Карина Ангелиева

Стратегически съветник на Българската асоциация за водород, горивни клетки и енергийно съхранение

Стратегически съветник на Българския антарктически институт

Председател на Управителния съвет на Българо-американската комисия за образователен обмен „Фулбрайт“.

 

Карина Ангелиева заема поста Началник на политическия кабинет на министъра на енергетиката в българското правителство от 2023 до 2024 г. Тя е бивш заместник-министър на иновациите и растежа, а преди това, от 2018 г., заместник-министър на образованието и науката на Република България. Работила е по изпълнението на Инструмента за възстановяване и устойчивост и Европейските структурни инвестиционни фондове в областта на иновациите, науката, конкурентоспособността и растежа, както и образованието. В енергийния сектор е била отговорна за международното сътрудничество и насърчаването на ВЕИ и водорода в региона на Югоизточна Европа. Едно от нейните постижения е разработването на нова правителствена структура за иновации, въвеждането на модел за партньорска проверка в областта на научните изследвания и иновациите, изграждане на капацитет в областта на научните изследвания и иновациите. Карина Ангелиева е работила и в областта на новата политика за интелигентна специализация, космическа политика, бизнес мерки като стартъпи и спин-офи, цифрова икономика, изкуствен интелект, биоикономика и водород и др. Ръководител на секторите „Образование и обучение“ и „Научни изследвания и иновации“ в Постоянното представителство на България към ЕС. По време на Българското председателство през 2018 г. тя е начело на Работната група по научни изследвания на Съвета.

Има близо десетгодишен опит в създаването на европейски политики. Заемала е различни ръководни позиции, включително генерален директор на Структурните фондове и международните образователни програми в Министерството на образованието и науката на България и директор на Обединения иновационен център на Българската академия на науките.
Като дългогодишен служител на Министерството на образованието и науката в периода 2002-2009 г. г-жа Ангелиева е участвала в координацията на Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и технологично развитие, ръководейки националната контактна мрежа, изготвяйки позиции, анализи и препоръки за въвеждане на съвременни европейски практики в програмното финансиране на национално ниво. Г-жа Ангелиева е участвала и в различни работни групи, включително групата, натоварена с подготовката на Националната харта за малки и средни предприятия и методологията за центровете за трансфер на технологии.

Страстта на Карина е насърчаването и подкрепата на иновативни и талантливи млади хора. Тя е една от съинициаторките на Клуба на младите таланти в България. Тя е била член на борда на ESFRI и в момента е делегат на ESFRI за България. Карина е завършила История и има магистърска степен по съвременна история и магистърска степен по европейска интеграция.

Skip to content