Висше Образование в САЩ

Бюро за образователни и културни дейности към Държавния департамент на САЩ със съдействието на Института за международно образование

N

Над 4000 акредитирани висши училища

N

Световно качество на образованието

N

Многообразие от възможности за придобиване на бакалавърска, магистърска или докторска степен.

Приемът и размерът на финансовата помощ в бакалавърските програми на всички американски университети и колежи се определят в зависимост от съвкупност от критерии: отличен успех; резултати от тестовете SAT, препоръки, есе, резултати от теста TOEFL или IELTS, извънкласни дейности, доброволна работа и др.

Университетска система

Българско гражданство, отлично владеене на английски (TOEFL, GRE, GMAT).

Бакалавърски програми

Типичната бакалавърска програма в САЩ продължава четири години.

Магистърски и докторски програми

Магистърските програми са обикновено двугодишни, но има и едногодишни програми, например по право.

Източници

Информация за образованието в САЩ.

Подробно за образованието в САЩ

Университетска система

В САЩ студентите започват университетското си образование след завършване на 12-ти клас. Американските висши учебни заведения включват двугодишни колежи (известни като community или junior colleges), четиригодишни колежи, университети, технологични институти, професионални и технически институти, както и професионални юридически и медицински училища. Висше образование предлагат държавни и частни училища, училища с религиозна ориентация, девически училища и др. Висшите училища в САЩ се различават помежду си и по броя на студентите. В някои колежи броят на студентите е около 1000, докато някои големи университети имат над 50 000 студенти. Различно е и предназначението на американските висши училища. Някои осигуряват хуманитарно образование, други поставят акцент върху техническите науки, трети се концентрират върху изкуствата и различни професии.

Американското правителство не акредитира колежите и университетите в САЩ, както правят министерствата на образованието в много страни. Министерството на образованието на САЩ сертифицира акредитационните агенции, които на свой ред контролират качеството на образователните институти и програми. Повечето колежи и университети получават така нареченатарегионална акредитацияот агенция, която има пълномощия в района, в който те се намират. Акредитацията на американските висши учебни заведения гарантира, че те отговарят на определени академични, административни и финансови стандарти. Също така тя е гаранция, че издаваните дипломи се признават от останалите образователни институции и от работодателите в САЩ. Някои образователни области имат ипрограмна акредитацияв допълнение към регионалната акредитация. Например, Акредитационният съвет по инженерство и технолoгии акредитира инженерните програми.

Приемът и размерът на финансовата помощ в бакалавърските програми на всички американски университети и колежи се определят в зависимост от съвкупност от критерии: отличен успех; резултати от тестовете SAT и SAT Subject Tests, препоръки, есе, резултати от теста TOEFL или IELTS, извънкласни дейности, доброволна работа и др.

 

За бакалавърските програми гимназистите кандидатстват чрез офиса за прием на чуждестранни студенти и изпращат пълни апликационни пакети една година преди началото на обучението в САЩ.

Бакалавърски програми

Типичната бакалавърска програма в САЩ продължава четири години. Много студенти завършват първите две години на бакалавърската програма в community или junior college, като получават степен “Associate” и след това се трансферират в четиригодишен колеж или университет за третата и четвърта година от бакалавърската програма.

Повечето бакалавърски програми са създадени на принципа на либералното образование (liberal arts) и изискват студентите да изучават разнообразни предмети, които формират широка образователна основа. През първите две години на бакалавърската програма студентите имат възможност да проучат разнообразни образователни области като социология, политология, икономика, естествени, физически или хуманитарни науки. До края на втората учебна година те трябва да изберат специфична област на обучение илиспециалност”, върху която се концентрират до края на бакалавърската програма. През последните две години на образованието си студентите изучават предмети, които са свързани пряко с тяхната специалност.

Как да подберете подходящия университет?

Как да се справите с морето от информация? В САЩ има 1 646 двугодишни колежи и 2 325 четиригодишни колежи и университети. Над 1 700 от тях са изследователски университети и предлагат магистърски и докторски програми.

    Всички мечтаят за Харвард и университетите от така наречената Бръшлянова лига (Браун, Дартмут, Йейл, Колумбийски университет, Корнел, Принстън, Университетът в Пенсилвания, Харвард), но кандидатстването само в тях не е препоръчително.

    Бръшляновата лига е възникнала като свободна организация на университети и колежи през 1954 г. за поощряване на любителската атлетика. С течение на времето връзките между университетите, членуващи в Бръшляновата лига, се разширили и днес представители на тези университети се срещат редовно, за да обсъждат различни въпроси. Университетите от Бръшляновата лига са сред найпрестижните в САЩ и света. Приемът в тях е без оглед на финансовите възможности на кандидатите. Това означава, че на всеки приет студент се отпуска такава финансова помощ, каквато му е необходима, за да може да учи в този университет. Независимо от принадлежността си към Бръшляновата лига, всеки един от тези университети запазва собствената си идентичност и защитава правото си да следва свои собствени образователни цели. Всички те обаче се придържат към обща процедура при кандидатстването, при която решенията за прием се огласяват два пъти годишнов началото на декември и началото на април.

