.S. Embassy Sofia; Регионален координатор за Европа и Евразия за висше образование в САЩ; Анджела Родел, Изпълнителен директор на Комисия „Фулбрайт”.

Z

Всички кандидати получават по имейл индивидуално писмо за резултата от участието им в конкурса.

Допълнителна информация и апликационна форма можете да получите от Филип Ляпов, консултант за висше образование в САЩ.

Филип Ляпов

Консултант за висше образование в САЩ

Skip to content