Програма „Образование в САЩ”

Дистанционна консултантска програма „Образование в САЩ” за ученици от 9, 10, 11 и 12 клас

N

Програмата се осъществява от Българо-американската комисия за образователен обмен „Фулбрайт”

N

Съвместно с гимназиите с интензивно изучаване на английски език в цялата страна

N

Американски помощник учители, Фулбрайтови стипендианти, български студенти в САЩ

N

Американското посолство в България

N

Програмите YES и CorPlus

Програмата е достъпна в цялата страна

Aмериканските центрове към регионалните библиотеки в София, Варна, Велико Търново, Пловдив, Бургас, Гоце Делчев, Монтана, Хасково, Плевен, Шумен, Силистра, Сливен, Смолян, Стара Загора, Търговище, Русе, Разград и Видин

Цели на програмата

p

Програмата „Образование в САЩ” за ученици от 8, 9, 10, 11 и 12 клас е интензивна дистанционна консултантска програма на Българо-американската комисия за образователен обмен „Фулбрайт”. 

Вижте още

Целта на програмата е чрез обучение и консултации да подготви българските ученици за успешно кандидатстване за прием със стипендии в акредитирани американски колежи и университети.

i

Над 1000 американски колежи и университети предоставят повече от 8 милиарда долара годишно за стипендии на чуждестранни студенти. 

Вижте още

Над 19.3% от чуждестранните студенти в САЩ получават пълно финансиране от университетите. 

Американските колежи и университети, които предлагат стипендии на чуждестранни студенти, са много престижни и имат изключително високи изисквания към кандидатите за прием. 

Вижте още

Поради ограничения брой стипендии, те могат да избират сред най-блестящите ученици от цял свят. Оценките не са единственият критерий за академичните постижения на ученика. Нужни са отлични езикови умения, високи резултати на американските стандартизирани тестове iBT TOEFL, SAT, както и участие в различни извънкласни дейности. – линк към съответната страница в сайта – изпитен център.

Българското средно образование е с богати традиции и високи постижения, но се различава съществено от американското образование и не подготвя българските ученици за кандидатстване в американски колежи и университети. 

Вижте още

Предназначението на програмата „Образование в САЩ” е да съдейства за многостранното развитие на ученика, успешната му подготовка и открояването му сред останалите кандидати за прием със стипендии във висшите учебни заведения в САЩ.

Подробна информация за програмата

Програмата „Образование в САЩ” помага на кандидатите:
 • да изготвят индивидуална стратегия за кандидатстване в американски колежи и университети;
 • да постигнат максимални резултати на тестовете;
 • да подготвят въздействащи есета;
 • да получат отлични препоръки от учителите;
 • да обогатят резюмето си;
 • да попълнят успешно апликационните форми;
 • да впечатлят комисиите за прием на чуждестранни студенти;
 • да се представят блестящо на интервюто за прием и студентска виза;
 • да контактуват професионално с всички участници в апликационния процес;
 • да изпъкнат сред останалите кандидати;
 • да подобрят шансовете си за прием с пълна стипендия;
 • да се подготвят за отпътуване и живот в САЩ.
Кой може да участва

Програмата „Образование в САЩ” е отворена за всички ученици от 8,9,10,11 и 12 клас, които искат да кандидатстват за прием със стипендии в американски колежи и университети. Значително предимство имат учениците от 8, 9 и 10 клас, тъй като те разполагат с повече време за подготовка за тестовете и участие в извънучебни и доброволни дейности.

Изисквания към участниците
 • Участие във всички дистанционни сесии, които се провеждат ежеседмично по Е-mail и/или Skype.
 • Участие в две срещи за ученици и родители. Първата, за представянето на програмата, се провежда в американските библиотеки към читалищата в 18 града в страната. Втората, за подбора на университети, които предлагат стипендии на чуждестранни студенти, се състои в Консултантския център на Комисия „Фулбрайт” в София. – линк към съответната страница в сайта – консултантски услуги
 • Подготовка за американските стандартизирани тестове TOEFL iBT и SAT. Американските колежи и университети използват резултатите от тестовете като доказателство за академичните постижения на кандидатите. Затова подготовката за тестовете започва в самото начало на програмата.
 • Участие в извънкласни и доброволни дейности: 8 часа месечно през учебната година и 8 часа седмично през лятната ваканция.
 • Развиване на езиковите умения чрез четене на книги на английски език и писане на есета.
Компоненти на програмата
 • Участват всички ученици от 8, 9, 10, 11 и 12 клас, които искат да продължат образованието си в САЩ.
 • Ежеседмични дистанционни сесии по E-mail и/или Skype за развиване на езиковите умения, подготовка за кандидатстване в американски колежи и университети, представяне на американски висши училища.
 • Ежемесечни публични лекции за представяне на американската образователна система и процеса на кандидатстване в американски колежи и университети. – линкове към съответната страница в сайта – публични лекции и Висше образование в САЩ
 • Две срещи годишно с ученици и родители:
  • Първата, за представянето на програмата, се провежда в американските центрове към регионалните библиотеки в 18 града в страната.
  • Втората, за подбора на университети, които предлагат стипендии на чуждестранни студенти, се състои в Консултантския център на Комисия „Фулбрайт” в София. – линк към съответната страница в сайта – консултантски услуги
 • Обществени и доброволни дейности: 8 часа месечно през учебната година и 8 часа седмично през лятната ваканция.
 • Клуб на книгата за развиване на езиковите умения на участниците чрез писане на есета и прочитане по 1 книга на английски език месечно през учебната година и по 1 книга седмично през лятната ваканция.
 • Семинар за учителите по английски език на тема „Училищната препоръка и други документи за кандидатстване в колежи и университети в САЩ”.
Защо да участваме в програмата „Образование в САЩ”
 • Консултантският център при Българо-американската комисия за образователен обмен „Фулбрайт” предлага организирана подготовка и системни, експертни консултации за ученици и техните родители през целия процес на кандидатстване в американски колежи и университети.
 • Ние обучаваме учителите по английски език, как да подготвят въздействащи препоръки за кандидатите.
 • Учениците от 8, 9, 10, 11 и 12 клас, които участват в програмата „Образование в САЩ”, израстват в процеса на подготовката и могат да подготвят успешни апликации за прием със стипендии в елитни американски и европейски колежи и университети.
 • Участниците в програмата, които редовно посещават срещите в продължение на 12 месеца, получават препоръка от Консултанта по образованието в САЩ.

За съжаление, няма гаранция, че всички участници в програмата ще бъдат приети с нужната им стипендия в американски колежи и университети, но интензивните консултации гарантират израстването на кандидатите в процеса на подготовка, най-високи постижения на американските стандартизирани тестове и най-добър шанс за прием със стипендии. Консултантът по образованието в САЩ при Комисия „Фулбрайт” работи с участниците в програмата и за алтернативен план, в случай на недостатъчна стипендия или неуспех в кандидатстването за прием.

Начало на програмата
 • Програмата „Образование в САЩ” стартира в началото на учебната година. Към нея могат да се присъединят по всяко време всички ученици от 8, 9, 10, 11 и 12 клас, които желаят да се подготвят за успешно кандидатстване за прием със стипендии в американски колежи и университети.
Снежана Тенева

Снежана Тенева

Консултант по образованието в САЩ

Skip to content