Програма „Висше образование в САЩ”

Дистанционна консултантска програма „Висше образование в САЩ” за ученици от 8, 9, 10, 11 и 12 клас

N

Програмата се осъществява от Българо-американската комисия за образователен обмен „Фулбрайт”

N

Съвместно с гимназиите с интензивно изучаване на английски език в цялата страна

N

Американски помощник учители, Фулбрайтови стипендианти, български студенти в САЩ

N

Американското посолство в България

N

Програмите YES и CorPlus

Програмата е достъпна в цялата страна

Aмериканските центрове към регионалните библиотеки в София, Варна, Велико Търново, Пловдив, Бургас, Гоце Делчев, Монтана, Хасково, Плевен, Шумен, Силистра, Сливен, Смолян, Стара Загора, Търговище, Русе, Разград и Видин

Цели на програмата

p

Програмата „Образование в САЩ” за ученици от 8, 9, 10, 11 и 12 клас е интензивна дистанционна консултантска програма на Българо-американската комисия за образователен обмен „Фулбрайт”. 

Вижте още

Целта на програмата е чрез обучение и консултации да подготви българските ученици за успешно кандидатстване за прием със стипендии в акредитирани американски колежи и университети.

i

Над 1000 американски колежи и университети предоставят повече от 8 милиарда долара годишно за стипендии на чуждестранни студенти. 

Вижте още

Над 19.3% от чуждестранните студенти в САЩ получават пълно финансиране от университетите. 

Американските колежи и университети, които предлагат стипендии на чуждестранни студенти, са много престижни и имат изключително високи изисквания към кандидатите за прием. 

Вижте още

Поради ограничения брой стипендии, те могат да избират сред най-блестящите ученици от цял свят. Оценките не са единственият критерий за академичните постижения на ученика. Нужни са отлични езикови умения, високи резултати на американските стандартизирани тестове iBT TOEFL, SAT, както и участие в различни извънкласни дейности. – линк към съответната страница в сайта – изпитен център.

Българското средно образование е с богати традиции и високи постижения, но се различава съществено от американското образование и не подготвя българските ученици за кандидатстване в американски колежи и университети. 

Вижте още

Предназначението на програмата „Образование в САЩ” е да съдейства за многостранното развитие на ученика, успешната му подготовка и открояването му сред останалите кандидати за прием със стипендии във висшите учебни заведения в САЩ.

Подробна информация за програмата

Програмата „Образование в САЩ” помага на кандидатите:
 • да изготвят индивидуална стратегия за кандидатстване в американски колежи и университети;
 • да постигнат максимални резултати на тестовете;
 • да подготвят въздействащи есета;
 • да получат отлични препоръки от учителите;
 • да обогатят резюмето си;
 • да попълнят успешно апликационните форми;
 • да впечатлят комисиите за прием на чуждестранни студенти;
 • да се представят блестящо на интервюто за прием и студентска виза;
 • да контактуват професионално с всички участници в апликационния процес;
 • да изпъкнат сред останалите кандидати;
 • да подобрят шансовете си за прием с пълна стипендия;
 • да се подготвят за отпътуване и живот в САЩ.
Кой може да участва

Програмата „Образование в САЩ” е отворена за всички ученици от 8,9,10,11 и 12 клас, които искат да кандидатстват за прием със стипендии в американски колежи и университети. Значително предимство имат учениците от 8, 9 и 10 клас, тъй като те разполагат с повече време за подготовка за тестовете и участие в извънучебни и доброволни дейности.

