Стипендии Фулбрайт за магистърски и докторски програми

Вижте номинациите
Основни кандидати:

1. Александър Иванов – лингвистика
2. Славина Анчева – международни отношения
3. Божидар Дяков – финанси
4. Мила Иванова – образование

Резервни кандидати :
1. Райна Емилова – образование
2. Веселин Неделчев – филмово изкуство
3. Едуард Кайн – право

Стипендии Фулбрайт за учени и изследователи:

Вижте номинациите
Основни кандидати:

1. Светослава Тончева – екология, Българска академия на науките
2. Мариана Борукова – спортно образование, Национална спортна академия
3. Сотир Червенков – физика, Софийски университет „Св. Климент Охридски“
4. Борислав Станков – инженерство, Технически университет – София
5. Николай Колев – хранителни технологии, Университет по хранителни технологии – Пловдив

Резервни кандидати :
1. Християн Атанасов – история, Национална Библиотека „Св.св. Кирил и Методий“
2. Дамяна Грънчарова – образование, Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград
3. Николай Вуков – антропология, Българска академия на науките

Стипендии Фулбрайт за изследване на гражданското общество:

Вижте номинациите
Основни кандидати:

1. Елена Николова – бизнес, „Ейнджълс клуб“

Резервни кандидати:

2. Деница Петрова – екология, „Грийнпийс“ – България

Стипендии Фулбрайт за изследователска дейност на докторанти:

Вижте номинациите
Основен кандидат:

1. Кристиян Стоянов – право, Университет Дърам – Великобритания

Skip to content