Програма “Fulbright Specialist”

Краткосрочно гостуване на специалисти в български институции

Програмата “Fulbright Specialist” предоставя възможност за краткотрайни посещения (от 2 до 6 седмици) на американски университетски преподаватели или професионалисти в определени сфери в български образователни институции с цел осъществяване на краткосрочни съвместни проекти.

Програмата „Fulbright Specialist” е основана през 2001 г. от Бюрото за образователни и културни дейности към Държавния департамент на САЩ. Тя подкрепя развитието в различни научни области, като дава възможност на приемащи институции извън САЩ да изработват стратегически планове и проекти в дисциплини, които представляват приоритет за тях. За всеки проект се търсят високо квалифицирани американски учени и професионалисти, които да споделят своите експертни знания и да допринесат за засилване на връзките между американските и чужденстранните приемащи институции. Приемащите институции получават:

$

Глобални перспективи от квалифицирани американски учени и професионалисти;

$

Осъществяване на проекти, които изискват бързо изпълнение или гъвкава времева схема чрез краткосрочни обмени в рамките на една календарна година;

$

Изграждане на устойчиви връзки с учени и институции в САЩ.

Fulbright Specialist Program

Testimonials

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus magna justo, lacinia eget consectetur sed, convallis at tellus. Nulla quis lorem ut libero malesuada feugiat. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Donec velit neque, auctor sit amet aliquam vel, ullamcorper sit amet ligula.“

Jane Rice

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus magna justo, lacinia eget consectetur sed, convallis at tellus. Nulla quis lorem ut libero malesuada feugiat. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Donec velit neque, auctor sit amet aliquam vel, ullamcorper sit amet ligula.“

John Doe

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus magna justo, lacinia eget consectetur sed, convallis at tellus. Nulla quis lorem ut libero malesuada feugiat. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Donec velit neque, auctor sit amet aliquam vel, ullamcorper sit amet ligula.“

Brad Walton

R

Видове приемащи институции

Институции които отговарят на условията за участие в програмата за Фулбрайтови специалисти включват, но не се ограничават до:

• Висши учебни заведения и институти;
• Правителствени институции (министерства или агенции, съдилища, парламентарни комитети и комисии);
• Културни институции (музикални, художествени и театрални академии, музеи и др.);
• Неправителствени и граждански организации, включително мозъчни тръстове;
• Медицински институции (здравни организации, университетски болници и др.)

Дисциплини

Проектите, разработени от приемащите институции, трябва да бъдат фокусирани върху някоя от следните сфери:

американистика, антропология, археология, библиотекарство, бизнес администрация, водене на преговори и разрешаване на конфликти, градоустройство, журналистика и комуникации, здравеопазване, икономика, компютърни науки и информационни технологии, образование, околна среда, право, политически науки, публична администрация, селско стопанство, социална работа, социология, обучение по биология, химия, математика, физика, инженерни науки.

Подробен списък със специализации е публикуван на страницата на Worldlearning.

Информация за програма за специалисти по английски език може да бъде намерена на https://elprograms.org/s

Допълнителна информация

Дейности по програмата

Програмата „Fulbright Specialist” насърчава приемащите институции да разработват проекти, които да отговарят на техните собствени приоритети и необходимост, но да бъдат съсредоточени върху обучение или практическа подготовка. Поради краткосрочния характер на обмена, българските институции трябва да си поставят конкретни задачи, които да могат да бъдат изпълнени в рамките на посещението на специалиста. Обикновено специалистите съдействат на приемащите институции чрез дейности като:

• Изнасяне на семинари и практически обучения;
• Консултации по стратегии за развитие на преподавателския състав и човешките ресурси;
• Изготвяне на академични и обучителни програми и материали;
• Изнасяне на лекции на ниво бакалаври и магистри; консултации на докторанти;
• Участие в конференции, изнасяне на публични лекции;
• Оценяване на нуждите и капацитета на програми или институции.

Забележка: Лични изследователски проекти, включително изследвания в областта на клиничната медицина, и проекти, изискващи контакт с пациенти, не са подходящи за финансиране по програмата „Fulbright Specialist”.