Изисквания към участниците
 • Участие във всички дистанционни сесии и уебинари, които се провеждат през виртуални платформи
 • Участие в две срещи за ученици и родители. Първата, за представянето на програмата, се провежда в американските библиотеки към читалищата в 18 града в страната. Втората, за подбора на университети, които предлагат стипендии на чуждестранни студенти, се състои в Консултантския център на Комисия „Фулбрайт” в София.
 • Подготовка за американските стандартизирани тестове TOEFL iBT и SAT. Американските колежи и университети използват резултатите от тестовете като доказателство за академичните постижения на кандидатите. Затова подготовката за тестовете започва в самото начало на програмата.
 • Участие в извънкласни и доброволни дейности: 8 часа месечно през учебната година и 8 часа седмично през лятната ваканция.
 • Развиване на езиковите умения чрез четене на книги на английски език и писане на есета.
Компоненти на програмата
 • Участват всички ученици от 8, 9, 10, 11 и 12 клас, които искат да продължат образованието си в САЩ.
 • Редовни дистанционни сесии и уебинари през виртуални платформи за развиване на езиковите умения, подготовка за кандидатстване в американски колежи и университети, представяне на американски висши училища.
 • Ежемесечни публични лекции за представяне на американската образователна система и процеса на кандидатстване в американски колежи и университети. 
 • Две срещи годишно с ученици и родители:
  • Първата, за представянето на програмата, се провежда в американските центрове към регионалните библиотеки в 18 града в страната.
  • Втората, за подбора на университети, които предлагат стипендии на чуждестранни студенти, се състои в Консултантския център на Комисия „Фулбрайт” в София.
 • Обществени и доброволни дейности: 8 часа месечно през учебната година и 8 часа седмично през лятната ваканция.
 • Клуб на книгата за развиване на езиковите умения на участниците чрез писане на есета и прочитане по 1 книга на английски език месечно през учебната година и по 1 книга седмично през лятната ваканция.
 • Семинар за учителите по английски език на тема „Училищната препоръка и други документи за кандидатстване в колежи и университети в САЩ”.
Защо да участваме в програмата „Образование в САЩ”
 • Консултантският център при Българо-американската комисия за образователен обмен „Фулбрайт” предлага организирана подготовка и системни, експертни консултации за ученици и техните родители през целия процес на кандидатстване в американски колежи и университети.
 • Ние обучаваме учителите по английски език, как да подготвят въздействащи препоръки за кандидатите.
 • Учениците от 8, 9, 10, 11 и 12 клас, които участват в програмата „Образование в САЩ”, израстват в процеса на подготовката и могат да подготвят успешни апликации за прием със стипендии в елитни американски и европейски колежи и университети.
 • Участниците в програмата, които редовно посещават срещите в продължение на 12 месеца, получават препоръка от Консултанта по образованието в САЩ.

За съжаление, няма гаранция, че всички участници в програмата ще бъдат приети с нужната им стипендия в американски колежи и университети, но интензивните консултации гарантират израстването на кандидатите в процеса на подготовка, най-високи постижения на американските стандартизирани тестове и най-добър шанс за прием със стипендии. Консултантът по образованието в САЩ при Комисия „Фулбрайт” работи с участниците в програмата и за алтернативен план, в случай на недостатъчна стипендия или неуспех в кандидатстването за прием.

Начало на програмата
 • Програмата „Образование в САЩ” стартира в началото на учебната година. Към нея могат да се присъединят по всяко време всички ученици от 8, 9, 10, 11 и 12 клас, които желаят да се подготвят за успешно кандидатстване за прием със стипендии в американски колежи и университети.
Поверителност на личните данни

„ФУЛБРАЙТ” БЪЛГАРИЯ“

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Нашият ангажимент за защита на личните Ви данни

Ние сме Българо-американската комисия за образователен обмен „Фулбрайт”, официално учредена на 9 февруари 1993 г. по силата на двустранно споразумение между правителствата на САЩ и Република България, подписано на 2 септември 1992г.(наричана за краткост „Комисията“). На 3 декември 2003 г. беше подписано ново безсрочно споразумение между двете правителства. Комисията е двунационална и се ръководи от Борд, който се състои от американски и български граждани. Те представляват основните държавни и обществени дейности: управление, образование, култура, изкуство и бизнес. Ние се ангажираме да защитаваме поверителността на личните Ви данни. Моля, имайте предвид, че настоящото уведомление има за цел да Ви информира как и защо събираме и обработваме Ваши лични данни във връзка с кандидатстването и участието Ви в програмите на EducationUSA.
Моля, прочетете внимателно това уведомление, тъй като то описва подробно начина, по който обработваме Вашите лични данни:

Декларация за съответствие

Съединените американски щати не са обект на Общия регламент на ЕС за защита на данните (Регламент 2016/679 на ЕС) (GDPR), но Българо-американската комисия за образователен обмен „Фулбрайт“ е отделно от Правителството на САЩ юридическо лице и се ангажира да спазва приложимите европейски разпоредби за защита на данните, включително в т.ч. GDPR и националното законодателство на Република България в областта на защитата на данните.

