Стефан Радев

инструктор

Стефан е практик по управление на проекти, изследовател и обучител, който помага на организации и професионалисти да подобрят работата си и да внесат структура в своите проекти. Има повече от 15 години опит в IT индустрията, НПО, публичния сектор и строителството.

Неговите академични изследвания са в областта на бюрокрацията в сферата на  управление на проекти.

Стефан е Agile практик с интерес към екипно и организационно фасилитиране и коучинг. Понастоящем е проектен ръководител на отдел по интеграции в Apex Group Ltd.

Той е доброволец в PMI® от 2017 г.

stefan.radev@fulbright.bg

Skip to content