Стипендия за магистри по Бизнес администрация

Съвместна стипендия “Фулбрайт – Бизнес колеж Прайс към университета на Оклахома” 

Конкурсът за академичната 2025-26 г. e отворен.

Краен срок 10 май, 2024 г.

N

За български граждани

N

Завършена бакалавърска степен

N

Стипендия за 2 академични години

N

Без предварителна подготовка по бизнес

N

Краен срок за кандидатстване: 10 май, 2024 г.

Стипендии “Фулбрайт” за магистърски и докторски програми

Българо-американската комисия за образователен обмен “Фулбрайт” и Бизнес колеж Прайс към университета на Оклахома в град Норман, щат Оклахома, предоставят стипендия за магистърска програма по бизнес администрация. Финансирането е за целия период на програмата (1.5 години). 

Програмата е подходяща и за хора без предварителен опит в областта на бизнес администрацията. Специализациите са в областта на управление на информационни системи, финанси, маркетинг и др. Повече за програмата можете да научите тук 

Изисквания

Българско гражданство, отлично владеене на английски 

Вижте още
 • българско гражданство; лица с двойно гражданство (българско и американско) и притежатели на работна виза/зелена карта не могат да кандидатстват 
 • отлично владеене на английски език (номинираните кандидати получават безплатни ваучери за американските стандартизирани тестове TOEFL, GRE или GMAT в зависимост от специалността и представят резултатите до 15 септември) 
 • защитена бакалавърска степен, получена най-късно до 1.09.2024 г.  
 • добро здравословно състояние  
i

Документи

Вижте още
 1. Формуляр за кандидатстване 
 2. Три препоръки. Препоръчителите се регистрират от кандидата в електронната система и попълват формуляра онлайн на английски език. 
 3. Копия от преведени и легализирани университетски дипломи и други сертификати за допълнително обучение/квалификация (сканирани и приложени към електронния формуляр) 
 4. Валидни резултати от американските стандартизирани тестове TOEFL (за всички специалности) и GMAT (за магистърски програми по бизнес). Представянето на резултати от TOEFL и GMAT до 10 май, 2024 г. е предимство – ако имате налични резултати, моля качете ги в системата. Апликациите ще се приемат и без резултати, като за номинирате кандидати, тестът ще се държи впоследствие с предоставени безплатни ваучери. 
 5. Краен срок за представяне на официални резултати от тестовете: 15 септември, 2024 г.  
  1. Всички документи трябва да бъдат попълнени/преведени на английски език.
  2. Всички документи се подават като част от електронния формуляр в сканирани приложения. Отговори на въпроси, свързани с апликацията, можете да намерите тук.

  Подбор на кандидати

  Финално одобрение от Фулбрайтовия Съвет за международни стипендии (FSB)

  Вижте още
  • Кандидатурите се преглеждат за съответствие с изискванията на конкурса и наличие на всички необходими документи. 
  • Оценката на проекта се извършва от водещи български и американски специалисти в съответната област.
  • Одобрените от рецензентите кандидати получават покана за интервю с двунационалната селекционна комисия.
  • Интервютата с допуснатите до втори тур кандидати се провеждат през юни, онлайн, като всеки от тях се уведомява за датата и часа на интервюто.  
  • Номинациите се обявяват в началото на месец юли. 
  • Номинираните кандидати подлежат на финално одобрение отФулбрайтовия Съвет за международни стипендии (FSB). 

    Краен срок: 10 май, 2024 г.

    Датите на интервютата са фиксирани и няма възможност за допълнителни дати.

    Защо да кандидатствате

    N

    Получавате финансиране за обучението си

    N

    Възможност за квалификация от престижен университет в САЩ

    N

    Образователен и културен обмен

    N

    Създаване на контакти с топ експерти във вашата област

    N

    Възможност за успешен старт или издигане в кариерата

    Често задавани въпроси

    Какво покрива стипендията Фулбрайт?

    Стипендията за магистри и докторанти предлага финансиране в размер на 60 000 щатски долара за такса за обучение за срока на програмата. Стипендията покрива пътни разходи (двупосочен билет) и включва здравна застраховка от Държавния департамент на САЩ. 

    Колко стипендии се отпускат годишно за български кандидати?

    До 5 са одобрените кандидати всяка година. Те трябва да са завършили бакалавърска степен.

    Трябва ли вече да съм приет в американски университет, за да кандидатствам за стипендия “Фулбрайт”?

    Не. Кандидатстването в Комисия Фулбрайт предшества с една година кандидатстването в американски университети. Кандидатите първо подават документи в програма Фулбрайт. Комисия Фулбрайт и Институтът по международно образование (IIE) уреждат разпределението на стипендиантите спрямо техните предпочитания, академични данни и според политиките на Комисията.

    Има ли утвърден списък от американски университети, с които работи програма Фулбрайт?

    Комисия Фулбрайт работи с голям брой акредитирани, престижни частни и държавни университети в САЩ. За повече информация за американските университети, които предлагат магистърски и докторски програми, може да прегледате полезни ресурси на сайта petersons.com, по-конкретно  www.petersons.com/graduate-schools/grad-search-by-subject.aspx и grad-schools.usnews.rankingsandreviews.com/best-graduate-schools.