Каква информация събираме от и/или за Вас

Ние събираме и по-нататък обработваме личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с и за целите на участието Ви в нашите конкурси и впоследствие в програмите на EducationUSA. Тези данни могат да включват:
• идентификационни данни и информация за контакт, като например детайли за контакт, възраст, пол, семейно положение, потребителско име и снимка;
• информация относно Вашето образование, като например Вашата академична история; училищата, които сте посещавали; в кой клас учите; академична справка, училищен профил; награди и отличия, оценки, препоръки, интервюта;
• с информация за Вашето семейство, като например, от колко члена се състои семейството Ви, имате ли братя и/или сестри, семейното положение на членовете на семейството Ви;
• информация относно Вашия личен опит, като например, къде сте пътували, в какви доброволчески дейности участвате/сте участвали и други лични успехи и постижения във Вашия живот;
• информация относно Вашите намерения за бъдещо развитие и интереси.
• резултати от положени тестове;
• други данни, съдържащи се във формата за кандидатстване в нашите конкурси и програми;
Имайте предвид, че ние не изискваме от Вас да ни предоставите специални категории (или още наричани „чувствителни“) лични данни за целите на подбора и оценка на подадената кандидатура. За Ако сами решите да ни предоставите такива данни (напр. в есе или под друга форма в свободен текст), то Вие се съгласявате с обработката на тези данни, като ние ще ги обработваме и съхраняваме за сроковете, посочени по-долу. Специалните категории лични данни, които доброволно сте ни предоставили, не са критерий за оценка на кандидатурата Ви и няма да бъдат разглеждани отделно от всички други категории лични данни, които се изискват за кандидатстване и по-нататъшно участие в програмата. Такива чувствителни лични данни биха могли да включват следното („Доброволно предоставени чувствителни лични данни”):
• информация относно Вашето здраве;
• информация за Вашите политически възгледи;
• информация за Вашата сексуална ориентация;
• данни, разкриващи расов или етнически произход;
• политически, религиозни или философски убеждения;

Цели, за които събираме лични данни и правно основания за обработка на лични данни

Ние обработваме личните Ви данни за следните цели:

• когато кандидатствате за участие във дистанционната консултантска програма „Висше образование в САЩ” за ученици от 9, 10, 11 и 12 клас и впоследствие бъдете избран за участие в програми Opportunity Funds, Вие се съгласявате с обработването на личните Ви данни и с предаването им на посочените по-долу категории получатели за конкретните цели. Имайте предвид, че изброените в настоящото лични данни (с изключение на Доброволно предоставените чувствителни лични данни) са част от изискуемата информация за оценяване на кандидатурата Ви и осигуряване на евентуалното Ви участие в програмата. Отказ от предоставяне на необходимите лични данни ще доведе до невъзможност от наша страна да я оценим и евентуално да Ви предоставим възможност да участвате в програмата;
• възможно е да обработваме Ваши лични данни за цели, различни от или съпътстващи кандидатстването и участието Ви в нашите програми. В тези случаи ще Ви информираме допълнително за целите и другите аспекти на обработката и ще поискаме Вашето изрично съгласие, напр. за да включим името Ви, месторождението и колежа/университета на САЩ, който сте посещавали, , ако е приложимо, в официални публикации за целите на популяризиране на нашите програми, за да използваме изцяло или частично снимки с Вашето изображение с илюстративна цел и др. ;
• когато сключваме с Вас договор за предоставяне на стипендия – за целите на сключване и изпълнение на договора, както и за предприемане на стъпки по Ваше искане, предхождащи сключването на договора ;
• в изпълнение на законови изисквания, които се прилагат към нас, както и за целите на легитимните ни интереси или интересите на други лица, по-специално:
• в процеса на оценка на кандидатурата Ви, обезпечаване на участието Ви в програмата, както и за целите на управление на програмата;
• във връзка с разследване, свързано с подадени жалби от Ваша страна или от друго лице срещу нас, нашите партньори или други лица, участващи в процеса на управление на програмата;
• във връзка със защитата ни срещу със съдебни и/или извънсъдебни претенции (вкл. разкриване на лична информация за нуждите на съдебен процес или административно производство)
при условие, че горепосочените интереси не накърняват интересите или основните права или свободи на лицата, чиито лични данни обработваме.

Разкриване на лични данни

Вашите лични данни в качеството Ви на одобрен кандидат и участник в програмата могат да бъдат споделени с трети лица, които обработват лични данни в процеса на подбора на участници в конкурси за програмите на EducationUSA и осигуряват и/или подпомагат по-нататъшното им участие в тях. Такива трети лица включват:

•Бюрото за образователни и културни дейности към Държавния департамент на САЩ;
•Посолството на САЩ в България;
•Определените от Комисия „Фулбрайт” рецензенти и преподаватели;
•Партньорските училища на програмата – гимназиите с интензивно изучаване на английски език в цялата страна
•Доставчици на услуги като ETS, IELTS, College Board и др., при регистрирането на участници в програмите Opportunity Fundsза полагане на американските стандартизирани тестове;
•акредитирани колежи и университети в САЩ, в които ще се обучавате;
•Организации, предоставящи транспортни, хотелиерски и други услуги за целите на обезпечаване престоя и обучението Ви в САЩ;

Съхранение на лични данни

Личните данни, съдържащи се в документите за кандидатстване за програмите на EducationUSA, ще бъдат съхранявани от Комисия „Фулбрайт” в продължение на две години от приключване на кампанията за неуспешните кандидати и пет години за успешните кандидати.

