Нашият ангажимент към вашата поверителност

Ние, Българо-американската комисия за образователен обмен („Комисията“) се ангажираме да защитаваме и зачитаме вашата поверителност. Моля, имайте предвид, че ние ще събираме и обработваме лична информация във връзка с вашето кандидатстване в Програмата. Програмата се финансира от българското правителство чрез Министерството на образованието и Конгреса на САЩ чрез Бюрото по образователни и културни въпроси („ECA“) на Държавния департамент на САЩ.

Моля, прочетете внимателно следното изявление, тъй като то подробно описва начина, по който обработваме вашите лични данни:

Кой контролира и обработва вашите данни:

Като суверенна държава Съединените щати не са обект на Общия регламент на ЕС за защита на данните (EU Regulation 2016/679) („GDPR“), но Българо-американската комисия за образователен обмен “Фулбрайт” е отделно юридическо лице от Правителството на Съединените щати и ще спазва приложимите разпоредби за защита на данните, включително GDPR.

Адресът на Комисията е посочен по-долу.

Информация, която събираме от вас:

Можем да събираме и обработваме лични данни, които ни предоставяте във връзка с вашата кандидатура и последващия процес на подбор за стипендия. Това може да включва:

 • Информация за контакт, като вашите данни за контакт, възраст, пол, семейно положение, потребителско име, издадена от правителството идентификация (паспорт/лична карта) и снимка;
 • Академична и професионална информация като вашата академична история, длъжности, заплата, посещавано училище, досиета на служителите, трудова история, оценки, професионални препоръки, интервюта и сертификати;
 • Семейна информация, като например семейните ви отношения, братя и сестри, подробности за зависими лица, бракове, разводи и връзки;
 • Информация за вашата лична история, като например вашата история на пътувания и други събития в живота ви, а също така и
 • Информация за вашите предпочитания, като вашите мнения, намерения и интереси.

В допълнение, ние може да събираме, съхраняваме и използваме чувствителни лични данни, които можете да изберете доброволно да предоставите като част от процеса на подбор на стипендиантите. Тези чувствителни лични данни могат да включват следното („Доброволно предоставени чувствителни лични данни“):

 • Информация за вашето здраве;
 • Информация за вашите политически възгледи;
 • Информация за вашата сексуална ориентация;
 • Данни, разкриващи расов или етнически произход;
 • Политически, религиозни или философски убеждения;

Цели, за които и основанието, на което ще обработваме тези лични данни

Ние ще обработваме тези лични данни за следните цели:

 • когато ни предоставите изрично съгласие чрез отделен формуляр за съгласие, да обработваме доброволно подадени чувствителни лични данни с цел оценка на Вашата апликация;
 • когато е необходимо, за да сключим възможен договор за възлагане с вас, защото ние го изискваме, за да оценим вашето заявление. Непредоставянето на необходимите лични данни ще доведе до невъзможност да оценим Вашето заявление;
 • както се изисква от нас, за да преследваме нашите законни интереси или законните интереси на други, по-специално:
 • при оценяване на Вашето заявление;
 • при разследване на жалби, получени от вас или от други, относно нас, нашите доставчици на услуги или процеса на кандидатстване;
 • във връзка с правни искове, съответствие, регулаторни и разследващи цели, ако е необходимо (включително разкриване на такава информация във връзка със съдебен процес или съдебни спорове).

при условие че горепосочените легитимни интереси не са по-важни от интересите или основните права или свободи на лицата, чиито лични данни обработваме.

Разкриване на лични данни

Може да споделяме личните данни с трети страни, които ще обработват вашите данни по време на етапите на кандидатстване и подбор. Такива трети страни включват:

 • ECA – Бюрото по образователни и културни въпроси на правителството на САЩ – https://eca.state.gov/
 • Института за международно образование („IIE“), агенцията, сключена от ECA да администрира програмата на Фулбрайт, за която подавате заявление); – https://www.iie.org/
 • Embark Corporation, доставчикът на платформа за приложения, управляван от IIE;
 • Рецензенти и членове на комисиите за подбор на Фулбрайт стипендианти, определени от Комисията;

Ние ще гарантираме, че тези доставчици на услуги следват нашите инструкции, когато обработват личните данни.

