Българо-американската комисия за образователен обмен “Фулбрайт” и Посолство на САЩ в Република България обявяват конкурс за стипендии за усъвършенстване на учители в областта на медийната грамотност.

Профил: програмата е предназначена за професионални учители в среден и гимназиален курс (ученици от 12 до 18 години) в следните дисциплини: aнглийски език, български и чужди езици, социални науки, история, медийни науки/журналистика, психология, обществени науки, етика, философия. Кандидатите трябва да проявяват интерес към модерните медии и медийната среда през 21-ви век и да имат желание да работят за повишаване нивото на медийна грамотност на своите ученици и колеги. 

Описание на програмата: Стипендиантите имат академични лекции в приемащ американски университет, работят в екип с колегите си от други страни и участват в наблюдение и практика в местни средни училища. Темите могат да включват: разпознаване на пристрастие и пропаганда, стереотипи и дезинформация, стратегии за повишаване нивото на критично мислене, аналитичните и комуникационни способности на ученици и колеги. Семинарът завършва с план за действие за подобряване на медийната грамотност.

Продължителност: 6 седмици през пролетта и есента на 2023;

пролет: февруари-март, 2023

есен: септември-октомври, 2023

Програмата осигурява: настаняване, храна, дневни разходи, откриващ и закриващ семинар във Вашингтон, програма за професионално и културно обогатяване, виза J-1, двупосочен билет до САЩ, здравна застраховка

Брой: 6-8 номинации от България; финалният избор зависи от американската селекционна комисия.

Образование: минимум бакалавърска степен

Професионален опит по специалността: минимум 3 г. работа като учител с пълна заетост в училища, където се преподава на български граждани.

Езикови умения: добро владеене на английски език; изисква се резултат от тест TOEFL. Представяне на резултатите от теста преди крайния срок 15 март е предимство, но не е задължително. Приемат се документи и с други сертификати за владеене на английски език. На номинираните кандидати, които са удостоверили езикови умения с друг сертификат, ще бъдат предоставени ваучери за полагане на тест TOEFL.

Изисква се добро здравословно състояние и българско гражданство.

Подаване на документи: Документите се подават по електронен път до 31 март, 2022 г. на следната платформа https://fulbright.irex.org 

Подава се онлайн апликация, разрешение за отпуск от училището, институционална препоръка от прекия ръководител, паспортни данни. (Всички формуляри са достъпни чрез онлайн апликацията.)

Моля, обърнете внимание, че за България се приемат апликации единствено за програмата по медийна грамотност, а не за общата програма по педагогика!

Бъдещите участници в програмата трябва да са усведомени, че здравната обстановка, наличието на консулски услуги и международни рейсове, както и институционалните оперативни решения на САЩ, могат да окажат влияние върху възможнатта за пътуване до САЩ и параметрите на участието.

Времеви измерения:

Обявяване на конкурса – 06 януари, 2022 г.

Краен срок за подаване на документи – 31 МАРТ 2022 г.

Обявяване на номинациите – средата на април 2022 г.

Подаване на номинациите – средата май 2022 г.

Финално одобрение от американска страна – август 2022 г. 

За контакти: Мария Костова, Mkostova@fulbright.bg; mobile: 0879164095 или София Клайнзасер, sophia@fulbright.bg; mobile: 0879588511

Skip to content