При изключителен интерес премина кръглата маса “Преосмисляне на модела на управление на археологическите резервати”, организирана от Двустранната българо-американска комисия за опазване на културното наследство на България. Във виртуалната дискусия, проведена на 3 февруари 2022 г., се включиха повече от 80 участници, сред които представители на министерствата на културата, на туризма и на регионалното развитие и благоустройството; на общини, регионални и общински музеи, учени, експерти, представители на неправителствения сектор и журналисти. Комисия “Фулбрайт” активно участва и съдейства за организацията на подобни форуми, които насърчават съвместни дискусии между различни заинтересовани страни с основна цел това да доведе до прилагането на адекватни и успешни модели за управление на археологическите резервати и изобщо на културното наследство на България. Кратък обзор на дискутираните теми можете да намерите на страницата на Българска телеграфна агенция.

Skip to content