Запазване на лични данни

Личните данни на Заявлението ще се съхраняват в платформата за кандидатстване и от Комисията в продължение на две години за неуспешни кандидати и за пет години за успешни кандидати за стипендия “Фулбрайт”.

Когато обработваме лични данни с ваше съгласие, ние обработваме данните, докато не поискате да спрем и за кратък период след това (за да ни позволите да изпълним вашите искания). Ние също така съхраняваме запис на факта, че сте ни помолили да не обработваме вашите данни за неопределено време, за да можем да уважим вашето искане в бъдеще.

Вашите права съгласно Общия регламент на ЕС за защита на данните

Имате права по GDPR, включително:

 • правото на достъп до вашите лични данни;
 • правото да бъдат коригирани личните Ви данни, ако са неточни или непълни;
 • право личните Ви данни да бъдат изтрити или премахнати, ако няма причина за тяхното продължаване на съхранение и обработка;
 • правото да възразите срещу обработването на личните Ви данни и да ограничите обработването на личните Ви данни при определени обстоятелства;
 • правото да поискате прехвърляне на вашите лични данни на друга страна; и
 • когато сте дали съгласието си за събиране, обработване и прехвърляне на вашите лични данни за конкретна цел, имате право да оттеглите съгласието си. Моля, имайте предвид, че оттеглянето на Вашето съгласие няма да засегне законността на каквато и да е обработка на лични данни въз основа на Вашето съгласие преди неговото оттегляне.

Тези права могат да бъдат ограничени, например ако изпълнението на вашето искане ще разкрие лични данни за друго лице или ако поискате от нас да изтрием информация, която по закон сме длъжни да съхраняваме или имаме непреодолими законни интереси да съхраняваме.

Можете да адресирате вашите искания до Анджела Родел. По принцип можете да упражнявате правата си безплатно, при спазване на законови изключения.

Използват ли се лични данни за директни маркетингови комуникации?

Фулбрайт може от време на време да се свързва с вас по имейл с информация за дейностите на Фулбрайт, бюлетини и възможности за възпитаници. Фулбрайт никога няма да сподели вашата информация за контакт с трети страни. Ако вече не искате да получавате имейли от Фулбрайт България, моля уведомете ни, като ни изпратите имейл на unsubscribe@fulbright.bg.

Промени в това изявление

Запазваме си правото да променяме тази декларация и всякакви други приложими политики или процедури по всяко време, без да Ви уведомяваме. Всички промени, които можем да направим в тази декларация в бъдеще, ще бъдат публикувани на уебсайта на Комисията (fulbright.bg) и ви препоръчваме редовно да проверявате и преглеждате Декларацията, за да сте сигурни, че разбирате как може да обработваме вашите лични данни. Всички промени, които можем да направим в тази декларация, ще влязат в сила от датата, на която тези промени са публикувани на тази страница. Когато е подходящо, можем също да ви уведомим за всякакви промени, направени по имейл.
Настоящата политика за поверителност е актуална към дата 25.05.2018 г.

Контакт

Ако имате въпроси относно тази декларация или политиките или процедурите, посочени по-горе, моля, свържете се с нашия изпълнителен директор на:

Анджела Родел, изпълнителен директор

БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КОМИСИЯ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛЕН ОБМЕН

бул. Витоша 12, ет. 5, 1000 София, България

privacy@fulbright.bg

+359 2 981 8567

Когато не сте доволни от който и да е аспект от нашата обработка на вашите лични данни, имате право да подадете жалба до:

Българска комисия за защита на личните данни

бул. Проф. Цветан Лазаров 2, София 1592г

Тел: +359 (0)2 91-53-518

Имейл: kzld@cpdp.bg

Уебсайт: www.cpdp.bg

Надяваме се, че можем да удовлетворим вашите запитвания относно начина, по който обработваме вашите данни. Ако имате въпроси или притеснения относно начина, по който обработваме вашите лични данни, моля, свържете се по имейл или по телефона.