Стипендии за магистри и докторанти

Стипендии за магистри и докторанти

Конкурсът за академичната 2024-25 г. ще бъде отворен след 1 февруари, 2023 г. 

N

Български граждани

N

Завършена бакалавърска степен

N

Стипендия за академична година (10 месеца)

N

Между 5 и 8 стипендии всяка година

N

Конкурсът ще отвори след 1.02.23

Изисквания

Българско гражданство, отлично владеене на английски (TOEFL, GRE, GMAT)

Вижте още
 • българско гражданство; лица с двойно гражданство (българско и американско) и притежатели на работна виза/зелена карта не могат да кандидатстват
 • отлично владеене на английски език (изискват се високи резултати от американските стандартизирани тестове TOEFL и GRE или GMAT в зависимост от специалността)
 • защитена бакалавърска степен, получена най-късно до 1.09.2022 г.
 • добро здравословно състояние
 • не се допускат до участие в конкурса лица, които в момента се обучават в САЩ и такива, които са живели в САЩ през 5 последователни от последните 6 години.
i

Документи

Формуляр за кандидатстване, три препоръки, дипломи и квалификации

Вижте още
 1. Формуляр за кандидатстване
 2. Три препоръки (интерактивен формуляр можете да изтеглите от апликационната платформа или от тук:

Препоръчителите се регистрират от кандидата в електронната система и попълват формуляра онлайн на английски език. Ако има проблем с онлайн регистрацията или попълването онлайн е невъзможно, препоръчителите изпращат препоръките до Комисията на е-mail адрес: mkostova@fulbright.bg като в темата на съобщението задължително отбелязват: “препоръка” (recommendation)

 1. Копия от преведени и легализирани университетски дипломи и други сертификати за допълнително обучение/квалификация (сканирани и приложени към електронния формуляр)
  Номинираните кандидати предоставят на Комисията и хартиени копия от преведените и легализирани университетски дипломи и други сертификати за допълнително обучение/квалификация. Тези документи не се връщат.
 2. Валидни резултати от американските стандартизирани тестове TOEFL (за всички специалности) и GRE (за повечето специалности с изключение на право и бизнес администрация) или GMAT (за магистърски програми по бизнес).

Представянето на резултати от TOEFL и GRE/GMAT до 20 май, 2022 г. е препоръчително – ако имате налични резултати, моля качете ги в системата. Поради извънредното положение, апликациите ще се приемат и без резултати, като за номинирате кандидати, тестът ще се държи в последствие.

Краен срок за представяне на официални резултати от тестовете:

15 септември, 2022 г.

 Всички документи трябва да бъдат попълнени/преведени на английски език.

Всички документи се подават като част от електронния формуляр в сканирани приложения. Изключение правят само препоръките, които не са въведени директно в онлайн системата.

Подбор на кандидати

Оценката се извършва от водещи специалисти в съответните области.

Вижте още
 • Кандидатурите се преглеждат за съответствие с изискванията на конкурса и наличие на всички необходими документи.
 • Оценката на проекта се извършва от водещи български и американски специалисти в съответната област.
 • Одобрените от рецензентите кандидати получават покана за интервю с двунационалната селекционна комисия.
  Интервютата с допуснатите до втори тур кандидати се провеждат през първата половина на юни, като всеки от тях се уведомява за датата и времето на интервюто. Датите на интервютата са фиксирани и няма възможност за допълнителни дати.
 • Номинациите се обявяват в началото на месец юли.
 • Номинираните кандидати подлежат на финално одобрение от Фулбрайтовия Съвет за международни стипендии (FSB).

Бъдещите участници в програма „Фулбрайт“ трябва да са осведомени, че здравната обстановка, наличието на консулски услуги и международни рейсове, както и институционалните оперативни решения на САЩ, могат да окажат влияние върху възможността за пътуване до САЩ и участие в програмата.

Стипендии “Фулбрайт” за магистърски и докторски програми

Стипендии “Фулбрайт” за магистърски и докторски програми дават възможност на кандидати за магистърска/докторска степен да се обучават в престижни университети в САЩ. Програмата е достъпна за кандидати от всички области на науката и изкуствата с изключение на клинична медицина и стоматология. Финансирането по програмата е за една академична година (10 месеца). Всяка година се предоставят между 5 и 8 стипендии.

