Стипендии “Фулбрайт” за магистърски и докторски програми (всички дисциплини)

Стипендии “Фулбрайт” за магистърски и докторски програми дават възможност на кандидати за магистърска/докторска степен да се обучават в престижни университети в САЩ. Програмата е достъпна за кандидати от всички области на науката и изкуствата с изключение на клинична медицина и стоматология. Финансирането по програмата е за една академична година (10 месеца). Всяка година се предоставят между 5 и 8 стипендии.

Кандидатите се подбират чрез ежегоден конкурс, който се обявява всяка академичната година. Крайният срок за подаване на документи е през месец май. Интервютата с допуснатите до втори тур кандидати се провеждат през втората половина на юни, като всеки от тях се уведомява за датата и времето на интервюто.

Датите на интервютата са фиксирани и няма възможност за допълнителни дати.

Краен срок 20.05, 2022

за повече информация относно процеса на кандидатстване, моля:

Изисквания за участие в конкурса

Изисквания за участие в конкурса

 • българско гражданство; лица с двойно гражданство (българско и американско) и притежатели на работна виза/зелена карта не могат да кандидатстват
 • отлично владеене на английски език (изискват се високи резултати от американските стандартизирани тестове TOEFL и GRE или GMAT в зависимост от специалността)
 • защитена бакалавърска степен, получена най-късно до 1.09.2022 г.
 • добро здравословно състояние
 • не се допускат до участие в конкурса лица, които в момента се обучават в САЩ и такива, които са живели в САЩ през 5 последователни от последните 6 години.
Необходими документи

Необходими документи

 1. Формуляр за кандидатстване (попълва се на https://apply.iie.org/ffsp2023 );
 2. Три препоръки (интерактивен формуляр можете да изтеглите от апликационната платформа или оттук: FFS_New_Letter_of_Reference(1))

Препоръчителите се регистрират от кандидата в електронната система и попълват формуляра онлайн на английски език. Ако има проблем с онлайн регистрацията или попълването онлайн е невъзможно, препоръчителите изпращат препоръките до Комисията на е-mail адрес: mkostova@fulbright.bg като в темата на съобщението задължително отбелязват: “препоръка” (recommendation)

 1. Копия от преведени и легализирани университетски дипломи и други сертификати за допълнително обучение/квалификация (сканирани и приложени към електронния формуляр)
  Номинираните кандидати предоставят на Комисията и хартиени копия от преведените и легализирани университетски дипломи и други сертификати за допълнително обучение/квалификация. Тези документи не се връщат.
 2. Валидни резултати от американските стандартизирани тестове TOEFL (за всички специалности) и GRE (за повечето специалности с изключение на право и бизнес администрация) или GMAT (за магистърски програми по бизнес).
Представянето на резултати от TOEFL и GRE/GMAT до 20 май, 2022 г. е препоръчително – ако имате налични резултати, моля качете ги в системата. Поради извънредното положение, апликациите ще се приемат и без резултати, като за номинирате кандидати, тестът ще се държи в последствие.

Краен срок за представяне на официални резултати от тестовете:

15 септември, 2022 г.


Всички документи трябва да бъдат попълнени/преведени на английски език.

Всички документи се подават като част от електронния формуляр в сканирани приложения. Изключение правят само препоръките, които не са въведени директно в онлайн системата.

Подбор на кандидати

Подбор на кандидати

 • Кандидатурите се преглеждат за съответствие с изискванията на конкурса и наличие на всички необходими документи.
 • Оценката на проекта се извършва от водещи български и американски специалисти в съответната област.
 • Одобрените от рецензентите кандидати получават покана за интервю с двунационалната селекционна комисия.
  Интервютата с допуснатите до втори тур кандидати се провеждат през първата половина на юни, като всеки от тях се уведомява за датата и времето на интервюто. Датите на интервютата са фиксирани и няма възможност за допълнителни дати.

Бъдещите участници в програма „Фулбрайт“ трябва да са осведомени, че здравната обстановка, наличието на консулски услуги и международни рейсове, както и институционалните оперативни решения на САЩ, могат да окажат влияние върху възможността за пътуване до САЩ и участие в програмата.

Често задавани въпроси


 • Q: What does the Fulbright graduate study grant cover?

  A: The Fulbright graduate study grant offers up to USD 37,000 toward tuition fees and living expenses for one academic year (10 months). The Fulbright grant covers travel costs (round-trip) and includes a US Department of State health insurance plan for exchange visitors.

 • Q: How many Fulbright awards are granted annually to Bulgarian graduate students?