Когато обработваме лични данни въз основа на Вашето изрично съгласие, ние обработваме данните, докато Вие поискате да спрем и за кратък период от време след това (за да можем да изпълним молбата ви).

Вашите права съгласно Общия регламент на ЕС за защита на данните

Имате следните права на субект на лични данни:
• право на достъп до Вашите лични данни, които се обработват от Комисията;
• правото да поискате да бъдат коригирани Ваши лични данни, ако са неточни или непълни; Имайте предвид, че предоставянето на точна и актуална информация е условие за кандидатстване и участие в програмата, ако се установи, че съзнателно сте подали невярна или непълна информация, това може да доведе до изключването Ви от участие в конкурса и програмата;
• Имате право да поискате изтриването на Вашите лични данни в определени случаи, например, ако личните данни не са вече необходими за целите, за които са събрани и няма други законови основания за продължаване на обработването им, ако обработването е незаконосъобразно или личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазване на законово задължение, приложимо към Комисията. Моля да имате предвид, че може да не уважим Вашето искане за изтриване, ако обработката е разрешена, изискуема по закон или се извършва на друго валидно правно основание.
• правото да се противопоставите на обработването на личните Ви данни и да поискате да ограничим обработването им данни при определени обстоятелства;
• имате право да получите Вашите личните данни, които Вие сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, като можете също така да поискате тези лични данни да бъдат прехвърлени на друг администратор, ако това е технически възможно и при условие, че обработването на Вашите данни е основано на съгласие или на договорно задължение и обработването им се извършва по автоматизиран начин.;
• когато сте предоставили Вашето съгласие за обработване на Ваши лични данни за конкретна цел, имате право да оттеглите съгласието си занапред по всяко време. Имайте предвид обаче, че оттеглянето на съгласието ви няма да засегне законността на обработката на личните ви данни въз основа на даденото съгласие преди оттеглянето му.
Горните права могат да бъдат ограничени, например в случай, че удовлетворяването на Вашето искане би довело до неправомерно разкриване на лични данни на друг човек, или ако Вие пожелаете ние да унищожим информация, която сме задължени по закон да пазим или имаме надделяващ законен интерес да пазим.
За да упражните което и да е от своите права, можете да се свържете с Адриан Златанов на privacy@fulbright.bg .

Използват ли се личните Ви данни за директен маркетинг?

Комисия „Фулбрайт” може да се свърже с Вас по имейл, за да Ви предостави актуална информация относно дейността на Комисията и нашите програми, да Ви предложи да се абонирате за нашия бюлетини, да Ви изпрати информация относно образователните възможности, които предлагаме. Ако не желаете повече да получавате имейли от Комисията, моля, уведомете ни, като ни изпратите имейл на unsubscribe@fulbright.bg .

Промени в уведомлението

Ние си запазваме правото да променяме това уведомление и всякакви други правила или процедури, свързани с него, по всяко време и без предизвестие. Всички бъдещи промени в уведомлението ще бъдат публикувани на уебсайта на Комисията (fulbright.bg). Препоръчваме ви редовно да проверявате и преглеждате уведомлението, за да сте сигурни, че сте надлежно и своевременно информирани как обработваме Вашите лични данни. Всички промени, които бихме могли да правим в това уведомление, ще влизат в сила от датата на публикуването им на нашата интернет страница. Когато е необходимо и уместно, можем също така да Ви уведомим по електронна поща за направените промени.

Как да се свържете с нас – контакти

Ако имате, каквито и да било въпроси относно това уведомление и начина, по който обработваме Вашите лични данни, посочени по-горе, моля, свържете се с нас на адрес:

Българо-американска комисия за образователен обмен
бул.”Витоша”12, ет.5
София 1000
privacy@fulbright.bg+359 2 981 8567

Ако не сте удовлетворени от който и да е аспект на обработката на Вашите лични данни, имате право да подадете жалба до:

Българска комисия за защита на личните данни
бул.”Проф.Цветан Лазаров” №2
София 1592
E-mail: kzld@cpdp.bg
Web-site: www.cpdp.bg

Надяваме се, че можем да отговорим на Вашите запитвания относно начина, по който обработваме личните ви данни. Ако искате да упражните правата си или имате някакви въпроси относно начина, по който обработваме личните Ви данни, можете да се свържете с нас на посочените по-горе координати за контакт

Филип Ляпов

Консултант за висше образование в САЩ

Skip to content