Параметри на програмата
 • За да участват в Програмата, българските институции трябва да създадат и кандидатстват с конкретен проект, а американските експерти да кандидатстват за включване във Fulbright Specialist Roster.
 • Българските институции могат да кандидастват само с един проект и само за един специалист през съответната академична година.
 • Посещението на специалиста може да бъде с продължителност между 14 и 42 дни, включително почивните дни, празниците и дните за пътуване.
 • Проектът трябва да бъде реализиран само на територията на България.
 • Програмата може да осигури гостуването само на един специалист за съответния проект.
 • Ако приемащата институция има нужда от няколко последователни посещения на специалиста, тя може да кандидатства за многократно посещение, но ще трябва да представи убедителни основания защо по този начин резултатът от проекта ще бъде по-добър. Проектите с многократно посещение не могат да включват повече от три пътувания, като всички пътувания трябва да бъдат изпълнени в рамките на едногодишен период и от един и същ специалист. Едногодишният период се изчислява като към началната дата на посещение на специалиста се прибавят 12 месеца. Всяко посещение може да е с продължителност минимум 14 дни, а общият брой на дните през всичките визити не трябва да надвишава 6 седмици (42 дни).
 • Избор на специалист
 • От приемащите институции не се изисква предварително да посочат американски учен или професионалист, който да участва в предложения проект. Напротив, ако проектът на приемащата институция е одобрен, администраторът на програмата, World Learning, ще намери кандидат от списъка на Фулбрайтовите специалисти, чийто професионален опит, академична квалификация и владеене на чужди езици съответстват на познанията и уменията, посочени от приемащата институция.
 • Ако приемащата институция има предпочитания към определен кандидат, който би искала да привлече, трябва да са спазени следните условия:
 • Кандидатът трябва да е одобрен от Българо-американската комисия за образователен обмен „Фулбрайт”;
 • Кандидатът трябва да е одобрен за включване в списъка на Фулбрайтовите специалисти;
 • Съветът за международни стипендии “Джеймс Уилям Фулбрайт” (J. William Fulbright Foreign Scholarship Board) трябва да одобри участието на кандидата в конкретния проект на приемащата институция.
 • Повече информация за процеса на избиране на подходящ кандидат от списъка на Фулбрайтови специалисти за съответния проект може да намерите на http://fulbrightspecialist.worldlearning.org
  Задължения на приемащата институция

  Приемащата институция трябва да осигури на специалиста храна и квартира и да покрие пътните разходи за пътувания в страната, като това става или чрез предоставяне на финансови средства на самия специалист, или чрез директно покриване на разходите по време на пребиваването му в страната. Стипендията за транспортни разходи трябва да осигури възможност на специалиста да пътува от квартирата си до мястото на изпълнение на проекта и обратно, както и до магазини за храна, пазари, аптеки и др. Държавният департамент на САЩ покрива разходите за самолетен билет (отиване и връщане в икономична класа) и осигурява здравна застраховка и дневен хонорар на Фулбрайтовия специалист.

  Кандидатстване на приемащата институция

  Кандидатстването за гостуващ лектор по програмата става три пъти годишно чрез електронната платформа https://fulbrightspecialist.worldlearning.org/. Препоръчително е преди да попълни формуляр за кандидатстване, приемащата институция да се свърже с Българо-американската комисия за образователен обмен, за да потвърди дали проектът отговаря на изискванията.

  Приемащата институция създава собствен профил в платформата и попълва информация на английски език за проекта, като не е необходимо всички подробности да бъдат въведени наведнъж – промени и редакции могат да бъдат правени докато проектът не бъде изпратен за разглеждане. Подадените проекти се разглеждат три пъти годишно в три цикъла. Крайният срок за подаване на проекти за първия цикъл е 10 юни, за втория – 10 октомври, а за третия – 10 януари на съответната година. След получаването на проектите за съответния цикъл, те ще бъдат разгледани от Българо-американската комисия за образователен обмен “Фулбрайт”. Одобрените проекти се препращат до Бюрото за образователни и културни дейности към Държавния департамент на САЩ за окончателно становище. Процедурата отнема време, затова е желателно е да бъдат предвидени между 3 и 4 месеца от датата на подаване на проекта до датата на пристигане на специалиста в България.

  Моля, имайте предвид, че броят на специалистите, които могат да бъдат финансирани по програмата в рамките на една академична година е ограничен, затова подаването на проект не винаги гарантира осъществяването му. Ако един проект не бъде одобрен за съответния цикъл, той може да бъде подаден за следващия, като се коригират датите на посещението на специалиста.

  Кандидатстване на специалиста

  За да бъде привлечен конкретен специалист за съответния проект, той/тя трябва също да кандидатства за одобрение и да отговаря на следните изисквания:

  • Да бъде американски гражданин;
  • Да има значителен опит в дисциплината, за която кандидатства, който да бъде демонстриран от професионални, академични или артистични/художествени постижения.

  Университетски преподаватели и професионалисти от САЩ, които желаят да се включат в програмата могат да посетят https://fulbrightspecialist.worldlearning.org или да пишат на fulbrightspecialist@worldlearning.org за повече информация.

  Рада Кънева

  Рада Кънева

  Програмен координатор за стипендианти от САЩ

  Skip to content