    Вашият Харвард е университетът, който е найподходящ за вас и който вие можете да си позволите. Проучете 30-50 училища. Сред тях, освен големите имена, включете и помалко известни колежи и университети. Някои понеизвестни училища предлагат високо качество на обучението и с това следваща възможност да продължите образованието си в магистърска или докторска програма в едни от известните университети или да получите високоплатена работа в реномирана фирма. От друга страна, относително големият брой стипендии в престижните университети може да се окаже заблуждаващ, като се има предвид огромният брой кандидати от чужбина и често пъти изключително силната конкуренция.

    При търсенето на университети за вас биха имали значение видът на университета /държавен, частен, девически, мъжки, за студенти от двата пола/; общият брой на студентите; процентът на чуждестранните студенти; предоставя ли университетът стипендии на чужденци; какъв процент от чуждестранните студенти получават стипендии и какъв е средният им размер; свързан ли е университетът с определена религия; влияе ли тази обвързаност върху академичната програма и социалния живот; какви специалности предлага. Когато избирате университет, вие избирате къде и как ще живеете през следващите четири години от вашия живот. Затова географското местоположение на университета също би могло да повлияе върху вашия избор.

Как да използвате интернет в търсенето на университети?

Чудесна възможност за проучване на американските университети предоставят следните два сайта:  educationusa.state.gov  и bigfuture.collegeboard.org . Открийте чрез тези два сайта по определени критерии училищата, които отговарят на вашите изисквания. Продължете проучването на отделните университети, като разгледате техните сайтове. Подберете найподходящите за вас 10-15 висши училища /колежи и университети/. Установете връзка с тях.

    Приемът и размерът на финансовата помощ в бакалавърските програми на всички американски университети и колежи се определят в зависимост от съвкупност от критерии: отличен успех; резултати от тестовете SAT и SAT Subject Tests, препоръки, есе, резултати от теста TOEFL или IELTS, извънкласни дейности, доброволна работа и др.

    За бакалавърските програми гимназистите кандидатстват чрез офиса за прием на чуждестранни студенти и изпращат пълни апликационни пакети една година преди началото на обучението в САЩ.

Магистърски и докторски прoграми

Магистърските програми са обикновено двугодишни, но има и едногодишни програми, например по право. В найобщия случай, за придобиване на магистърска степен трябва да се изучават от шест до осем предмета в допълнение към защитата на проект.

Докторските програми обикновено изискват петседем години на обучение след придобиване на бакалавърска степен. Докторските програми са пократки за студенти, които вече имат магистърска степен. Докторската програма включва написването и защитата на дисертация, основаваща се на оригинални научни изследвания. За разлика от бакалавърските програми, студентите в магистърските и докторски програми започват специализирано обучение от първия учебен ден.

Научните изследвания са в центъра на повечето магистърски и докторски програми в американските университети. От университетските преподаватели в САЩ се очаква да извършват оригинални научни проучвания в съответната академична област в допълнение към преподавателските и административни задължения. Поголямата част от научноизследователската дейност в САЩ се финансира от различни агенции на американското правителство. Университетските преподаватели кандидатстват в тези агенции за финансиране на научноизследователските им проекти. Част от парите за научни изследвания те използват за заплати на изследователите, които наемат, някои от които са студенти в докторските и магистърските програми.

Кандидатстване за прием и стипендии в магистърски и докторски програми

Чуждестранните студенти кандидатстват наравно с американските студенти за прием и финансова помощ в университетите в САЩ, като представят резултати от американските стандартизирани тестове TOEFL и GMAT (за специалностите по бизнес администрация, маркетинг и мениджмънт) или GRE (за всички останали специалности).

    Придобиването на магистърска или докторска степен в американски университет е свързано с големи парични разходи. Типичната магистърска програма в добър университет в САЩ струва от $40 000 до $100 000.

    Съществуват различни възможности за финансиране на образованието в САЩ. По данни на Института за международно образование (IIE), основният източник за финансиране на близо 40 % от всички чуждестранни студенти в магистърските и докторски програми на американските университети са самите висши училища, а 93% от всички докторанти получават пълна издръжка от университета.

    Над 1700 университета в САЩ предлагат магистърски и докторски програми в разнообразни академични области. Повечето големи университети, които имат докторски програми, осъществяват богата научноизследователска дейност. Един престижен факултет би могъл да харчи годишно по няколко милиона долара за научни изследвания. Това се отнася особено за факултетите по инженерство, биология, химия, физика, медицина и някои други области с търговско значение за частната индустрия или държавните агенции. Изследванията се правят от студентите в докторските и магистърските програми под ръководството на отделни професори или при поголеми проекти под ръководството на група професори.

