Радостина Чапразовa

Директор за България, младежка фондация “Арете”

Радостина (Радост) Чапразова завършва Политически науки и масови комуникации в Американски университет в Благоевград през 2003г. В момента следва магистратура Публичен мениджмънт и политики към Философски факултет на СУ „Климент Охридски“.

През 2005г. е стажант в Европейската комисия, Главна Дирекция “Заетост и социални дейности”. До края на 2010 година е експерт в отдел “Управление на проекти” към Дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност” в Министерство на икономиката и енергетиката след което се връща в неправителствения сектор като част от екипа на ромската програма на Институт “Отворено общество” – София.

Повече от 15 години Радост е неформален лидер в своята общност и заема различни позиции в организации на гражданския сектор където мобилизира ресурси и подкрепя изграждането на капацитет сред младежи от ромски произход, участва в политики и застъпничество за равни възможности и интеграция на ромската общност в България.
Радост припознава като своя мисията и смисъла на Арете, да бъдеш най-доброто, което можеш да бъдеш, достигайки своя най-висок човешки потенциал. Тя вярва, че всеки има свой уникален потенциал, но не всеки получава шанс да го развие поради липсата на подкрепа и вярна посока.

Заедно със социално отговорни партньори от бизнеса, образователни институции, НПО и доброволци на Арете, Радост ще работи за изграждането на мрежа от знаещи, уверени млади лидери и конкурентоспособни, резултатно-ориентирани професионалисти, които да бъдат ролеви модели на ромската общност.

Skip to content