  A: Between 6 and 8 Fulbright graduate student awards are offered annually.

 • Q: Do I have to be admitted to a US university in order to apply for a Fulbright grant?

  A: No. Application for a Fulbright grant precedes application to US universities by one year. Candidates first apply to the Fulbright program. The Fulbright Commission and the Institute of International Education (IIE) arrange placements of grantees on the basis of their preferences, academic credentials, and Commission’s policies.

 • Q: Is there an exclusive list of US universities the Fulbright program works with?

  A: The Fulbright Commission works with a large number of accredited, high-ranking private and public universities in the U.S.

  For information on US universities offering graduate programs, you can consult our useful resources section, esp. www.petersons.com/graduate-schools/grad-search-by-subject.aspx and grad-schools.usnews.rankingsandreviews.com/best-graduate-schools.

 • Q: Do I have to complete the preferred institutions section in the online application form?

  A: It is advisable to do so. Please rank your first three preferences, include 3 or 4 additional options in the space provided. When deciding which universities to include, study the relevant program descriptions and consider how closely they fit your academic, professional and research interests.

  You can consult your choice with:

 • Q: Do I have to submit separate applications if I want to apply for the core Fulbright graduate study grant and for the Thanks to Scandinavia grant?

  A: No. In your Fulbright application simply mention that you are interested in the Thanks to Scandinavia grant.

 • Q: Are TOEFL waivers possible?

  A: No. The TOEFL test is required for ALL candidates in the graduate student category.

  If you are unable to submit results by the application deadline, and you are nominated for an award, you will be provided with a test voucher and required to take the TOEFL exam.
  Information on the TOEFL test and registration instructions can be found here: www.ets.org/toefl

 • Q: What TOEFL (iBT) scores should I aim for?

  A: No. For applicants in science and technology, scores above 81 points are desirable. For applicants in law and the humanities, business administration, and economics, scores above 101 points are considered an excellent result.

 • Q: Do I need the GRE/GMAT test?

  A: Only applicants in the field of law and non-degree doctoral researchers are exempt from taking GRE or GMAT. Applicants in all other disciplines are expected to submit satisfactory GRE or GMAT results. Presenting test scores prior to the competition deadline is a major advantage.
  Information on the GRE test and registration instructions can be found here: www.ets.org/gre

  Information on the GMAT test and registration instructions can be found here: www.mba.com

 • Q: What GRE/GMAT scores should I aim for?

  A: GRE is required for pursuing Masters and PhD programs in all disciplines, except law and business*. High scores in the quantitative section (above 700 or 155 on the new GRE score scale) are important for successful applications in science and technology; high scores in the verbal section (above 600 or 160 on the new GRE score scale) are important for successful applications in the humanities. Applicants in arts and music are not required to score as high on the GRE test.

  GMAT is a test required for applicants in business*. GMAT scores over 600 are essential for applications to A grade schools.

  *A growing number of schools accept both GMAT and GRE tests for business disciplines. Please consult the website of your preferred programs to confirm the admission requirements.

 • Q: I am not able to be present at the interview. May I be interviewed via telephone or Skype?

  A: No. Interviews of eligible candidates are conducted in person and take place during the first half of June. Date and time are fixed.

 • Q: What type of visa is required for the Fulbright program

  A: Fulbright grantees are issued J-1 visas for exchange visitors; their dependents travel on J-2 visas. All grantees are expected to return to their home countries for at least two years at the conclusion of their grant, in compliance with J-visa requirements.

 • Q: How do I register referees?
  A: In the online form you will find a section “references” in the top left corner of the menu bar. Please select this section. In “register referees” please enter the e-mail addresses of your three referees and click submit. This will send electronic invitations with links to the online confidential recommendation forms to the e-mail addresses of your referees. Please make sure in advance that they agree to complete your reference. (In the rare case they do not speak English, they can upload both the Bulgarian version of the recommendation and an English translation into the electronic portal.) Your references will become accessible for review after you have submitted your entire online application.
 • Q: How do I submit supplemental forms?
  A: We recommend that all supplemental forms should be scanned and uploaded as PDF files into an “Additional Information” section of the online portal. It is not necessary to send hard copies of the supplemental forms by the deadline. If necessary, the Commission will request the hard copies later on in the application process.

Краен срок за подаване на документи за академичната 2023-24 г.:

20 май, 2022 г.


Българо-американска комисия за образователен обмен “Фулбрайт”
Централен офис: София 1000, бул. Витоша № 12, ет. 5

Мария Костова

Програмен координатор за стипендианти от България


Време за консултации:
14 – 16 ч., всеки работен ден