СТИПЕНДИИ ЗА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ
Преподавателска и изследователска дейност | Магистърски и докторски програми | Хюбърт Хъмфри | Други стипендии

Стипендии "Фулбрайт" за преподавателска и изследователска дейност

Българо-американската комисия за образователен обмен администрира програмата "Фулбрайт" в България. Тя дава възможност на български учени и университетски преподаватели да работят по специалността си от 3 до 5 месеца в престижни институции в САЩ. Програмата е достъпна за специалисти от всички области на науката и изкуствата, с изключение на клинична медицина и стоматология.

Кандидатите се подбират чрез ежегоден конкурс, който се обявява в последния месец на календарната година. Крайният срок за подаване на документи е началото на май. Интервютата с допуснатите до втори тур кандидати се провеждат през първата половина на юни, като всеки от тях се уведомява за датата и времето на интервюто.

Изисквания за участие в конкурса:

  • българско гражданство; лица с двойно гражданство (българско и американско) и притежатели на работна виза/зелена карта не могат да кандидатстват;
  • добро владеене на английски език;
  • защитена докторска степен;
  • добро здравословно състояние.

Необходими документи:

  1. Формуляр за кандидатстване (попълва се на apply.embark.com/student/fulbright/scholars);
  2. Три препоръки (могат да бъдат приложени към електронния формуляр или изпратени директно до Комисия “Фулбрайт”);
  3. Покана от образователна институция в САЩ (сканирана и приложена към електронния формуляр);
  4. Копия от университетска диплома и диплома за докторска степен (сканирани и приложени към електронния формуляр).

Често задавани въпроси (отваря се в нов прозорец)

Всички документи трябва да бъдат попълнени/преведени на английски език.

Всички документи се подават като част от електронния формуляр в сканирани приложения. Изключение правят само препоръките, които не са въведени директно в онлайн системата.

Електронният формуляр за кандидатстване се намира на https://apply.embark.com/student/fulbright/scholars След регистрация в системата информацията може да бъде допълвана и преглеждана многократно преди окончателното изпращане на всички материали чрез бутона “Submit Application”.

 

КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА АКАДЕМИЧНАТА 2015-2016 г.:
7 май, 2014 г.

 

Информация за програмата и интернет-базирания формуляр за кандидатстване можете да получите от:

Българо-американска комисия за образователен обмен “ФУЛБРАЙТ”
Централен офис: София 1000, бул. Ал. Стамболийски № 17

Мария Костова
Програмен координатор за стипендианти от България
ет. 1, стая 9, тел: (02) 980 8212
E-mail: mkostova@fulbright.bg
Приемно време: 14 – 16 ч. всеки работен ден

горе

Facebook Twitter YouTube
Фондация "Америка за България"
The Fulbright-Schuman Program The Best Foundation