Кандидатите се подбират чрез ежегоден конкурс, който се обявява всяка академична година. Крайният срок за подаване на документи е през месец май. Интервютата с допуснатите до втори тур кандидати се провеждат през втората половина на юни, като всеки от тях се уведомява за датата и времето на интервюто.

Датите на интервютата са фиксирани и няма възможност за допълнителни дати.

Конкурсът за академичната 2024-25 г. ще бъде отворен след 1 февруари, 2023 г.

Защо да кандидатствате

N

Получавате финансиране за обучението си

N

Възможност за квалификация от престижен университет в САЩ

N

Образователен и културен обмен

N

Създаване на контакти с топ експерти във вашата област

N

Възможност за успешен старт или издигане в кариерата

Други стипендии 

\

Учени и изследователи

Всяка година се отпускат по 5 стипендии. Документи се подават до м. декември.

\

Бизнес администрация

Финансиране за период от 2 академични години. Без предварителна подготовка по бизнес.

\

Представители на НПО

Стипендия (3-5 месеца) за изследователска дейност по проблемите на гражданското общество.

\

Програма по право

Съвместно с университет Фордъм, Ню Йорк. Стипендията покрива 40% от таксата за обучение.

\

Стипендия “Благодарност към Скандинавия”

Стипендията е израз на признателността на еврейската общност към България във връзка със спасяването на българските евреи през Втората световна война.

Любомир Авджийски, адвокат

Любомир Авджийски, адвокат

Магистърска степен по право (2021-2022), Penn State University

Магистърската ми степен ще ми даде Сертификат по държавно управление, с фокус върху Национална сигурност. Участвайки в редица обществени инициативи в миналото, осъзнах, че правна реформа е реално възможна в България, а гражданското общество е ключов участник в този процес. Сред дисциплините, които изучавам в момента, са Кибер сигурност, Военно право и др. Горещо препоръчвам програмите “Фулбрайт” на всеки, който иска да разшири хоризонта, визията и професионалния си опит. 

Често задавани въпроси

Какво покрива стипендията Фулбрайт?

Стипендията за магистри и докторанти предлага финансиране в размер на 37 000 щатски долара за такса за обучение за една академична година (10 месеца). Стипендията покрива пътни разходи (двупосочен билет) и включва здравна застраховка от Държавния департамент на САЩ. 

Колко стипендии се отпускат годишно за български кандидати?

Между 6 и 8 са одобрените кандидати всяка година. Те трябва да са завършили бакалавърска степен.

Трябва ли вече да съм приет в американски университет, за да кандидатствам за стипендия “Фулбрайт”?

Не. Кандидатстването в Комисия Фулбрайт предшества с една година кандидатстването в американски университети. Кандидатите първо подават документи в програма Фулбрайт. Комисия Фулбрайт и Институтът по международно образование (IIE) уреждат разпределението на стипендиантите спрямо техните предпочитания, академични данни и според политиките на Комисията.

Има ли утвърден списък от американски университети, с които работи програма Фулбрайт?

Комисия Фулбрайт работи с голям брой акредитирани, престижни частни и държавни университети в САЩ. За повече информация за американските университети, които предлагат магистърски и докторски програми, може да прегледате полезни ресурси на сайта petersons.com, по-конкретно  www.petersons.com/graduate-schools/grad-search-by-subject.aspx и grad-schools.usnews.rankingsandreviews.com/best-graduate-schools.

Трябва ли да попълвам предпочитания от мен университет / институция в онлайн формуляра за кандидатстване?

Препоръчително е да го попълните. Моля, подредете по приоритет първите три предпочитания и после добавете още 3-4 допълнителни варианта в полето. Когато решавате кои университети да включите, прочетете внимателно съответните описания на програмата и обмислете доколко те отговарят на вашите академични, професионални и изследователски интереси. 

По този въпрос можете да се консултирате с Мария Костова, Програмен координатор, на имейл mkostova@fulbright.bg или на тел. 0879164095. 

