Стипендии за помощник-учители по английски език по програма “Фулбрайт – Фондация Америка за България” 

Програмата “Фулбрайт – Фондация Америка за България” за помощник-учители по английски език предоставя възможност на млади американци с бакалавърска или магистърска степен в различни области да преподават английски език в държавни български гимназии за една учебна година като помощник-учители. Програмата има за цел да повиши качеството на преподаване на английски език в българските училища, както и да разшири образователния и културен обмен между България и САЩ. В резултат на повишения интерес от потенциални приемащи училища и с щедрото спонсорство на Фондация „Америка за България” програмата се разрасна и в момента обхваща общо 30 гимназии в 24 града.

Кандидати за програмата могат да получат повече информация и да подадат документи чрез Института за международно образование (Institute of International Education, IIE). Български държавни училища (общообразователни, езикови, математически и професионални гимназии), които имат интерес да работят с помощник-учители по английски език, могат да се свържат с Комисия “Фулбрайт” за повече информация:

Илиана Димитрова

Програмен координатор за помощник-учители по английски език
Българо-американска комисия за образователен обмен Фулбрайт