Светла Данова

Българска Академия на Науките

Проф. Светла Данова е родена през 1963 г. в София. Завършва с отличие висшето си образование в СУ “Климент Охридски“ – магистър по Молекулярна биология и химия. Има повече от 20 години изследователска дейност в областта на млечнокиселите бактерии – пробиотиците. Кариерата на д-р Данова е изцяло в сферата на модерните микробиоложки проучвания на микроорганизмите, с насоченост към тяхната биотехнологична и медицинска значимост. За изследванията си проф.Данова е изнесла множество доклади на различни международни конференции в България и чужбина. Тя е ръководител и участник в 10 различни изследователски проекта и участник в 23 национални и международни проекти по проблемите на храненето, безопасност на храните, микроби и здраве, пробиотици и контрол над патогените. Проф. Данова е автор на над 120 научни публикации в международни издания.
През 2018 г. проф. Данова е гост-изследовател в Университета в Глендейл, Аризона, където е приета като стипендиант на програмата „Фулбрайт“. По настоящем, проф. Данова е ръководител на лаборатория по млечно-кисели бактерии и пробиотици в Института по микробиология към БАН.

Skip to content