    Преподавателите, ползващи се с добра репутация, биха могли да ръководят научни проекти, в които включват десетки докторанти, а понякога дори и студенти от бакалавърските програми. Тези преподаватели имат найсилно влияние при вземане на решенията за прием и предоставяне на финансова помощ. За да бъде получена финансова помощ не е достатъчно само да се попълнят апликационните форми. Кандидатстването за финансова помощ започва с проучването, откриването и установяването на контакт с тези преподаватели в докторската или магистърската програма, чиито научни интереси и текущи проекти в найголяма степен съответстват на вашите академични постижения и цели.

    Българските студенти имат още една възможност за финансиране на обучението си в магистърска или докторска програма в американски университет. Ежегодно, Българоамериканската комисия за образователен обменФулбрайтпровежда конкурси за стипендии за магистърски и докторски програми в САЩ.

Юридическо образование в САЩ

Юридическо образование в САЩ предлагат 184 университета, чиито програми са одобрени от Американската правна асоциация (American Bar Association). Тази специализирана форма на професионално обучение следва придобиването на бакалавърска степен в четиригодишен университет и обикновено води до присъждане на степенДоктор по право”. За да бъдат допуснати до адвокатска практика в определен щат обаче, завършилите юристи трябва да положат допълнително изпит (Bar exam) в съответния щат.

Програмата за придобиване на бакалавърска степен по право е 3-годишна и се концентрира върху основните принципи на американското право и обучението на студентите да мислят критично, “като юристи”. Кандидатите трябва да са завършили 4-годишен курс на обучение в университет или колеж /специалността е без значение/, да притежават бакалавърска степен и да са положили изпит по LSAT (Law School Admission Test). LSAT е стандартизиран тест в рамките на половин ден и измерва уменията на кандидата за аналитично и критично четене с разбиране. Кандидатите трябва да представят още отлична диплома, есе и препоръки от преподаватели, които добре познават академичните им постижения и извънакадемични интереси. Тестът TOEFL е задължителен за всички чуждестранни студенти.

Юридическото образование в САЩ е твърде скъпо, особено за чуждестранните студенти. Разходите за обучение и такси в повечето престижни университети варират от $20 000 до $50 000 годишно. В държавните университети таксите за обучение за американски студенти са обикновено значително пониски. Разходите за живот оскъпяват допълнително обучението в юридическите училища с $12 000 – $20 000, в зависимост от щата и мястото, където се намира университетът.

Стипендиите в юридическите училища са твърде ограничени, както за американски, така и за чуждестранни студенти. Повечето американски студенти финансират юридическото си образование чрез заеми (държавни или частни).

Найподходящата форма на юридическо образование в САЩ за чуждестранни студенти е едногодишната образователна програма за придобиване на степенМагистър по право” (L.L.M) в определена област: интелектуална собственост, данъчно право, международно право. Това е найпопулярната програма и за всички юристи, завършили право извън САЩ, които искат да получат обща подготовка по американско право или имат академични интереси в специализирана област на правото. Магистърски програми по право предлагат 94 юридически училища в САЩ. Българоамериканската комисия за образователен обменФулбрайтпредлага стипендии за магистърски програми по право в САЩ.

