Оливър Леман

Ментор на екипа

Оливър Леман е световноизвестен експерт по управление на проекти, консултант на редица международни бизнес-организации и трейнър с над 30 години преподавателски опит.  Той е дългогодишен член на PMI. Научната дейност на г-н Леман включва както изследвания, свързани с изданията на PMI – PMBOK (от 4-то до 7-мо издания), така и редица книги и публикации, свързани с управление на проекти .

Групата на Оливър в LinkedIn „Искам да бъда PMP“ е най-голямата и най-активна група, свързана с PMP® в света с близо 200 000 активни членове.

През 2019 г. Оливър основава Project Business Foundation, международна професионална асоциация, която помага на мениджърите на проекти да добавят търговски и правни познания към своето образование с цел подобряване на техните умения в областта на  междукорпоративния  бизнес.

https://www.oliverlehmann.com/

https://www.project-business.org/

LinkedIn – https://www.linkedin.com/in/oliverlehmann/

Skip to content