Карина Ангелиева

Съветник на Министъра на образованието и науката

Карина Ангелиева е заместник-министър на образованието в периода 2018-2021г. Преди това тя е заемала поста на съветник по въпросите на образованието в представителството на Европейския съюз в България. Притежава магистърска степен по европеистика и съвременна история от СУ „Св. Климент Охридски“. Други отговорни длъжности, които е заемала, включват директор на дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в МОН и директор на Единен център за иновации към Българската академия на науките. Участвала е в разработката и управлението на национален проект EURAXESS в СУ „Св.Климент Охридски“. Г-жа Ангелиева е основател на Клуба на младите учени в България, а също така в продължение на десет години е заемала длъжността национален координатор по рамковата програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации. В момента заема поста съветник на министъра на образованието и науката.

Skip to content