Стипендии “Фулбрайт” за преподавателска и изследователска дейност

Стипендии “Фулбрайт” за преподавателска и изследователска дейност дават възможност на български учени и университетски преподаватели да работят по специалността си от 3 до 5 месеца в престижни университети и научни институти в САЩ. Програмата е достъпна за специалисти от всички области на науката и изкуствата, с изключение на клинична медицина и стоматология. Всяка година се отпускат по 5 стипендии.

Кандидатите се подбират чрез ежегоден конкурс, който се обявява в последния месец на календарната година. Крайният срок за подаване на документи е началото на месец декември, 2021 г. Интервютата с допуснатите до втори тур кандидати се провеждат през втората половина на декември, като всеки от тях се уведомява за датата и времето на интервюто.

Датите на интервютата са фиксирани и няма възможност за допълнителни дати.

Изисквания за участие в конкурса

Изисквания за участие в конкурса

 • българско гражданство; лица с двойно гражданство (българско и американско) и притежатели на работна виза/зелена карта не могат да кандидатстват;
 • защитена докторска степен;
 • добро владеене на английски език;
 • добро здравословно състояние.
Документи за кандидатстване

Документи за кандидатстване

 1. Формуляр за кандидатстване (попълва се на https://apply.iie.org/fvsp2022/)
 2. Три препоръки
  Препоръчителите се регистрират от кандидата в електронната система и попълват формуляра онлайн на английски език. По изключение, ако онлайн попълване е невъзможно, препоръчителите изпращат препоръките до Комисията по пощата в запечатани пликове.
 3. Покана от образователна институция в САЩ (сканирана и приложена към електронния формуляр)
  Допълнителна информация за получаването и съдържанието на поканата можете да намерите в раздел „Често задавани въпроси”.
 4. Копия от университетска диплома и диплома за докторска степен (сканирани и приложени към електронния формуляр).
  Всички документи трябва да бъдат попълнени/преведени на английски език.

Всички документи се подават като част от електронния формуляр в сканирани приложения. Изключение правят само препоръките, които не са въведени директно в онлайн системата.

Подбор на кандидатите

Подбор на кандидатите

 • Кандидатурите се преглеждат за съответствие с изискванията на конкурса и наличие на всички необходими документи.
 • Оценката на проекта се извършва от водещи български и американски специалисти в съответната област.
 • Одобрените от рецензентите кандидати получават покана за интервю с двунационалната селекционна комисия.
 • Номинациите се обявяват в началото на месец юли.
 • Номинираните кандидати подлежат на финално одобрение от Фулбрайтовия Съвет за международни стипендии (FSB)

Бъдещите участници в програма „Фулбрайт“ трябва да са усведомени, че здравната обстановка, наличието на консулски услуги и международни рейсове, както и институционалните оперативни решения на САЩ, могат да окажат влияние върху възможнатта за пътуване до САЩ и вземане на участие в програмата.

Краен срок за подаване на документи за академичната 2022-23 г.:

1 декември, 2021 г.


Често задавани въпроси


 • В: Какво покрива стипендията за учени и университетски преподаватели?
  О: Стипендията покрива месечна издръжка в размер на 2 500 – 3 100 щатски долара (в зависимост от местоназначението). Стипендията се отпуска за период от 3 до 5 месеца, както е заявено в проекта.

  Комисията покрива и разходите за самолетен билет до САЩ (отиване и връщане) и здравна застраховка.

 • В: Колко стипендии се отпускат на година?

  О: Годишно се отпускат 5 стипендии.

 • В: Как да получа покана от американски университет и какво трябва да включва тя?
  О: Пишете на Ваши американски колеги с молба да Ви приемат за периода на Фулбрайтовия престой. Важно е да им обясните, че университетът няма да има финансови задължения към Вас, ако спечелите стипендията.

  Поканата трябва да бъде издадена от името на катедра или факултет на официална бланка. Тя трябва да потвърждава, че учебното заведение е съгласно:

  • да приеме учения за посочения период (начална и крайна дата)
  • да предостави достъп до библиотеки и източници на информация
  • да предостави работно място
  • да определи лице за контакти (обикновено това е преподавателят, с който ще работите)
 • В: Каква начална дата на програмата да посоча?

  О: Стипендиите са с продължителност минимум 3 месеца и максимум 5 месеца. Най-рано можете да започнете работа в началото на август (през академичната година, за която е конкурсът).  Ако посещението Ви започва втория семестър, то трябва да приключи до края на юли (през академичната година, за която е конкурсът).

 • В: Има ли списък с университети, с които работите?

  О: Не. Програмата работи с всички акредитирани американски университети и научни институти на територията на САЩ. Това дава възможност на стипендиантите да се свържат с водещи представители на съответната научна област.

 • В: Изисква ли се езиков тест?

  О: Не. Езиковото ниво се проверява чрез апликационния формуляр и събеседване на английски език по време на интервюто.

 • В: Има ли възрастови ограничения при кандидатстване?

  О: Не. Единственото условие е кандидатите да са в добро здраве.

 • В: Как да регистрирам препоръчителите си?
  О: В горната лява част на менюто в онлайн апликацията има секция “references”. В нея изберете опцията “register referees” и въведете е-мейл адресите на тримата Ваши препоръчители, натиснете “submit” и те ще получат на електронната си поща линк към конфиденциалния формуляр за препоръка. Бъдете сигурни, че предварително сте получили тяхното съгласие да Ви препоръчат. (Ако случайно някой от тях не владее английски, може да качи препоръката на български език с превод на английски.) Препоръките стават достъпни за преглед едва след като кандидатът подаде цялостната си апликация.

Българо-американска комисия за образователен обмен “Фулбрайт”
Централен офис: София 1000, бул. Витоша № 12

Мария Костова

Програмен координатор за стипендианти от България


Приемно време:
14 – 16 ч., всеки работен ден