Стипендии “Фулбрайт” за магистърски и докторски програми (всички дисциплини)

Стипендии “Фулбрайт” за магистърски и докторски програми дават възможност на кандидати за магистърска/докторска степен да се обучават в престижни университети в САЩ. Програмата е достъпна за кандидати от всички области на науката и изкуствата с изключение на клинична медицина и стоматология. Финансирането по програмата е за една академична година (10 месеца). Всяка година се предоставят между 6 и 8 стипендии.

Кандидатите се подбират чрез ежегоден конкурс, който се обявява в последния месец на календарната година. Крайният срок за подаване на документи е началото на май. Интервютата с допуснатите до втори тур кандидати се провеждат през втората половина на юни, като всеки от тях се уведомява за датата и времето на интервюто.

Датите на интервютата са фиксирани и няма възможност за допълнителни дати.

Изисквания за участие в конкурса

Изисквания за участие в конкурса

 • българско гражданство; лица с двойно гражданство (българско и американско) и притежатели на работна виза/зелена карта не могат да кандидатстват
 • отлично владеене на английски език (изискват се високи резултати от американските стандартизирани тестове TOEFL и GRE или GMAT в зависимост от специалността)
 • защитена бакалавърска степен, получена най-късно до 1.09.2017 г.
 • добро здравословно състояние и възраст под 40 години
 • не се допускат до участие в конкурса лица, които в момента се обучават в САЩ и такива, които са живели в САЩ през 5 последователни от последните 6 години.
Необходими документи

Необходими документи

 1. Формуляр за кандидатстване (попълва се на apply.embark.com/student/fulbright/international);
  Връзка към формуляра за кандидатстване и допълнителните формуляри можете да намерите и на http://foreign.fulbrightonline.org/fulbrightpage.html. След регистрация в системата информацията може да бъде допълвана и преглеждана многократно преди окончателното изпращане на всички материали чрез бутона “Submit Application”.
 2. Три препоръки
  Препоръчителите се регистрират от кандидата в електронната система и попълват формуляра онлайн на английски език. По изключение, ако онлайн попълване е невъзможно, препоръчителите изпращат препоръките до Комисията по пощата в запечатани пликове.
 3. Копия от преведени и легализирани университетски дипломи и други сертификати за допълнително обучение/квалификация (сканирани и приложени към електронния формуляр)
  Номинираните кандидати предоставят на Комисията и хартиени копия от преведените и легализирани университетски дипломи и други сертификати за допълнително обучение/квалификация. Тези документи не се връщат.
 4. Валидни резултати от американските стандартизирани тестове TOEFL (за всички специалности) и GRE (за повечето специалности с изключение на право и бизнес администрация) или GMAT (за магистърски програми по бизнес).

Представянето на резултати от TOEFL и GRE/GMAT до 8 май, 2017 г. се счита за значително предимство при кандидатстване.
Краен срок за представяне на официални резултати от тестовете:

15 септември, 2017 г.


Всички документи трябва да бъдат попълнени/преведени на английски език.

Всички документи се подават като част от електронния формуляр в сканирани приложения. Изключение правят само препоръките, които не са въведени директно в онлайн системата.

Подбор на кандидати

Подбор на кандидати

 • Кандидатурите се преглеждат за съответствие с изискванията на конкурса и наличие на всички необходими документи.
 • Оценката на проекта се извършва от водещи български и американски специалисти в съответната област.
 • Одобрените от рецензентите кандидати получават покана за интервю с двунационалната селекционна комисия.
  Интервютата с допуснатите до втори тур кандидати се провеждат през втората половина на юни, като всеки от тях се уведомява за датата и времето на интервюто. Датите на интервютата са фиксирани и няма възможност за допълнителни дати.

Често задавани въпроси

Краен срок за подаване на документи за академичната 2018-19 г.:

8 май, 2017 г.


Допълнителна информация

Българо-американска комисия за образователен обмен “Фулбрайт”
Централен офис: София 1000, бул. Витоша № 12, ет. 5

Мария Костова

Програмен координатор за стипендианти от България


Приемно време:
14 – 16 ч., всеки работен ден

Снежана Тенева

Консултант по образованието в САЩ


Приемно време:
14 – 16 ч., всеки работен ден