Книги
• Joyce Slayton Mitchell , 8 First Choices: An Expert’s Strategies for Getting into College
• Sally P. Springer; Jon Reider, Admission Matters: What Students and Parents Need to Know about Getting into College
• A Manual for Writers of Research Papers, Theses, and Dissertations, Eighth Edition: Chicago Style for Students and Researchers, University of Chicago Press
• Cambridge IELTS 9 Student’s Book with Answers: Authentic Examination Papers from Cambridge ESOL, Cambridge University Press, 2013
• College Handbook 2015: All New 52nd Edition, The College Board, 2015
• College Match: A Blueprint for Choosing the Best School for You, 12th ed.
• Jodi Patrick Holschuh; Sherrie Nist-Olejnik, College Rules!, 3rd Edition: How to Study, Survive, and Succeed in College, Ten Speed Press, 2011
• Don Silver, Community College Transfer Guide (2nd Edition)
• Cracking the ACT Premium 2015, Princeton Review, 2015.
• Cracking the TOEFL IBT 2016, Princeton Review, 2016
• Four-Year Colleges 2015, Peterson’s, 2015
• Donald Asher, Graduate Admissions Essays, Fourth Edition: Write Your Way into the Graduate School of Your Choice
• Richard Montauk, How to Get into the Top MBA Programs, 6th Editon, Prentice Hall Press, 2012
• International Student Handbook 2015, College Board, 2015
• Kaplan GMAT 800: Advanced Prep for Advanced Students, Kaplan
• Loren Pope, Looking Beyond the Ivy League: Finding the College That’s Right for You
• Master the GMAT 2015, Peterson’s, 2015
• Margaret Moran, Master the GRE 2015
• Harry Bauld, On Writing the College Application Essay: The Key to Acceptance at the College of Your Choice, Collins Reference, 2012
• Petersons Graduate and Professional Programs Set 2015 (6 vols.), Peterson’s, 2015
• Stan F. Shaw; Joseph W. Madaus; Lyman L. Dukes III, Preparing Students with Disabilities for College Success: A Practical Guide to Transition Planning, Paul H. Brookes Pub. Co., 2010
• Charles Lipson; Allan E. Goodman, Succeeding As an International Student in the United States and Canada, University of Chicago Press, 2008
• Wayne Mazzoni, The Athletic Recruiting and Scholarship Guide for High School Athletes and Parents: Learn the Secrets to Maximizing Exposure to Coaches and Achieving Scholarship Potential, Mazz Marketing, 2003
• Diane Melville, The Community College Advantage: How to Get the Most Out of Your Classes, Prepare to Transfer, and Create a Great Future
• Jeremy Shinewald, The Complete Start-to-Finish MBA Admissions Guide, Kaplan, 2013
• Edward B. Fiske, The Fiske Guide to Colleges 2015
• April Vahle Hamel; Jennifer S. Furlong, The Graduate School Funding Handbook, University of Pennsylvania Press, 2012
• The K and W Guide to Colleges for Students with Learning Differences: 350 Schools with Programs or Services for Students with ADHD or Learning Disabilities, Princeton Review
• The Official Guide for GMAT Review 2014-15, GMAC
• McGraw-Hill Contemporary Learning, The Official Guide to the GRE, ETS
• Two-Year Colleges 2015, Peterson’s, 2015
Интернет

• EducationUSA – Your Five Steps to U.S. Study, A comprehensive web site by the U.S. Department of State.
• EducationUSA TV, A great collection of videos introducing U.S. universities and colleges.
• USCollegeSearch.org, A free resource covering all the colleges and program offerings in the U.S.
• CollegeWeek Live, Login to search for colleges & universities by location, major, etc.
• Peterson’s, Comprehensive Guide to Studying in the U.S.A.
• GraduateSchools.com, Take your first steps towards getting your Masters Degree, PhD Degree or Certificate.
• USNews.com, Get rankings and data on nearly 1,800 schools, and search for your perfect fit: National Universities, Liberal Arts Colleges and more.
• ETS.org, Prepare for the iBT TOEFL test.
• CollegeBoard.org, A comprehensive website that connects students to college success and opportunity.
• Redesigned SAT, Get information about the redesigned SAT, which starts March 2016.
• BigFuture, Not sure where to start? Go to College Search Step-by-Step, an interactive guide.
• KhanAcademy.org, At Khan Academy you can learn anything.
• MBA.com The official website of the GMAT test.
• Funding for US Study, An extensive database of scholarships, fellowships and grants organized and maintained by the Institute of International Education (IIE).
• EduPass.org, The smart student guide to studying in the U.S.A.
• Nafsa.org, This resource provides financial aid information primarily for international students with nonimmigrant visas (F-1, J-1, etc.), as well as permanent residents of the United States.
• Technical-schools-guide.com, A free resource covering all the technical schools and programs in the U.S.
• IT & Computer Science Schools, The most complete directory of accredited IT schools, and programs in the U.S.
• Guide to Accredited Master’s Programs, Provides tons of information to current and prospective graduate students.
• Massive Open Online Courses, A free and comprehensive resource that is a collection of open college course that spans videos, audio lectures, and notes given by professors at Harvard, Princeton and MIT.
• All50Medical.com, A free healthcare education & career resource specializing in allied health, locum tenen and traveling nurse careers.
• Purdue Online Writing Lab (OWL), The Online Writing Lab (OWL) at Purdue University houses writing resources and instructional material, and provides these as a free service of the Writing Lab at Purdue.
• GradSchools.com, GradSchools.com offers a wide array of graduate schools and information that prospective students can look into.
• eCollegeFinder.org, CollegeFinder’s database of accredited online degrees from online Colleges, Universities, and Schools will help you find the program that best fits your needs.
• ExecutiveMBAOnline.org, Online resource for Executive MBA Programs.
• Affordable Colleges – Masters, A comprehensive look into the curriculum of the most popular programs including Masters in Education, Masters in Healthcare Administration, Masters in Psychology and more.
• Affordable Colleges – MBA, Includes specific and actionable information on scholarships, internship opportunities, supplemental free online coursework and professional organizations.
• Engineers Schools by State, The most complete directory of accredited Engineers schools and programs in the U.S.

Филип Ляпов

Консултант за висше образование в САЩ

Skip to content