Трейси Спийд

Преподавател, Софийски Университет „Св. Климент Охридски“

Трейси е доцент по превод от български на английски език в катедрата по англицистика и американистика към Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Тя също така превежда съвременна българска литература. Занимава се с превод на каталози и юбилейни издания за изложби и експозиции към редица български музеи, сред които Националната галерия, Казанлъшката художествена галерия, Музея на хумора и сатирата в Габрово, Софийската градска художествена галерия. През 2011 г. Трейси Спийд става доктор на филологическите науки в областта на славянските филологии в университета в Бъркли, Калифорния. В този университет тя е работила върху южнославянските езици и по-специално се е занимавала с балканска лингвистика. През 2017г. става носител на стипендията Фулбрайт, като нейната изследователска работа се фокусира върху езиковите особености на туркоезичното население в североизточна България. Своя Фулбрайтов проект Трейси провежда в университета в Шумен.

Skip to content