    Трябва ли да попълвам предпочитания от мен университет / институция в онлайн формуляра за кандидатстване?

    Препоръчително е да го попълните. Моля, подредете по приоритет първите три предпочитания и после добавете още 3-4 допълнителни варианта в полето. Когато решавате кои университети да включите, прочетете внимателно съответните описания на програмата и обмислете доколко те отговарят на вашите академични, професионални и изследователски интереси. 

    По този въпрос можете да се консултирате с Мария Костова, Програмен координатор, на имейл mkostova@fulbright.bg или на тел. 0879164095. 

     

    Трябва ли да изпращам отделни формуляри за кандидатстване, ако искам да заявя участие в основната стипендия Фулбрайт за магистри и докторати и отделно за стипендия “Thanks to Scandinavia”?

    Не. Във формуляра Фулбрайт просто отбележете, че се интересувате от стипендията “Thanks to Scandinavia”.

    Мога ли да откажа да се явя на изпита TOEFL?

    Тестът TOEFL е задължителен за всички кандидати в категория завършили студенти. Единствено изключение може да се разглежда за кандидати, получили академични степени от международни бакалавърски или магистърски програми, преподавани на английски език.  

    Ако не сте в състояние да подадете резултатите си преди крайния срок, а в същото време сте номиниран за стипендия, ще получите ваучер за явяване на изпита TOEFL. Информация за изпита TOEFL и инструкцииза регистрация можете да видитетук 

     

    Какъв резултат от TOEFL iBT трябва да постигна?

    За кандидати в област наука и технологии се препоръчва резултат над 81 точки. За кандидати по право и хуманитарни науки, бизнес администрация и икономика резултати над 101 точки се считат за отлично представяне. 

    Трябва ли да се явя на изпит GRE / GMAT?

    От изпитите GRE или GMAT са освободени единствено кандидатите в област право и изследвания по докторантури без придобиване на научна степен. Кандидатите по всички други дисциплини се задължават да представят задоволителни резултати по GRE или GMAT. Голямо предимство дава предоставянето на резултатите от теста преди крайния срок на конкурса. 

    Информация за изпита GRE и инструкции за регистрация можете да намерите тук

    Информация за изпита GMAT и инструкции за регистрация можете да намерите тук

    Какъв резултат от GRE / GMAT трябва да постигна?

    GRE се изисква за кандидати за магистърски и докторски програми във всички дисциплини, с изключение на право и бизнес*. Високият резултат в количествената секция (над 700 или 155 по новата ска̀ла на GRE) е важен за успешното кандидатстване в областите наука и технологии; високият резултат в секция устно представяне (над 600 или 160 по новата ска̀ла) е важен за успешното кандидатстване по хуманитарни науки. За кандидатите по изкуства и музика не се изискват толкова високи резултати на изпита GRE. 

    GMAT е задължителен за кандидати по бизнес* дисциплини. Резултат от GMAT над 600 точки дава предимство при кандидатури за престижни университети с по-високи изисквания. 

     * Все повече университети изискват и GMAT, и GRE за бизнес специалности. Моля, проверете на сайта на предпочитаната от вас програма, за да потвърдите изискванията за прием. 

    Не мога да присъствам лично на интервюто. Може ли да го проведем по телефона или през интернет?

    Да. Всеки кандидат ще получи инструкции за форма̀та на интервюто.

    Каква виза е необходима за програма Фулбрайт?

    На стипендиантите Фулбрайт се издава виза J-1 за участници по обменни програми, а техни придружители пътуват с виза J-2. Всички стипендианти се задължават да се върнат по родните си места в срок до 2 години след края на програмата, според изискванията за виза J-1. 

    Как да регистрирам препоръчители?

    В онлайн формуляра ще откриете секция “references” в горния ляв ъгъл на менюто. Моля, изберете тази секция. В полето “register referees” моля, въведете имейл адресите на трима души, които ви препоръчват и натиснете “submit”. Това ще изпрати електронна покана с линкове към поверителни онлайн формуляри за препоръка до имейлите на вашите препоръчители. Моля, уверете се предварително, че те са съгласни да попълнят препоръка за вас. (Ако по случайност те не ползват английски, може да прикачат българската версия на препоръката и превод на английски към електронния портал.) Вашите препоръки могат да бъдат преглеждани, след като сте предали цялия формуляр за кандидатстване. 

    Как да изпратя придружаващи формуляри?

    Препоръчваме всички придружаващи формуляри да се сканират и качат като PDF файлове в секция “Допълнителна информация” в онлайн портала. Не е необходимо да изпращате копия на хартия преди крайния срок.

    Мария Костова

    Мария Костова

    Програмен координатор за стипендианти от България

    Други стипендии 

    \

    Учени и изследователи

    Всяка година се отпускат по 5 стипендии. Документи се подават до м. декември.

    \

    Аспиранти

    За млади изследователи в напреднал етап на редовна или задочна докторантура.

    \

    Представители на НПО

    Стипендия (3-5 месеца) за изследователска дейност по проблемите на гражданското общество.

    \

    Професионалисти

    Стипендии се отпускат на професионалисти от цял свят, заемащи ръководни или експертни длъжности.

    \

    Стипендия за учени-математици

    Стипендията е насочена към учени в областта на математиката, които са получили докторска степен преди не повече от 10 години.

    Skip to content