 

Трябва ли да изпращам отделни формуляри за кандидатстване, ако искам да заявя участие в основната стипендия Фулбрайт за магистри и докторати и отделно за стипендия “Thanks to Scandinavia”?

Не. Във формуляра Фулбрайт просто отбележете, че се интересувате от стипендията “Thanks to Scandinavia”.

Мога ли да откажа да се явя на изпита TOEFL?

Не. Тестът TOEFL е задължителен за всички кандидати в категория завършили студенти. Ако не сте в състояние да подадете резултатите си преди крайния срок, а в същото време сте номиниран за стипендия, ще получите ваучер за задължително явяване на изпита TOEFL. Информация за изпита TOEFL и инструкции за регистрация можете да видите тук

Какъв резултат от TOEFL iBT трябва да постигна?

За кандидати в област наука и технологии се препоръчва резултат над 81 точки. За кандидати по право и хуманитарни науки, бизнес администрация и икономика резултати над 101 точки се считат за отлично представяне. 

Трябва ли да се явя на изпит GRE / GMAT?

От изпитите GRE или GMAT са освободени единствено кандидатите в област право и изследвания по докторантури без придобиване на научна степен. Кандидатите по всички други дисциплини се задължават да представят задоволителни резултати по GRE или GMAT. Голямо предимство дава предоставянето на резултатите от теста преди крайния срок на конкурса. 

Информация за изпита GRE и инструкции за регистрация можете да намерите тук

Информация за изпита GMAT и инструкции за регистрация можете да намерите тук

Какъв резултат от GRE / GMAT трябва да постигна?

GRE се изисква за кандидати за магистърски и докторски програми във всички дисциплини, с изключение на право и бизнес*. Високият резултат в количествената секция (над 700 или 155 по новата ска̀ла на GRE) е важен за успешното кандидатстване в областите наука и технологии; високият резултат в секция устно представяне (над 600 или 160 по новата ска̀ла) е важен за успешното кандидатстване по хуманитарни науки. За кандидатите по изкуства и музика не се изискват толкова високи резултати на изпита GRE. 

GMAT е задължителен за кандидати по бизнес* дисциплини. Резултат от GMAT над 600 точки дава предимство при кандидатури за престижни университети с по-високи изисквания. 

 * Все повече университети изискват и GMAT, и GRE за бизнес специалности. Моля, проверете на сайта на предпочитаната от вас програма, за да потвърдите изискванията за прием. 

В момента не мога да се явя на интервюто. Може ли да го проведем по телефона или през интернет?

Не. Интервютата на допуснатите кандидати се провеждат лично и това става в първата половина на юни. Датите и часовете са фиксирани. 

Каква виза е необходима за програма Фулбрайт?

На стипендиантите Фулбрайт се издава виза J-1 за участници по обменни програми, а техни придружители пътуват с виза J-2. Всички стипендианти се задължават да се върнат по родните си места в срок до 2 години след края на програмата, според изискванията за виза J-1. 

Как да регистрирам препоръчители?

В онлайн формуляра ще откриете секция “references” в горния ляв ъгъл на менюто. Моля, изберете тази секция. В полето “register referees” моля, въведете имейл адресите на трима души, които ви препоръчват и натиснете “submit”. Това ще изпрати електронна покана с линкове към поверителни онлайн формуляри за препоръка до имейлите на вашите препоръчители. Моля, уверете се предварително, че те са съгласни да попълнят препоръка за вас. (Ако по случайност те не ползват английски, може да прикачат българската версия на препоръката и превод на английски към електронния портал.) Вашите препоръки могат да бъдат преглеждани, след като сте предали цялия формуляр за кандидатстване. 

Как да изпратя придружаващи формуляри?

Препоръчваме всички придружаващи формуляри да се сканират и качат като PDF файлове в секция “Допълнителна информация” в онлайн портала. Не е необходимо да изпращате копия на хартия преди крайния срок. Ако е нужно, Комисията ще изиска хартиено копие по-късно в процеса на кандидатстване. 

Мария Костова

Мария Костова

Програмен координатор за стипендианти от България